D Vitamini takviyesi meme kanseri tedavisinde sağ-kalımı arttırıyor!

Kategori: Güncel / Literatür, Meme Kanseri, ONCOLife Print

vitamin-d-ilac-hapAnticancer Research dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, kanında yüksek düzeyde D vitamini olan meme kanseri hastaları daha düşük düzeyde olan meme kanseri hastalarına göre iki kat daha fazla hayatta kalıyor. Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, güncel tavsiye edilen günlük D vitamini miktarı erişkinler için 600 IU ve 70 yaş üstü kişiler için 800 IU kadardır. Araştırmacılar meme kanseri hastalarında D vitamini düzeyinin ölçülmesini şiddetle öneriyor. Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi araştırmacılarının D vitamini ve meme kanseri ilişkisi üstüne yürüttüğü çalışma tedavide başarı oranlarını önemli oranda etkileyebilir. Daha önceki çalışmalarda, düşük D vitamini düzeylerinin premenopozal meme kanserinde yüksek riskle bağlantılı olduğunu göstermişti.

Bu bulgu, D vitamini sindirimiyle vücut tarafından üretilen bir metabolit olan 25-hidroksivitamin D ile meme kanseri sağkalım oranları arasındaki ilişki hakkında önemli bilgiler sundu. Çalışmada, meme kanseri tanısı anında ve ortalama dokuz yıllık kontrol sürecinde elde edilen, 25-hidroksivitamin D çalışmasının beşinde istatistiksel bir analiz gerçekleştirdi. Birleşik olarak, çalışmalar 4.443 meme kanseri hastası kapsadı.

https://www.medikalakademi.com.tr/meme-kanseri-nedir-nedenleri-belirtileri-ve-memenin-elle-muayenesi/

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Cedric Garland, çalışma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “D vitamini metabolitleri, agresif hücre bölünmesini bloke eden bir proteini devreye sokarak hücreler arasındaki iletişimi artırır. D vitamini reseptörleri bulunduğu sürece, tümör büyümesi önlenir ve kan akışına yayılması engellenir. D vitamini reseptörleri bir tümör çok ilerleyene kadar kaybolmaz. Kandaki D vitamini düzeyleri yüksek olan hastalardaki daha iyi sağkalımın nedeni budur.”

Çalışmada, yüksek serum grubundaki kadınlar, kanlarında mililitre başına 30 nanogram (ng/ml) 25-hidroksivitamin D ortalama düzeyine sahipti. Düşük grubunki ortalama 17 ng/ ml idi. ABD’deki meme kanserli hastaların ortalama düzeyi 17 ng/ml’dir. Çalışmanın yardımcı yazarı Prof. Dr. Heather Hofflich,“Çalışma, konvansiyonel meme kanser tedavisine adjuvan olarak D vitamini eklemeye dair çıkarımlara sahiptir” dedi.

Elde edilen veriler ışığında önerilerde bulunan Prof. Dr. Garland, kontrollü klinik çalışmaların bulguları doğrulamasını fakat ayrıca hekimlerin, meme kanseri hastalarının standart tedavisine şimdiden D vitamini eklemelerini ve ardından hastayı yakın olarak izlemelerini göz önünde bulundurmalarının faydalı olacağını belirtiyor.

Folik asit nedir? Folat vitaminin faydaları ve gebelikte kullanımı

Prof. Dr. Garland şu değerlendirmeyi yaptı: “D vitaminin güvenli bir dozunun mililitre başına 30 nanogramın üstündeki yüksek serum düzeylerine ulaşmasının gerektiği bilindiği için, D vitamini takviyelerini standart tedavi rejimlerine dahil etmek için daha ileri çalışmaları beklemek için zorunlu bir sebep yoktur.”

Prof. Dr. Garland ve meslektaşları tarafından gerçekleştirilen bir 2011 meta-analizinde, 50 ng/ml serum düzeyinin %50 daha düşük meme kanseriyle ilişkili olduğunu tahmin etti. Emilimde bazı varyasyonlar bulunurken, besin veya takviyelerden günde 4.000 İnternasyonal Ünite (IU) D vitamini tüketenler, normalde 50 ng/ml serum düzeyine ulaşacaklardır. Prof. Dr. Garland, D vitamini tüketimlerini ciddi anlamda artırmadan önce hastaların sağlık uzmanlarından düzeylerini ölçmelerini sormaları konusunda uyarıyor.
oncolife-logo3Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre, güncel tavsiye edilen günlük D vitamini miktarı erişkinler için 600 IU ve 70 yaş üstü kişiler için 800 IU kadardır.

Kaynak: Meta-analysis of Vitamin D Sufficiency for Improving Survival of Patients with Breast Cancer. Sharif B. Mohr, Edward D. Gorham, June Kim, HeatherHofflichAndCedric F. Garland. AnticancerResearch, March 2014

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir
http://ar.iiarjournals.org/content/34/3/1163.full

Background/Aim: To determine whether higher serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] at diagnosis is associated with longer survival of patients with breast cancer.

Materials and Methods:
A meta-analysis was performed of five studies of the relationship between 25(OH)D and mortality from breast cancer. A pooled hazard ratio was calculated using a random-effects model. The Der Simonian-Laird test was used to assess homogeneity.

Results: Higher serum concentrations of 25(OH)D were associated with lower case-fatality rates after diagnosis of breast cancer. Specifically, patients in the highest quintile of 25(OH)D had approximately half the death rate from breast cancer as those in the lowest.

Conclusion: High serum 25(OH)D was associated with lower mortality from breast cancer. Serum 25(OH)D in all patients with breast cancer should be restored to the normal range (30-80 ng/ml), with appropriate monitoring. Clinical or field studies should be initiated to confirm that this association was not due to reverse causation.

YAZIYI PAYLAŞ

Araç çubuğuna atla