• Dr. Ali Akdeniz Aile Hekimliği grup logosuAile Hekimliği grubunda bir güncelleme yayınladı 8 yıl 11 ay önce

  Hatay’da Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi
  Aile hekimleri ve sağlık görevlileri çalışma koşullarını gerekçe göstererek Hatay ve Mersin’de 3 günlük iş bırakma eylemine başladı.
  İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan grup “Sağlık haktır, satılamaz”, “Angarya nöbete hayır” dövizleriyle Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne doğru yürüdü.
  Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, 5 aydır aile sağlığı merkezi çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak, cumartesi günleri “nöbet” adı altında fazla çalışma dayatıldığını savundu.
  Sağlık örgütlerinin Sağlık Bakanlığı ile bu konuda yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ifade eden Aras, şöyle devam etti:
  “Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının haklarını savunurken, halkın sağlık hakkını savunmaktan hiç bir zaman geri durmamıştır. Bizler koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği, halka yeterli muayene sürelerinin ayrıldığı, sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunulduğu bir sağlık ortamı istiyoruz. Bizler birinci basamak sağlık çalışanları olarak bugün ve sonraki iki gün fazla çalışma ve işten atma tehditlerine karşı 3 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.”