Sağlık Bakanlığı eş durumu atamalarında yeni bir kısıtlama getirebilir mi?

Yazan Dr. Erkin Göçmen
8 Ağustos 2016   |    19 Ağustos 2016    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

saglik-bakanlik-logo-genisSağlık Bakanı Recep Akdağ bugün hekimlerin eş durumu atamalarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Sayın Bakan açıklamasında özetle, doktorları stratejik personel olarak kabul ettiklerini, doktorların bundan sonra özel sektörde çalışan eşlerinin yanına atanmayacaklarını, eşi özel sektörde çalışan bir doktorun eşinin yanına aile durumundan gidebilmesinin (önüne geçecek) tedbirleri aldıklarını, bu hususta Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağını ifade etti. Bu açıklamanın hukuksal değerlendirmesini yapmadan önce bazı noktaları hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Stratejik personelin anlamı

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün personel için bir atama ve yer değiştirme yönetmeliği var. Personel hareketleri bu Yönetmelikte belirlenen kurallara göre gerçekleştiriliyor. Bu Yönetmelikte aynı zamanda eş durumu veya aile birliği ile ilişkili düzenlemeler de var. Ancak yine aynı yönetmelikte Bakanlık personeli stratejik personel ve stratejik olmayan personel olarak iki kümeye ayrılmış durumda. Stratejik personel olarak tanımlanan grupta hekimler yer alıyor. Ancak geçtiğimiz haziran ayında Danıştay 5. Dairesi bu uygulamanın yürütmesini durdurdu. Bu karardan sonra hekimlerin eşleri kamu görevlisi olmasa bile şartları taşımaları halinde eş durumu atamaları yapılıyordu.

Danıştay doktorların eş durumu tayin kısıtlamasının yürütmesini durdurdu

Bakan Akdağ’ın ifade ettiği durum da bununla ilgiliydi. Anlaşıldığı kadarı ile Bakanlık bu yeni hukuki durumu ortadan kaldırmak istiyor. Ancak Sayın Akdağ’ın açıklamasından bunu hangi enstrümanla yapmak istedikleri tam olarak anlaşılmıyor. Bununla birlikte Sayın Bakan bu hususta bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağını söyledi. Fakat bu açıklamada ifade edilen Bakanlar Kurulu kararının ne olduğu da açıkça ifade edilmedi. Bu konuda yönetmelik mi yoksa kanun hükmünde kararname (KHK) mi çıkarılacağı netliğe kavuşturulmadı.

Stratejik personelle ilgili KHK çıkarılması mümkün mü?

Bilindiği üzere 1116 sayılı TBMM kararı ile Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca alınan Karar onaylanmıştır.

Olağanüstü hal ilanının yasal dayanağı, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasıdır.

Danıştay, doktorun eş durumu mazeretini kabul etti!

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu şimdiye kadar OHAL ile ilgili 3 tane KHK çıkardı. Bunların tamamı OHAL gerekçesi, yani terör olayları sebebiyle bozulan kamu düzeninin sağlanmasına ilişkindi. Bakanlar Kurulu henüz bu amacın dışına çıkan bir KHK çıkarmadı. Nitekim bizim Anayasa sistemimizde Olağanüstü Hal dönemlerinde Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi OHAL gerekçesi ile sınırlanmıştır. Buna göre Bakanlar Kurulunun KHK çıkarma yetkisi, (1) demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkmasını veya (2) şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını önleme amacına yönelik olmalıdır.

Burada hekimlerin eş durumu atamalarının OHAL ilanını gerektiren sebeplerle (somut olarak terör olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması) bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle hekimleri stratejik personel olarak kabul ederek eş durumu atamasına sınırlama getiren bir KHK çıkarılması hukuken mümkün değildir.

Bu hususta çıkarılabilecek bir KHK’nın Anayasaya aykırı olacağı ve Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olacağı açıktır. Zira, Anayasanın şekil ve esas bakımından Anayasaya uygunluk denetimi dışında tuttuğu KHK’lar, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılan KHK’lardır. Bu yazı bir Anayasa Hukuku tartışması yapmayı amaçlamadığından sadece bu hususu belirtmekle yetiniyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın eş durumu atamalarına engel çıkarması yasaya aykırı

Stratejik personelle ilgili yönetmelik çıkarılması mümkün mü?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi stratejik personel uygulamasının dayanağı Sağlık Bakanlığının çıkardığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği idi. Bunun dışında memurların atanmasına ilişkin bir diğer yönetmelik daha vardır. Bu Yönetmelik ise Bakanlar Kurulunca çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’tir. Bu Yönetmelikte stratejik personele ilişkin bir kural veya benzer bir sınırlama yoktur. Her memurun özel sektörde çalışan eşlerinden dolayı aile birliğinin sağlanmasını talep hakkı bulunmaktadır.

Danıştay Beşinci Dairesi son olarak verdiği ve yukarıda bahsedilen E. 2016/1628 sayılı yürütmenin durdurulması kararında Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğindeki stratejik personel uygulamasını Bakanlar Kurulunun bu Yönetmeliğine aykırı bulmuş ve yürütmesinin durdurulmasını da bu gerekçeye dayandırmıştı. Zira Danıştay Beşinci Dairesi (haklı olarak) Bakanlar Kurulu Yönetmeliğini Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine üstün saymıştır.
Sayın Bakanın açıklamalarıyla kastedilen şayet bir KHK çıkarma değil de stratejik personel uygulamasını Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinden Bakanlar Kurulu Yönetmeliğine taşımak ise böyle bir düzenleme teknik olarak mümkündür.

Ancak bu sefer düzenleme memurlar arasında bir ayrım getirmesi bakımından hukuka aykırı olacaktır ve yine yargı denetimine tabi olacaktır. Her ne kadar 667 sayılı KHK’da, anılan Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez hükmü bulunsa da bu hüküm terörle mücadele ile ilişkili hususları kapsamaktadır. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya iltisakı ya da irtibatı belirlenen kişiler dışında, genel anlamda kamu görevlilerine ilişkin bir Bakanlar Kurulu Yönetmelik deişikliği hakkında yürütmenin durdurulması yolu açıktır.

Son olarak şu hususu vurgulamamız gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın artık kangrene dönüşen hekimlerin eş durumu atamalarına eşitlik ve hakkaniyete uygun bir çözüm getirmesi zorunludur. Bir yandan mecburi hizmet uygulamasına devam etmek ve buna ek olarak özel sektörde kadroları sınırlayarak özel hastanelerde hekim istihdamını fiilen imkansız hale getirmek diğer yandan da eş durumu atamasına kısıtlamalar getirmek suretiyle hekimleri adeta zorunlu çalışmaya tabi kılmak hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

Yada: https://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/erkingocmen/

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler
Esra
Esra

Peki gecen hafta yollanmış bir dilekçenin durumu nolacak. Birde esdurmu onaylanmıs olanları ocak ayı sonrası esdurumlari iptal mi olacak.

Araç çubuğuna atla