Sağlık Bakanlığı’nın eş durumu atamalarına engel çıkarması yasaya aykırı

Yazan Dr. Erkin Göçmen
28 Nisan 2015   |    4 Mayıs 2015    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

erkin-gocmen22005 yılında yapılan bir Yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan bütün hekimlerin ve diş hekimlerinin kamuda çalışmayan eş durumu atamalarında stratejik personel engeli getirilmişti. Bakanlar Kurulu 2014 yılı yazında çıkardığı genel düzenleme ile kamuda çalışmayan eş durumu ataması engelini bütün memurlar için kaldırmıştı. Bu nedenle gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrilmişti.
Sağlık Bakanlığı’nca 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan yeni yönetmelik değişikliği ile sadece diş hekimleri kapsamdan çıkarıldı fakat hekimler için önceki uygulamaya devam kararı alındı. Ancak uygulamaya açıkça yasaya aykırı.

Stratejik personel kim?
Stratejik personelin kimlerden meydana geldiği Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde gösteriliyor. Bu Yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan uzman ve pratisyen bütün hekimlere stratejik personel adı veriliyor. 4 Nisan 2015 tarihinden önce diş hekimleri de stratejik personel sayılıyordu. Ancak bu tarih itibari ile bu meslek grubu kişilerin stratejik personel kapsamında sayılması uygulamasından vazgeçildi.

Stratejik personel için getirilen kısıtlamalar
es-durumu-tayin-atamaYukarıda da ifade edildiği gibi Yönetmeliğin hem değişen yeni halinde hem de eski halinde stratejik personelin atama ve nakillerinde kimi kısıtlamalar mevcut. Bunlardan en önemlisi ise hekimin kamu görevlisi olmayan eşinin bulunduğu yere atanma talebi konusunda getirilen kısıtlama.

Yönetmeliğin mevcut son haline göre, stratejik personel hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığı personelinin eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılıyor. Ailenin korunması ve sosyal devlet uygulaması bakımından gayet olumlu bir düzenleme. Bu noktada herhangi bir hukuksal sorun bulunmuyor.

https://www.medikalakademi.com.tr/images/nisan212/saglik-bakanligi-yeni-logo.jpgAncak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu kural stratejik personel, yani hekimler için geçerli değil. Bu hüküm nedeniyle hekimler,gerek mecburi hizmet atamasında gerekse mecburi sonrası atamalarda eşlerinin kamu görevlisi olmaması halinde yer değiştirme talebinde bulunamıyor. Öncelikle bu durumun hakkaniyete aykırı olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Aile birliğinin korunması sadece hekim olmayanlar için geçerli diye bir yasa kuralı mevcut olmadığı halde bu yönde fiili bir ayrımcılık yapılıyor.

Ancak bu düzenleme sadece hakkaniyete değil hukuka da aykırıdır. Şöyle:
Sağlık Bakanlığında çalışan hekimlerin atamalarında uygulanan iki ayrı yönetmelik var.
Birinci yönetmelik Bakanlar Kurulunun çıkardığı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik. Bu Yönetmelikte, atamaların (TSK personeli, valiler ve yardımcı hizmet görevlileri gibi kimi istisnai kadrolar dışında) bütün memurlar için geçerli olan genel ilkeleri belirleniyor. Yine bu Yönetmeliğin yanı sıra bir de Bakanlığın çıkardığı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği var. Bu da bu alanda uygulanacak ikinci yönetmelik.

Bu Yönetmelikler arasında hiyerarşi var mı?
es-durumu-balik-atlamaBurada hemen akla bu yönetmelikler arasında çelişki olursa hangisinin uygulanacağı sorunu geliyor. Ancak bu sorunun cevabı oldukça açıktır. Bakanlar Kurulu hiyerarşik olarak Sağlık Bakanlığından üstündür ve bu nedenle Bakanlar Kurulunun çıkardığı genel yönetmelik öncelikle uygulanır.

Genel Yönetmeliğe, yani Bakanlar Kurulunun çıkardığı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre memurun, kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere ataması yapılıyor.

adalet_simgeDikkat edilirse genel Yönetmelikte (TSK personeli, valiler gibi bazı sınırlı istisnalar dışında) bütün memurlar için kamu personeli olmayan eşin bulunduğu yere atama talep hakkı tanınırken, özel, yani Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinde bu hak hekimlere tanınmıyor. Ancak daha üstün bir hukuk normu olan genel yönetmelikteki kuralın hiyerarşik olarak daha aşağıda bulunan özel yönetmelikle geçersiz hale getirilmesi hukuken mümkün değil.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki stratejik personel için getirilen eş durumu ataması yasağının herhangi bir hukuksal geçerliliği bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuda oldukça katı.Bakanlığın bu uygulamaya derhal son vermesi gerekiyor. Zira hukuk devleti ilkesi bunu gerektiriyor.

İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla