Yargıtay’dan Aile hekimlerine kötü haber! Kira sözleşmesinin cezai şartı bağlayıcıdır

Yazan Dr. Erkin Göçmen
26 Ocak 2017   |    17 Şubat 2017    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi aile hekimlerinin sağlık ocaklarını kullanırken Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptıkları kira sözleşmesinde yer alan, “Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.” Hükmünün geçerli ve aile hekimleri için bağlayıcı olduğuna karar verdi. Karar, binlerce aile hekimini etkilemesi bakımından önem taşıyor.

Somut dava kiraya veren idare tarafından kiracı aile hekimi aleyhine düzenlenen ve cezai şartın ödenmesini bildirilen Halk Sağlığı yazısının iptali istemine ilişkindi. Olayda aile hekimi,  sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere sağlık ocağını kiralamış, ancak kira süresi bitimi sonrası taraflar arasında çeşitli anlaşmazlıklar neticesinde 254 gün süreyle sözleşme yapılamamış, bilahare sözleşme yapılmış ve bunun üzerine 254 günlük süre için Halk Sağlığı Müdürlüğü “taşınmazın teslim edilmeyen her bir günü için cezai şart alınması gereği 254 günün cezai şart bedelinin ve 254 gün tutarlı kira bedelinin ödenmesini istemişti.

Aile hekimliği çalışanlarının 4 gün iş bırakma eylemi hukuka uygun mu?

Aile hekimi ise 254 günlük kira bedelini ödemiş ancak cezai şart bedelinin iptali için dava açmıştı.  Yargılamayı yapan Yerel Mahkemece, hukuki bir anlaşmada cezai şartın olamayacağı, iptali istenen talebin davalı taraf lehine haksız zenginleşme nedeni olacağı belirtilerek aile hekiminin talebinin kabulü ile Halk Sağlığı müdürlüğünün tarihli yazısının iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkemenin bozma gerekçesinde, sözleşme ile kiralanan taşınmazın aile hekimliği hizmet binası olarak kullanılmak üzere doktora ihale ile kiraya verildiğini, Sözleşmenin özel  şartlarında ” kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse geçen her gün için cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında cezanın itirazsız olarak ödeneceği ” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi bahse konu gerekçesinde, “Kira sözleşmesinin …. maddesindeki bu hüküm, T.B.K’nin 179 ve devamı maddelerinde düzenlenen cezai şart niteliğindedir. Cezai şart geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde belirli bir zamandan yerine getirilmemesi durumunda, borçlunun ödemesi gereken bir edimdir.

Anayasa Mahkemesi’nden aile hekimleri için tarihi karar!

Tarafların serbest iradesi ile kararlaştırılan bu cezai şart geçerli olup tarafları bağlar. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kabul edilmesi doğru değildir. “ demek suretiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler
Mustafa Tamur
Mustafa Tamur

Buna niye dava açılmış anlamadım. Sonucu belliymis.

Araç çubuğuna atla