OHAL memur ve sağlık çalışanlarını nasıl etkileyecek? İş güvencesi, istifa ve atama

Yazan Dr. Erkin Göçmen
21 Temmuz 2016   |    28 Temmuz 2016   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

darbe-askerBilindiği üzere Bakanlar Kurulu bugünden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Bu uygulamanın bütün vatandaşlar bakımından olduğu gibi kamu sağlık çalışanları bakımından da önemli hukuksal sonuçları olacak. Bu yazıda olağanüstü hal uygulamasının devlet memuru kamu sağlık çalışanları yönünden ne tür sonuçları olacağını birkaç başlık altında ele alacağız.

İş güvencesi bakımından

Öncelikle olağanüstü halin Devlet memurlarının iş güvencesi bakımından önemli sonuçları var. Olağan şartlarda, amirleri tarafından verilen görev ve emirleri kasten yapmama eyleminde bulunan memurlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılmaktadır. Esasen bu durum olağanüstü halde de devam etmektedir.

Buna karşılık, Devlet Memurları Kanununa göre olağanüstü hale ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmayanlar bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmaktır. Olağanüstü hal ilanının bir amacının da terörle ilişkili kamu personelinin ihracı olması bakımından bu hükmün Hükümetçe daha sıkı uygulanacağı kanaatindeyiz. Kamu sağlık çalışanları bakımından hangi görev ve emrin olağanüstü hale ilişkin olduğunu somut durum belirleyecektir. Örneğin Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde sağlık raporlarına ilişkin emri bu nitelikte bir emirdir.

AYM’nin gerekçeli kararı mevcut muayenehaneleri nasıl etkileyecek?

İstifanın güçleştirilmesi bakımından

Olağanüstü hallerde bir diğer önemli konu da görevden çekilme, yaygın bilinen adıyla istifadır. Normal şartlarda, Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme (istifa) isteğinde bulunabilir. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Ancak yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Buna karşılık olağanüstü hal uygulanan yerlerdeki Devlet Memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Şayet bırakırlar ise hiçbir surette bir daha Devlet memurluğuna alınamazlar. Bu bakımdan sözgelimi mecburi hizmetini yapan bir doktor istifa etmesine rağmen yerine birisi gelmeden görevini bırakırsa bir daha devlet memuru olamayacağından Sağlık Bakanlığı hastanesinde ihtisas yapamaz.

Burada acaba üniversitelerde ihtisas yapabilir mi sorusu akla gelecektir. Danıştayın önceki yıllardaki uygulamasında 657 sayılı kanundaki kimi hak kayıplarının Yüksek öğretim Personel Kanununa tabi olanlar için geçerli sayılıp sayılmamasına ilişkin kararları istikrarlı değildi. Kanaatimizce geçerli sayılmaması daha isabetlidir ve hukuken doğrudur.

Danıştay’ın eş durumu tayin kısıtlaması kararı ne anlama geliyor?

Bununla birlikte belirleyici olan Yüksek Mahkemenin bu süreçteki uygulaması olacaktır. Özetle bu durumdaki kişilerin üniversite hastanesinde ihtisasa başlaması konusunda şimdiden kesin bir kestirmede bulunmak güçtür. Diğer yandan Devlet memuru olma niteliğini kaybeden birisinin devlet hizmeti yükümlülüğü de kalkar. Bu durumda ilgili hekimlere diplomalarının iade edilmesi gerekir.

İşe başlama süresinde kısıtlama

Olağanüstü halin bir diğer önemli sonucu da atanmalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkindir. Olağan hallerde aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Fakat olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre kısaltılabilir. Ancak kısaltılan bu sürenin önceden ilanı gerekmektedir.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler
Aziz
Aziz

Hocam e-posta ile bir soru sordum, cevabı benim için çok önemli, en kısa zamanda dönebilirseniz çok sevinirim.

Araç çubuğuna atla