Akciğer kanserinin erken evrede teşhisi için yeni bir biyomarker keşfedildi

Kategori: ONCOLife, Onkoloji Print

akciger-kanser-hedefAkciğerinin erken evrede tespiti için çok önemli yeni bir biyomarker tanımladı. Özellikle Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) teşhisinde kullanılabilecek olan bu markerın önemli sonuçları olacağı belirtiliyor. American Journal of Respiratory and Critical Medicine’da yayımlanın çalışma yeni bir biyomarker olan Huntingtin etkileşim proteini-1’i (HIP1) test edildi. Bu biyomarkerin akciğer kanseri progresyonu ve metastazındaki rolünü araştırdı. HIP1’in biyomarker görevi görmesinin yanında laboratuar çalışmalarında akciğer kanser hücrelerinin hareketliliğini bastırdığını ve metastazı da baskıladığı saptandı. Çalışmadan elde edilen bulguların Akciğer kanserinin erken teşhisi ve dolayısı ile tedavi başarısını ciddi oranda etkilemesi bekleniyor.

Araştırmacılar, çalışmaya 121 hastadan aldıkları akciğer dokusunu inceleyerek başladı. Hastalığın en erken evrelerinde olanların, daha geç evrelerinde olanlara göre daha fazla HIP1 eksprese ettiklerini buldular. Aynı zamanda hastalığın erken evrelerinde (evre I-II) HIP1 ekspresyonları arasındaki ilişkiyi incelediler ve daha yüksek düzeylerde HIP1 eksprese eden ve daha uzun sağkalım gösteren hastalar arasında, HIP1’in prognostik bir biyomarker olduğuna işaret eden bir korelasyon buldular.

Laboratuarda, HIP1 ekspresyonu kanser hücresi hareketliliği ile ters ilişkiliydi. Fare modellerinde bu bulguları doğruladılar. Yüksek HIP1 ekspresyon düzeyleri, daha az metastatik tümör hücresi ile anlamlı derecede ilişkiliydi.

Kanser teşhisi için devrim gibi yeni keşif: Kanseri sesinden tanıma zamanı

Araştırmacılar, HIP1’in sellüler hareketliliği ve metastazı baskılama kapasitesinin arkasındaki mekanizmayı irdeledi. HIP1’in, epitelyal mezenkimal geçişi düzenleyen bir protein kinaz olan Akt’yi modüle ederek hücre istilasını ve metastazın başlamasını kolaylaştırdığını buldular.

Bulguların heyecan verici olduğunu belirten çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Pei-Jung Lu, “HIP1 düzeylerini ve fonksiyonlarını restore edebilirsek, insan akciğer kanseri metastazını erken evrede durdurabilir veya önleyebiliriz. Bu keşfi klinik uygulamaya getirmek için şimdi yapmamız gereken şey ise gen tedavisi veya küçük molekül müdahaleleriyle hedeflenebilir HIP1 genin düzenleyici tanımlamak.”

oncolife-logo3

Kaynak: HIP1 is an Early-stage Prognostic Biomarker of Lung Adenocarcinoma and Suppresses Metastasis via Akt-mediated EMT. Che-Yu Hsu, Yi-Hua Jan, Wen-Pin Su, Chih-Jen Yang, Marcus J Calkins, Michael Hsiao, and Pei-Jung Lu. Am J Respir Crit Care Med. DOI: 10.1164/rccm.201412

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26595459

HIP1 Akciğer Adenokarsinomunun erken evre prognostik biyomarkeridir ve AKT aracılı EMT yoluyla metastazı baskılamaktadır

Özet / Bilimsel Zemin: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC), esas olarak metastaz nedeniyle kötü sağkalım oranı taşımaktadır. Bununla birlikte, NSCLC metastazını yöneten moleküler mekanizmalar tanımlanmamıştır. Huntingtin etkileşim proteini-1’in (HIP1), tumorigenezde rol oynadığı bilinmektedir. Biz, HIP1’in NSCLC progresyonu ve metastazındaki rolünü test ettik.

Amaçlar: HIP1 ekspresyonu insan NSCLC tümörlerinde ölçüldü ve sağkalım sonucu ile korelasyon değerlendirildi. İlave olarak, HIP1’in metastazı baskılama kapasitesini araştırdık. HIP1’in metastazın baskılanmasına katkıda bulunan mekanizma araştırıldı.

Yöntemler: İmmünohistokimya (IHC) ile HIP1 ekspresyonunu analiz etmek için 121 NSCLC hastasından numuneler içeren doku dizilimleri kullandık. HIP1 ekspresyonunun metastaz üzerindeki rolünü araştırmak için, HIP1 ekspresyon düzeyleri değiştirilmiş akciğer adenokarsinom (AdCA) hücreleri kullanarak sellüler hareketlilik, migrasyon ve istilayı değerlendirdik. HIP1’in metastazı baskılayışını ve in vivo mekanizmasını değerlendirmek için aynı hücrelerle insan hastalık fare modelleri uygulandı.

Meme kanserinin alt tiplerini belirmek için yeni bir markır geliyor: PAM50

Ölçümler ve Bulgular: AdCA progresyonundaki HIP1 ekspresyonunun erken evre prognostik biyomarker olduğu ve düşük ekspresyonunun kötü prognoz ile korelasyon gösterdiği bulundu. Aynı zamanda HIP1’in AdCA’da metastatik süpresör olduğunu bulduk. HIP1 akciğer kanser hücrelerinin hareketliliğini hem in vitro hem de in vivo anlamlı derecede baskılamış ve AKT/GSK3ß/ß-katenin sinyallemeyi baskılayarak epitelyal-mezenkimal geçişi (EMT) düzenlemiştir.

Sonuçlar: HIP1, erken evre prognostik biyomarker ve metastatik süpresör görevi görmektedir. AdCA progresyonu sırasında indirgenen ekspresyon, Akt-aracılı EMT’nin HIP1 süpresyonunu hafifletebilir ve böylelikle geç metastaz ve kötü prognoz gelişimine yol açabilir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla