Türkiye Sağlık Turizminde Hedeflenenler ve Gerçekleşenler (2014-2018)

Yazan Dr. Cemal Yılmaz
28 Aralık 2023   |    1 Mart 2024    |   Kategori: Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

Türkiye’nin Hedefleri: Türkiye sağlık turizminde büyük çabalar gösteren bir ülkedir. Gerek 10. Kalkınma Planında gerekse 11. Kalkınma planında sağlık turizmi döviz getirici hizmetler kapsamında değerlendirilmiş, buna göre çeşitli teşvik ve destek programları açıklanmıştır. Özellikle “5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Kararı” sağlık turizmine ciddi maddi destekler içermektedir.

Devletin temel politikalarını yansıtan bir araç olarak 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında sağlık turizmine ivme katacak bir yaklaşım görülmektedir. Planda ortaya konan iddialı hedefler de bunu açık bir şekilde göstermektedir. Örneğin 2014-2018 arasında 2,5 milyona yakın bir turist ve 10 milyar USD gelir hedefi açıklanmıştır. Her ne kadar açıklanan hedeflerle gerçekleşen rakamlar arasında farklılıklar bulunsa da devletin sağlık turizmine verdiği önemi göstermesi açısından veriler anlamlı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda devletin 2014-2018 arasında hedefledikleri ile gerçekleşenler verilmiştir.

Hedefler Medikal Turizm Termal Turizm İleri Yaş Turizmi Hedeflenen
Toplam
Gerçekleşen
Toplam
Gerçekleşmeyen
Hedeflenen Turist Sayısı 750.000

Kişi

1.500.000

Kişi

150.000

Kişi

2.400.000

Kişi

1.860.000

Kişi

(%67)

-540.000
Hedeflenen Gelir 5,6 milyar USD 3 milyar USD 750 milyon USD 9,35 milyar USD 3.05 milyar USD

(%32)

– 6.30 milyar USD
Kaynak: 10. Kalkınma Planı

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere 5 yılda gerçekleşen toplam gelir 3 milyar dolar civarındadır. Hedefin 10 milyar dolar olduğuna bakılınca bu hedefin sadece %32’sinin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Aynı durum hedeflenen turist sayısında da görülmektedir. 2,4 milyon sağlık turisti beklenirken gelen 1,8 milyon olarak kayıtlara geçmiştir (TÜİK, 2020).

Türkiye’de Sağlık Serbest Bölgesine ihtiyaç var mı? Gereklilik mi, fantezi mi?

İç ve dış risk unsurları

Hem gelir yönüyle hem sağlık turisti yönüyle hedefin altında kalan bu durumu etkileyen faktörlere bakmak gerekmektedir. Bunlar içerisinde Türkiye’de meydana gelen 15 Temmuz benzeri dâhili etmenlerin yanı sıra göç, güney ve batı sınırlarımızda yaşanan siyasi gerilimler ve küresel ekonomik sorunlar gibi harici etmenler Türkiye sağlık turizmini etkilemektedir. Zira Türkiye bulunduğu jeo-stratejik konum nedeniyle küresel siyasi ve ekonomik dalgalanmalardan çok etkilenen bir ülkedir.

Sahip olduğumuz bu konum bir yanda bu türden riskler barındırırken diğer yandan büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, 4 saatlik bir uçuşla 2 milyara yakın büyük bir insan kitlesine ulaşım imkânı sunan merkezi konumuyla antik medeniyetlerin birçoğuna ev sahipliği yapmanın verdiği fevkalade bir kültür ve tarih birikimine sahip bulunmaktadır.

Fırsat ve tehditlerin istatistiksel bir hesabı yapıldığı takdirde Türkiye sağlık turizmi sektörünün söz konusu dönemde her ne kadar hedefleri tutturamasa da dünya ölçeğinde iyi sayılabilecek önemli bir kazanım elde ettiği genel kabul görmektedir. Bunda devletin akılcı politikalarının yanı sıra ülkenin sahip olduğu dinamik özel sektörün payı büyüktür.

Sağlık Serbest Bölgeleri, Türkiye Sağlık Turizmine ne tür katkılar sağlar?

Türkiye sağlık turizmi sektörünün küresel ölçekte yerini sağlamlaştırması ve olası risklere karşı dayanıklılığını artırması için kamu, özel sektör, akademi, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlarla ortak istişare içerisinde politikalar geliştirmesinde büyük yarar bulunmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla