Eğitim toplantılarımız başlıyor! Özel hastane-hekim ilişkisinde hukuki sorunlar

Kategori: Hukuk / Mevzuat, Kongreler Print

saglik hukuku-ilan2Son on yılda özel sağlık sektöründe çalışma ilişkilerinin hukuki yapısı gittikçe karmaşıklaşan bir aşama kaydetti. Bu süreç halen de devam etmektedir. Son uygulamalar ile ortaya çıkan sağlık sektöründeki yeni hekim istihdam modellerinin daha çok sağlık işletmeleri lehine sonuçlar doğurduğu da görülmektedir. Medikal Akademi bu alanda yaşanan sorunları ele almak ve çözümleri ortaya koymak üzere  konunun uzmanlarını, hekimler ve sağlık profesyonelleri ile buluşturuyor.

23 Ocak 2016’da Sheraton İstanbul Atasehir Hotel’de başlayacak eğitim toplantılarımız önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye yayılacak. 25 kişi ile sınırlı olan her bir toplantımız 5 saatlik bir sunum ve soru-cevap  formatında düzenlenecek. Etkinliğe katılanlar, sorunlarla ilgili kendileri için gerekli olan tüm detaylar hakkında bilgi edinebilecek.

saglik hukuku-basvuru4

Sheraton Ataşehir’de 14:00 ile 19:00 saatleri arasında düzenlenecek olan toplantımızda sağlık hukuku sorunları konusunda isim yapmış bir uzman olan Dr. Erkin Göçmen, hekimlerin bu alanda yaşadığı en önemli hukuki sorunlarla ilgili kapsamlı bilgiler verecek. Yine sorunun mali mevzuat, vergi hukuku ve sosyal güvenlik boyutlarıyla ile ilgili olarak alanın uzmanı iki önemli ismi daha toplantılarımıza katılacak. Yeminli Mali Müşavir Özlem Kırkaya ve Mali Müşavir & Mali İşler Uzmanı Sabiha Turgut Genç, başta mali uygulamalar ve vergi düzenlemeleri ile sosyal güvenlik olmak üzere hekimleri, sağlık profesyonellerini ve sektörü  ilgilendiren tüm detaylarla ilgili kapsamlı bilgiler verecekler.

saglik-hukuku-belge51

Hukuki ve mali mevzuatta hekimleri etkileyen unsurlar

Hekim ile sağlık işletmeleri arasındaki hukuksal ilişki bir boyutuyla bir iş sözleşmesidir. Ancak bu ilişkinin yalnızca iş hukuku boyutu bulunmamaktadır. Hekim bu ilişkide bir yandan işveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bağlanan sözleşme uyarınca verilen sağlık hizmetinin asıl üreticisidir. Bu bakımdan hekim ile işveren arasındaki ilişkinin Sosyal Güvenlik uygulamalarıyla bağlantılı yanları da bulunmaktadır. Yine bu ilişkide hekim zaman zaman bir işveren sözleşmesi de kurabilmektedir. Bu durum ise ilişkiyi daha da karmaşık hale getirmekte, özellikle vergilendirme sorunları başlıca çözüm aranan konu haline gelmektedir.

saglik hukuku-basvuru4

Medikal Akademi tarafından organize edilen bu eğitimde, hekim-işveren ilişkisinde yaşanacak muhtemel ihtilafların tespiti, öncelikle bunların önlenmesi, ihtilafların ortaya çıkması halinde ise çözümü konusunda gerekli temel bilgiler sağlanmış olacaktır. Bu eğitimde sağlanan bilgilerle taraflar kuracakları hukuksal ilişkilerin dayanağı olacak sözleşmeleri yaparken olmazsa olmaz öğelerin neler olduğunu, sözleşme kurarken hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini, ihtilafların daha çok hangi sözleşme hükümleriyle ilişkili olarak ortaya çıktığını ve bunlardan kaçınmak için yapılması gerekenlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.toplanti-kongre-salon

Mevzuat ve uygulama hızla değişiyor, hekimler zarar görüyor!

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumu ve bu alanda çalışanlar için getirilen düzenlemeler tek bir kanunda yer almamakta ve tek bir Bakanlığın düzenleme yetkisi içinde yer almamaktadır. Özel sağlık sektörü zaman zaman yürürlükte olan kanunların da ötesine geçerek kendine özgü çözümler ve uygulamalar geliştirmekte ve yasal düzenlemeler tatbikatın gerisinde kalmaktadır. Özel sağlık hizmeti sunucularındaki mevcut olan hekim çalışma-çalıştırma usulleri için de bu durum geçerlidir.

saglik hukuku-basvuru4

Medikal Akademi’nin 2016’da Türkiye’nin pek çok ilinde düzenleyeceği eğitim toplantılarında bu alanda sıkıntıların çözümüne odaklanıyor. Tüm yıl boyunca sürecek olan bu eğitimlerde; özel hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları ile hekimler arasında yapılan sözleşmeler bağlamında ortaya çıkan hukuksal ihtilaflar, yine 5510 sayılı Kanunda gerçekleşen son değişikliklerin getirdiği kimi belirsizlikler ve uyuşmazlıklar statü, sözleşme ve vergi boyutlarıyla ele alınacaktır.

kongre-toplanti-salon

Toplantılar interaktif bir yöntemle yapılacak, konular dinamik bir bakışla ele alınacak ve soru cevaplarla sunumlar zenginleştirilecektir. Toplantıların verimliliği için gruplar 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Özel Hastane-Hekim İlişkisinin Sözleşme, Sosyal Güvenlik ve Vergi Hukuku Boyutları başlığıyla düzenlediğimiz toplantıda ele alınacak bazı konular şunlardır:

• Ülkemizde Sağlık Hizmetlerine İlişkin Mevzuat ve Hekim Çalışma Usulleri

o 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
o 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
o Özel Hastaneler Yönetmeliği
o Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
o Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
o Sağlık Uygulama Tebliği

• Özel Hastane- Hekim Sözleşmelerinin İş Hukuku Boyutları

o Sözleşmelerin yapılması
o Çalışma süreleri
o İcap nöbetleri
o Sözleşmelerin feshi
o İş güvencesi
o Tazminat alacakları
o İspat sorunları ve çözümleri

• Özel Hastane- Hekim Sözleşmelerinin Sağlık Hukuku Boyutları

o Malpraktis sorumluluğu
o Malpraktis Sigortaları
o Özel Hastane- Hekim Sözleşmelerin SGK ile İlişkili Boyutları
o Özel Hastane- Hekim Sözleşmelerin kamu sağlık idaresi ile ilişkili boyutları
o Sözleşmelerin bildirimi
o Özel hastaneler hukukunda hekim istihdamı
o Hasta Hakları Kurulları ile ilişkiler
o Sağlık Meslekleri Kurulu ile ilişkiler

• Hekimlerin Belge Düzenleyebilmek İçin Tesis Ettirdikleri Mükellefiyetler

o Serbest meslek olarak mükellefiyet tesis ettiren hekimlerin durumu
o Şirket olarak mükellefiyet tesis ettiren hekimlerin durumu
o Muayenehane yada şirketlerin çalışma izinleri ve ruhsatlarının hukuksal boyutu

saglik hukuku-basvuru4

• Özel Hastane- Hekim İlişkisinin Vergisel Boyutu

o Özel hastanede çalışan hekimin geliri ücret midir? serbest meslek kazancı mıdır? ticari kazanç mıdır? yoksa diğer kazanç ve irat mıdır?
o Özel hastanede çalışan hekimin gelirinin niteliği neden önemlidir? Hepsi aynı anlama gelmiyor mu?
o Özel hastanenin hekimden aldığı hizmet sağlık hizmeti midir yoksa işgücü temin hizmeti midir?
o Hekim özel hastaneye belge düzenlerken %8 mi yoksa % 18 mi KDV hesaplayacaktır?
o Özel hastaneye belge düzenleyen hekimin şirket sahibi olması ile serbest meslek erbabı olarak mükellef olması arasında fark var mı?
o Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı özelgeleri

• 5510 sayılı Kanundaki değişiklik sonrası hekimlerin sigortalılığı : 4/A mı 4/B?

o 4/A ve 4/B sigortalılık ne demektir? Ne farkı vardır?
o 4/A veya 4/B kapsamında emeklilik şartları nelerdir?
o 4/A’dan 4/B’ye Geçişte Hekimlerin Önceki Hakları Korunacak mı?

saglik hukuku-basvuru4

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla