Doktorlar sağlıkta şiddete karşı Türkiye genelinde iş bırakıyor

Kategori: Sağlık Gündemi Print

doktor-kursun-siddetTürkiye genelinde binlerce doktor Samsun’da Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi yapıyor. Aciller dışında sağlık hizmetinin verilmediği eylemlerde yurttaşlara “1 Haziran’da sağlık kurumlarına muayene olmaya değil, sağlık emekçilerine destek olmaya bekliyoruz” çağrısı yapıldı. Türk Tabipleri Birliği Samsun’da katledilen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doktor Kamil Furtun’un öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak 1 Haziran’da (bugün) aciller dışında hizmet vermeyeceklerini ve doktorların hastane binalarına girmeyeceklerini açıklandı. Eylemde Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın detaylı program ve ulaşım listesini aşağıda bulabilirsiniz:doktor-siddet-van

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun dün silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Yüreğimiz acı ve öfke dolu. Meslektaşımızın görev yaptığı hastanede hunharca katledilmesini nefretle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu münferit bir vaka değil…Acı ile doluyuz; yılların emeği ile yetişmiş, kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından çaldığı vakitlerle hastalarına faydalı olmaya çalışan ve halkımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşlarımız için göz yaşı döküyoruz. Öfke ile doluyuz; çünkü biliyoruz ki her geçen gün artan ve canımızdan can alan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için pek çok şey yapılabilir, yapılabilirdi… Niyetler, hedefler, planlar bu yönde olsaydı Ersin’imiz, Melike’miz, Kamil’imiz bugün bembeyaz önlükleri ile hastane koridorlarında halkımızın sağlığı için koşturmaya devam ediyor olabilirlerdi…Uyardık, “Artık Yeter!” dedik sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; duymadılar.

Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler. Türk Ceza Kanununa ek maddeler önerdik, yok saydılar. Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; sağlık bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar. Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, yetkililer önemsemediler. “Hazırladığınız raporun gereğini yapın. Sağlıkta şiddeti önlemek için sahici adımlar atmaya başlayın. Yarın çok geç olmadan…” diye haykırdık; ciddiye almadılar. Bakanlık bizimle alay eder gibi şiddete karşı tedbir diye hasta ve çalışan tuvaletlerini birleştirdi.

Ve sonunda yine “geç” oldu; bugün de Kamil Furtun arkadaşımız aramızda değil, aramızdan söküp alındı…Biz, bu cinayetlere zemin hazırlayan faktörleri çok iyi biliyoruz. Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: “Ben doktora iğne yaptırmam, doktor bir iğne yapar, adamı felç eder icabınd” diyenlerdir. Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: “Doktor efendi dönemi bitti” diyenlerdir, Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: “Doktorların eli hastaların cebinde”, “Doktor efendi mani peşinde” deyip miting meydanlarında vatandaşa sağlıkçıları yuhalatanlardır; Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: Mafya bozuntularını “taşeron” adı altında hastanelere sokanlardır. Daha fazla kar hırsıyla sağlıkçıları zorla, tehditle ölesiye çalıştıran, özel sermayenin gözünü doyurmak için hastalanma garantisi veren ve bir yandan hekimleri sağlıkçıları her fırsatta kötüleyen, “paragöz, tembel” diyen, SABİM’le terör estirenlerdir.

Sadece katilin değil, azmettiricilerin de bulunmasını istiyoruz! 1 Haziran 2015 Pazartesi günü bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında yastayız / isyandayız!

Sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına girmiyoruz! Sabah mesai başlangıcında hastane bahçelerinde toplanıp saygı duruşunda bulunuyoruz, basın açıklamaları ve yürüyüşler yapıyoruz. Öğle saatlerinde meydanlarda toplanıp Sağlık Müdürlükleri’nin önüne yürüyerek siyah çelenk bırakıyoruz.

Bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını, tek bir eksiksiz, Doktor Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto eylemlerine çağırıyoruz. Bütün halkımıza, bütün hastalarımıza, hekimlere, sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya, 1 Haziran 2015 Pazartesi günü hastanelere, sağlık kurumlarına muayene olmak için değil, sağlıkçılara destek olmak için gelmeye çağırıyoruz.”


İSTANBUL TABİP ODASI  1 Haziran Eylemi İçin Önemli Duyuru 
Uzman Doktor Kamil Furtun Samsun’da silahlı saldırıda öldürüldü SADECE KATİLİN DEĞİL, AZMETTİRİCİLERİN DE BULUNMASINI İSTİYORUZ! YASTAYIZ / İSYANDAYIZ! BUGÜN HASTANELERİMİZE GİRMİYORUZ!

Dr. Kamil Furtun arkadaşmız, kardeşimiz katledildi. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası ile süren hekim cinayetleri nedeniyle kaybettiğimiz kardeşlerimizin yasını tutarken yaptığımız uyarımıza rağmen etkin önlem almayan, kar zihniyeti ile sağlık sistemini yıkıma sürükleyen, kendi başarısızlıkların sorumluluğunun sağlık çalışanlarına yıkılmasını seyreden, şiddeti körükleyen Sağlık Bakanlığı’na karşı tepkimizi göstermek, arkadaşımızın acısını paylaşmak için tüm sağlık çalışanları olarak yarın iş bırakıyoruz.

1 Haziran 2015 Pazartesi günü eylem programımız aşağıdaki gibidir.
• Biz hekimler kaybettiğimiz meslektaşımız, kardeşimiz için yastayız. Hizmet üretmeyeceğiz.
• 08:30’da sağlık kurumlarında bir araya gelerek, Dr. Kamil Furtun’u anacak, basın açıklamalarını okuyacaklardır.
• Basın açıklamaları sonrası hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi’ne (ÇAPA) hareket
• 11:00’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde (ÇAPA) Monoblok Binası önünde diğer hastanelerden gelen sağlıkçılarla buluşulacak, toplanılarak, yürüyüşe geçilecektir.
• Sağlıkta Dönüşüm adıyla yürütülen yıkım programının bizlerle beraber mağduru olan tüm sağlık çalışanlarımızı 1 Haziran Pazartesi iş bırakmaya ve sağlık sisteminin çarpıklıklarına kurban verdiğimiz tüm canlar için beraber yürümeye çağırıyoruz
İSTANBUL TABİP ODASI

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki toplanma için otobüs kaldırılacak noktalar:
Kanuni Sultan Süleyman EAH – Saat: 09.00 – Mürsel Fırat: 0505 840 85 49

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Saat: 10.00 – Dr. Vahap KARABULUT: 0505 724 26 67

Şişli Etfal Hastanesi: Saat: Saat: 09.30 – Dr. Deniz TÜRKYILMAZ: 0538 324 35 93 – Dr. Hüseyin ACİNİKLİ: 0506 394 40 74 – Mesut YAĞCI: 0505 403 68 64

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Karayolları-G.O.Paşa): Saat: 09.30 D. Pınar İÇEL: 0505 750 77 62

Silivri Devlet Hastanesi: Saat: 08.30 – Dr. Fethi BOZÇALI: 0532 473 58 82 (B. Çekmece-Avcılar güzergahından gidecektir)

Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Saat: 09.00 İletişim: Dr. Erhan OĞUR: 0531 799 10 87


1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz!

Uzman Doktor Kamil Furtun Samsun’da silahlı saldırıda öldürüldü

SADECE KATİLİN DEĞİL, AZMETTİRİCİLERİN DE BULUNMASINI İSTİYORUZ!

YASTAYIZ / İSYANDAYIZ!

1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ GÜNÜ HASTANELERİMİZE GİRMİYORUZ!

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun dün silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Yüreğimiz acı ve öfke dolu. Meslektaşımızın görev yaptığı hastanede hunharca katledilmesini nefretle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu münferit bir vaka değil…

Acı ile doluyuz; yılların emeği ile yetişmiş, kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından çaldığı vakitlerle hastalarına faydalı olmaya çalışan ve halkımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşlarımız için göz yaşı döküyoruz.

Öfke ile doluyuz; çünkü biliyoruz ki her geçen gün artan ve canımızdan can alan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için pek çok şey yapılabilir, yapılabilirdi… Niyetler, hedefler, planlar bu yönde olsaydı Ersin’imiz, Melike’miz, Kamil’imiz bugün bembeyaz önlükleri ile hastane koridorlarında halkımızın sağlığı için koşturmaya devam ediyor olabilirlerdi…

Uyardık, “Artık Yeter!” dedik sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı; duymadılar. Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler. Türk Ceza Kanununa ek maddeler önerdik, yok saydılar. Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık; Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar.

Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, yetkililer önemsemediler. “Hazırladığınız raporun gereğini yapın. Sağlıkta şiddeti önlemek için sahici adımlar atmaya başlayın. Yarın çok geç olmadan…” diye haykırdık; ciddiye almadılar. Bakanlık bizimle alay eder gibi şiddete karşı tedbir diye hasta ve çalışan tuvaletlerini birleştirdi. Ve sonunda yine “geç” oldu; bugün de Kamil Furtun arkadaşımız aramızda değil, aramızdan söküp alındı… Biz, bu cinayetlere zemin hazırlayan faktörleri çok iyi biliyoruz. Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar:

“Ben doktora iğne yaptırmam, doktor bir iğne yapar, adamı felç eder icabında.” diyenlerdir. Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: “Doktor efendi dönemi bitti” diyenlerdir, Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar: “Doktorların eli hastaların cebinde”, “Doktor efendi mani peşinde” deyip miting meydanlarında vatandaşa sağlıkçıları yuhalatanlardır; Bu cinayette katil kadar sorumluluğu olanlar:

Mafya bozuntularını “taşeron” adı altında hastanelere sokanlardır. Daha fazla kar hırsıyla sağlıkçıları zorla, tehditle ölesiye çalıştıran, özel sermayenin gözünü doyurmak için hastalanma garantisi veren ve bir yandan hekimleri sağlıkçıları her fırsatta kötüleyen, “paragöz, tembel” diyen, SABİM’le terör estirenlerdir.

Sadece katilin değil, azmettiricilerin de bulunmasını istiyoruz! 1 Haziran 2015 Pazartesi günü bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında yastayız / isyandayız! Sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına girmiyoruz!

Sabah mesai başlangıcında hastane bahçelerinde toplanıp saygı duruşunda bulunuyoruz, basın açıklamaları ve yürüyüşler yapıyoruz. Öğle saatlerinde meydanlarda toplanıp Sağlık Müdürlükleri’nin önüne yürüyerek siyah çelenk bırakıyoruz. Bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını, tek bir eksiksiz, Doktor Kamil Furtun’un öldürülmesini protesto eylemlerine çağırıyoruz.

Bütün halkımıza, bütün hastalarımıza, hekimlere, sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya, 1 Haziran 2015 Pazartesi günü hastanelere, sağlık kurumlarına muayene olmak için değil, sağlıkçılara destek olmak için gelmeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla