Bebeklerde infantil hemanjiyom için yeni bir tedavi

24 Kasım 2011   |    8 Aralık 2022    |   Kategori: Pediatri Print

Propranolol bebeklerde vasküler tümörlerin tedavisinde kullanılabilir! Archives of Dermatology’de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, oral kortikosteroidlere kıyasla, infantil hemanjiyomların (IH) tedavisinde beta-bloker propranololun kullanımı, daha yüksek lezyon temizlenme oranı, daha az advers olay, tedavi sonrasında daha az cerrahi girişim ve daha düşük maliyet ile ilişkilendirildi.

Sık görülen bir vasküler tümör tipi olan IH, ilk 3-12 ayda hızlıca büyür ve 3-7 yaş arasında kendiliğinden ve yavaşça geriler. Ancak, bu gerileme hastanın görünümünü tamamen iyileştirmez. IH tedavi edilmediğinde, hastalarda ülserleşme, skarlaşma, tekrarlayan kanama ve görme, işitme, beslenme ve dışkılama bozukluğu gelişebilir.

Komplike olgularda, hastalarda kalp sorunları, yapısal anormallikler, estetik açıdan dış görünümde bozulma veya psikososyal sorunlar baş gösterebilir. Bu nedenle, IH’ler genellikle sistemik, cerrahi ve/veya lazer tedavisi gerektirir. Bu durumda en sık kullanılan ilaç, oral predinozolondur. 2008 yılından bu yana yapılan çalışmalar propranololun (kalp ve dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir beta-bloker) IH’nin tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Dr. Cynthia J. Price ve ekibi, IH olan fakat kalp sorunu bulunmayan hastalarda propranolol tedavisinin etkinliğini araştırdı. Çalışma kapsamında optimal tedavi süresi, tedaviye bağlı advers olaylar ve tedavi sona erdiğinde hastalığın nüksüne ilişkin veri toplanması amaçlandı. Bu bağlamda, 2005- 2010 tarihleri arasında 110 IH hastasının katıldığı çok merkezli, retrospektif bir çalışma yürütüldü. Araştırmacılar, hastaları iki gruba ayırmak için fotoğraf ve klinik muayene bulgularından faydalandı. Hastalar, tümör temizlenme oranlarına göre (≥%75 ve <%75) iki gruba ayrıldı.

Ortalama propranolol tedavi süresi 7.9 ay; oral kortikosteroid tedavisinin süresi 5.2 aydı. Propranolol verilen 68 hastanın 56’sında (%82) tümör ≥%75 oranında temizlenmişti. Oral kortikosteroid ile tedavi edilen 42 hastanın 12’sinde ise (%29) bu oran <%75’ti. propranolol verilen 3 hastada; kortikosteroid verilen 42 hastada advers olay görüldü. Propranolol verilen hastalarda tedavi sonrasında hastalığın nüksü görülmekle birlikte, bir kür daha tedavi sonrasında iyileşmeler görüldü. Propranolol grubunda 8 hasta (%12) ve kortikosteroid grubunda 12 hastaya (%29) cerrahi yapılması gerekti. Genel olarak propranolol grubundaki hastaların ortalama kişi başı tedavi maliyeti $205.32; oral predniozolon grubunda $416.00 idi.

Sonuç olarak, bu çalışmada propranolol tedavisinin lezyonların temizlenmesinde daha etkili olduğu, daha az cerrahi girişime neden olarak, minimum düzeyde advers olaylar ile hastalar tarafından daha iyi tolere edildiği gösterildi. Herhangi bir majör advers olaya neden olmayan propranololun, IH tedavisinde güvenli olduğu kanıtlandı. Bununla birlikte, tedavi, oral prednizolona kıyasla >%50 daha maliyet etkindi.

KAYNAK: Propranolol vs Corticosteroids for Infantile Hemangiomas: A Multicenter Retrospective Analysis. Cynthia J. Price; Carol Lattouf; Bertha Baum; Michael McLeod; Lawrence A. Schachner; Ana M. Duarte; Elizabeth Alvarez Connelly. Archives of Dermatology, 2011; DOI: 10.1001/archdermatol.2011.203

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla