• Dr. Deniz Türkoğlu, Akupunkturun yardımcı üreme tekniklerinde rolü isimli yeni bir belgeyi Serbest Kürsü grup logosuSerbest Kürsü grubuna yükledi 4 yıl 6 ay önce

    Özet:
    Çalışmanın amacı, akupunkturun yardımcı üreme tekniklerinde rolüyle ilgili güvenilir kanıt sağlamak için sistematik derleme ve metaanalizdir. Çalışmaya manuel, elektrikli, lazer akupunktur (LA) dahil tüm akupunktur tekniklerinin klinik gebelik hızına (CPR), in vitro fertilizasyon (IVF) ile veya yapay inseminasyonla canlı doğum hızına (LBR) etkisini değerlendiren tüm randomize kontrollü çalışmalar dahil edildi.
    Sonuçlar esas olarak akupunkturun özellikle kontrollü over hiperstimulasyonu (COH) döneminde IVF yapılan kadınlarda gebelik sonuçlarını iyileştirdiğini gösterdi. Bireyselleştirilmiş akupunktur programıyla IVF’teki akupunkturun daha olumlu sonuçları izlenebilir.