Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazan Assoc. Prof .Dr. Yildirim Bayezit DELDAL
Kategori: Bilimsel Makaleler, Üye Yazıları Print

insan-kaynaklari

Dünyada birçok kurumsal şirket ve büyük kuruluşlar, bünyelerinde insan kaynakları birimi bulundurur ve çok önem verir. İnsan Kaynakları yönetimi şirketlerin omurgasını oluşturmaktadır. Kurumların imajı, gelişimi, hizmet politikaları, standartları, eğitim politikaları, oryantasyon süreci, ücretlendirme, kariyer planlama, performans ölçümleri, özlük hakları ve sosyal etkinlik gibi bir çok önemli konuyu insan kaynakları kendi bünyesinde toplamaktadır. Bu yönetim birimi şirketlerin ana unsurlarından en önemlisini oluşturmaktadır.

Devlet Hastanelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi; Kamu, kurumlarından biri olan hastaneler ve sağlık kurumları personel ihtiyaçlarını Sağlık bakanlığı kamu personeli seçmek için  merkez bir sınavla sağlık kuruluşlarına personel temin etmektedir. Yeterli puanı alan sağlık elemanı (Doktor, Hemşire, Laborant, Fizik tedavi, Sağlık Memuru, Bakıcı, Hizmetli vb) belirtilen kadrolara atanmaktadırlar. Ayrıca bu kadrolara sözleşmeli statüde memurlarda alınmaktadır.

İnsan kaynakları yönetim planlamasında, devlet personellerine her yıl hizmet içi eğitimler uygulamakta personel gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Kamuda insan kaynakları yönetimi merkezi bir yönetim anlayışı içindedir. Bilgiler tek elde toplanır. Sınavlar merkezidir. İlk atanan sağlık personeli alıştırma süreci (oryantasyon) tabi tutulmaktadır.

Burada kamu hastaneleri, insan kaynakları yönetim planını uygularken hizmet kalite standartlarına göre hareket eder ve uygulamalarında da bu standartları gözetir. 

Vakıf veya Özel Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi;Özel hastanelerde insan kaynakları Yönetim anlayışı, o sağlık kuruluşunun en önemli birimini oluşturmaktadır. Sağlık Kurumlarının, görev ve vizyonu doğrultusunda nitelikli personel seçimi, çalışanların uzun ve süreli görev almasını, etkin, verimli olabilmesini ve uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını, adaletli ücretlendirme politikası, oryantasyon eğitimi, hizmet içi ve dışı eğitimler, personel seçimi ve özlük hakları İnsan Kaynakları biriminin en çok ilgilendiği alanların başında gelmektedir.

Hizmet kalitesi bir hastanenin ne kadar iyi olursa dış ortamdaki popülâsyonun ilgisini daha fazla çekerek hastaların sağlık kurumunu tercih etmelerini sağlayacağından dolayı insan kaynakları yönetimi ve anlayışı hastaneler için hayati bir önem arz edecektir.

İnsan Kaynaklarında İşe Alım Süreci; Personel İhtiyacı: Norm kadrolar için meydana gelen azalmalar, yeni departmanın açılması personel açığı doğmaktadır. Ön Görüşme: Aday havuzunda başvurusu olan adayların öz geçmişleri, iş tanımı ve gerekleri ile uygunluğu açısından kontrol edilerek uygun bulunan adaylar ön görüşmeye çağrılır. Sınav: Adaylar iletişim, vb çeşitli sınavlara tabi tutulur. Referans Araştırması; insan kaynakları gerektiğinde referansları incelemektedir. İşe Alım Kararının Verilmesi ve Adaya İletilmesi; İşe alım kararı hastanelerin insan kaynakları uzmanları tarafından varılan sonuca göre yapılmakta. Belli zaman aralığında doğrudan kişiye iletilmektedir. Oryantasyon Eğitimlerinin Verilmesi: Bu eğitim insan kaynakları ve Sağlık bakanlığının belirlediği konuları üzerinden yapılmaktadır. Her hastanenin belirli öncelik hakkı vardır. Sağlık personeline lojman imkânı Sağlık kuruluşunun imkânları doğrultusunda karşılanmaktadır. Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşam Boyu Eğitim ve Gelişim;Eğitimler “Kurum içi ve dışı ve Kurumsal Oryantasyon” olarak üçe ayrılmaktadır. Kurum içi eğitimler “zorunlu ve seçimli eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, Hizmet Kalite Standartları tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler, yöneticilerin çalışanlarının gelişimi için önerdikleri eğitimlerdir. Kuruma yeni başlayan sağlık personeli, kurumsal oryantasyon çerçevesinde; kurum tanıtımı, kültürü, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitimleri almalıdır.

Özel Sağlık Kurumlarının Ücret politikası ve Ek imkânlar; Ücret: Hastanelerde veya Sağlık Kurumlarında çalışanın ücreti kurum içinde alacağı görev ve statüye göre Hastane Müdürü, İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından tespit edilir. Üst yönetimin onayı belirlenir. Sağlık Kurumlarında ücretler aylık olarak ödenmelidir. Gıda: Sağlık Kurumları kendi bünyelerinde tüm personelin yemek ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Kalacak Yer: Sağlık kurumlarının imkanları doğrultusunda lojman temin edebilmektedirler. Elbise: Sağlık Kurumları personeline; işin özelliğine göre kışlık ve yazlık olarak iş elbisesi verirler. Sosyal Etkinlikler: Sağlık Kurumları, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için sosyal etkinlikler düzenlemelidir.

Özel Sağlık Kurumlarında Kariyer Planlaması; Sağlık personelinin, ileriye yönelik başarı ve eğitimine paralel olarak bir üst basamağa ilerlemesi insan kaynakları eğitim planı ve kariyer hedefi doğrultusunda personelin konusunda daha ileriye gitmesi sağlanmalıdır.

Özel Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi; Özel hastanelerde sağlık personellerine yıl içerisindeki performanslarını ölçmek, “Kariyer Planlamalarını” “Eğitim – Gelişim İhtiyaçlarını” belirlemek amacı ile her yıl değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler ( Mesleki, Yönetsel ve Temel ) olarak sayılabilir.

Kaynakça; Written by Yıldırım Bayezit DELDAL http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/insan-kaynaklari_127.html

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla