Kanseri ilacı Afinitor Türkiye’de de ruhsat aldı

25 Mart 2011   |    4 Ocak 2020    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

İleri evre böbrek kanseri tedavisinde yeni seçenek! Afinitor; hedefe yönelik tedavinin başarısız olduğu ileri evre böbrek kanseri hastalarında yararlı olduğu kanıtlanan ilk ve tek tedavi olarak Türkiye’de ruhsat aldı. Novartis ilaçtan yapılan yazılı açıklamaya göre progresyon ve ölüm riskinde de plaseboya göre %67 azalma sağlayan Afinitor ile medyan tümör büyümesi olmayan süre iki kattan fazla uzadığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Kısa süre önce Avrupa’daki birçok tedavi kılavuzu güncellenerek ileri evre böbrek kanserinin ikinci basamak tedavisinde Afinitor kullanılması tavsiyesine yer verilmiştir. Diğer kanserlerde kullanılma potansiyelinin araştırıldığı Faz III çalışmalar devam etmektedir. Daha önce sunitinib, sorafenib veya her ikisini birden kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli kanser hastalarının tedavisinde Afinitor ülkemizde de ruhsat onayı almıştır. Türkiye’de Afinitor, daha önce sunitinib, sorafenib veya her ikisini birden kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik renal hücreli kanser hastalarının tedavisinde endikedir. Afinitor ABD’de; sunitinib ya da sorafenib tedavisinin başarısız olduğu ileri evre RCC hastalığının tedavisinde de onaylıdır.”

Böbrek kanseri neden olur? Belirtileri ve en etkili tedavi yöntemleri

Afinitor Ürün bilgileri

Progresyon ve ölüm riskinde de plaseboya göre %67 azalma sağlayan Afinitor ile medyan tümör büyümesi olmayan süre iki kattan fazla uzatmıştır. VEGF hedefli tedavi sonrasında tümörde ilerleme görülen ileri evre böbrek kanseri hastaları için sınırlı seçenek bulunmaktadır. Kısa süre önce Avrupa’daki birçok tedavi kılavuzu güncellenerek ileri evre böbrek kanserinin ikinci basamak tedavisinde Afinitor kullanılması tavsiyesine yer verilmiştir. Diğer kanserlerde kullanılma potansiyelinin araştırıldığı Faz III çalışmalar devam etmektedir.

RCC hastalarının %40’a yakın bölümünde tanı konulduğunda kanser ilerlemiş, yani tümör böbreklerin dışına yayılmıştır. Bu tür hastalara uygulanan standart ilk tedaviler arasında VEGF hedefli tedavi yer almaktadır2. VEGF hedefli tedavide ya da tedavi sonrasında kanseri ilerleyen, ileri evre RCC hastalarında, Afinitor’a kadar kanıtlanmış bir tedavi seçeneği bulunmamaktaydı.

Afinitor’a, 2009 yılında da Avrupa Komisyonu (EC) tarafından ruhsat verilmiştir. EC, Afinitor’a ruhsat verme kararını; daha önce uygulanan VEGF hedefli tedavinin ardından progresyon izlenen ilerlemiş böbrek kanseri hastalarında Afinitor’un medyan ölüm ya da tümör büyümesi olmayan süreyi plaseboya kıyasla  iki kattan fazla uzattığını (4.9 aya karşılık 1.9 ay) gösteren pivotal Faz III çalışma verilerine dayandırmıştır. Veriler ayrıca, progresyonsuz sağkalım (PFS) birincil sonlanım noktası temel alındığında (tehlike oranı = 0.33, %95 güven aralığı 0.25 ila 0.43; P<0.0001)3 Afinitor’un ölüm ve hastalık progresyon riskinde de %67 azalma sağladığını ortaya koymuştur.

Avrupa’daki birçok tedavi kılavuzu güncellenerek, hedefe yönelik tedavinin ardından progresyon izlenen ileri evre böbrek kanserinin ikinci basamak tedavisinde Afinitor tavsiye edilmektedir. Bu kılavuzlar arasında; Avrupa Üroloji Derneği (EAU), İspanyol Onkoloji Genitoüriner Grubu (SOGUG), Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu (EORTC) ve Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO)’nin yayınladığı kılavuzlar ile Britanya Konsensüs Kılavuzları yer almaktadır.

Çalışmaya ilişkin bilgi

Ruhsat onayının dayandığı veriler; daha önce uygulanan VEGF hedefli tedavisine rağmen kanseri ilerleyen ileri evre RCC hastalarında oral mTOR inhibitörünün etkilerinin araştırıldığı bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük Faz III klinik çalışma olan RECORD-1 (REnal Cell cancer treatment with Oral RAD001 given Daily – Renal hücreli kanserin günde bir defa oral yolla verilen RAD001 ile tedavisi) çalışmasında elde edildi9. Çalışma ara bulgularının, Afinitor verilen hastalarda ölüm ve kanser progresyonunun plasebo verilen hastalara kıyasla anlamlı derecede yavaşladığını göstermesinin ardından çalışma, 2008 yılı Şubat ayında bağımsız veri izleme komitesinin tavsiyesi de dikkate alınarak Novartis tarafından durduruldu.

Bu uluslararası, çok merkezli, randomize, çift kör klinik çalışmada önceden sunitinib ya da sorafenib tedavisi görmesine rağmen kanseri ilerleyen ileri evre RCC’li 416 hasta yer aldı. Daha önceden bevasizumab, interferon alfa ve interlökin-2 ile tedavi görülmesi kabul edildi. Hastalar en iyi destekleyici bakımla birlikte günde bir defa Afinitor (10 mg) ya da plasebo alacak şekilde randomize edildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası PFS olarak belirlendi ve körleme, bağımsız, merkezi radyoloji incelemesiyle değerlendirildi.

RCC hakkında (Renal Hücreli Karsinom)

Tüm yeni kanserlerin yaklaşık %2’sini oluşturan renal hücreli karsinom, genellikle böbrek kanseri olarak anılmaktadır10. RCC görülme oranları, kısmen sigara kullanımına ve obeziteye bağlı olarak dünya çapında düzenli bir biçimde artmaktadır11. 2006 yılında AB’nde 63,000’in üzerinde yeni RCC tanısı konulmuş ve 26,000’den fazla kişi bu hastalık nedeni ile ölmüştür. RCC hastalığında kanser hücreleri böbrek kanalının iç tarafında gelişmekte ve çoğalarak tümör haline gelmektedir.

Böbrek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Tedavi edilmemesi halinde tümör komşu lenf bezlerine ve zamanla diğer organlara yayılabilmektedir. Afinitor, tümör hücrelerinin bölünmesi, kan damarlarının büyümesi ve hücre metabolizmasına merkezi düzenleyici rol oynayan mTOR proteinini sürekli olarak hedef almaktadır. Nöroendokrin, meme, mide, hepatoselüler karsinom (HCC) gibi çok çeşitli kanser türlerinde ve tüberoz skleroz kompleksi (TSC) ve non-Hodgkin’s lenfomada Afinitor’la çalışmalar devam etmektedir.

Referanslar
1. The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Kidney Cancer. Available at https://www.mdanderson.org/cancer-types/kidney-cancer.html Accessed June 2009.
2. National Comprehensive Cancer Network. “NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Cancer.” Available at https://www.nccn.org/login?ReturnURL=https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/kidney.pdf Accessed March 2009.
3. Afinitor® (everolimus) tablets prescribing information. Basel, Switzerland: Novartis International AG; August 2009.
4. Ljungberg, B. et al. Guidelines on Renal Cell Carcinoma. European Association of Eurology. March 2009. Available at  Accessed June 2009.
5. Bellmunt, J. et al. Recommendations from the Spanish Genitourinary Group for the treatment of metastatic renal cell cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology. March 2009;63 Suppl 1:S1-13.
6. Reijke, T. et al. EORTC-GU expert opinion on metastatic renal cell cancer. European Journal of Cancer. March 2009;45(5):765-73.
7. Escudier, B. et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 20: Suppl 4:iv81-ivb2, 2009.
8. Nathan, P. et al. UK guidelines for the systemic treatment of renal cell carcinoma. British Journal of Hospital Medicine. Vol. 70, Iss. 5, May 13, 2009.
9. Escudier, B. et al. Phase-3 randomized trial of everolimus (RAD001) vs. placebo in metastatic renal cell carcinoma. Presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) 33rd Congress on September 16, 2008.
10. McLaughlin JK, et al. Epidemiologic aspects of renal cell carcinoma.Semin Oncol. 2006;33(5):527-533.
11. Eisen, et. al. Sorafenib for Older Patients with Renal Cell Carcinoma. Journal of the Natational Cancer Institute. 2008;100(20):1454-1463.
12. Ferlay, J. et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annals of Oncology.18(3):581-92. March 2007.
13. National Cancer Institute. “General Information About Renal Cell Cancer.” Available at https://www.cancer.gov/types/kidney/patient/kidney-treatment-pdq Accessed March 2009.
14. American Cancer Society. “How Is Kidney Cancer (Renal Cell Carcinoma) Staged?” Available at  Accessed March 2009.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla