• MD Fatih Eroğlu, Bal Arısı Zehirinin Tamamlayıcı Tıptaki Güncel Yeri isimli yeni bir belgeyi Serbest Kürsü grup logosuSerbest Kürsü grubuna yükledi 4 yıl 4 ay önce

    Bal Arısı Zehirinin Tamamlayıcı Tıptaki Güncel Yeri
    İbrahim TEKEOĞLU, Mehmet AKDOĞAN
    Özet: Sakarya Bölgesinde 1000’den fazla arı kolonisi olmasına rağmen hiç arı zehiri üretilmemektedir. Tedavi amacıyla dışarıdan yüksek fiyatla satın alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde de arı zehirinin üretilmesi ve sağlık alanında kullanılmasına farkındalık oluşturmaktır. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığımız Apiterapi konusunda yönetmelik yayınlamıştır.
    Arı zehiri artrit tedavisinde ilk doğal tedavilerden kabul edilebilir. Arı zehirinin modern tedavide kullanımı Birinci Dünya Harbinden sonra Avrupa ve Amerika hekimlerinin çabasıyla başlamıştır. Apiterapi olarak bilinen arı zehiri tedavisi multipl skleroz, kronik inflamatuvar hastalıklar, infeksiyöz hastalıklar, kanser, cilt hastalığı ve kas-iskelet sistemi ağrıları gibi birçok hastalıkta kullanılmaktadır.
    Arı zehirinin tedavisel aktivitesi yapısındaki ana komponentler olan mellitin, mast hücre degranüle edici peptid, histamin deriveleri ve adolapine bağlanabilir. Mevcut verilerin ışığında arı zehiri ve komponentleri ülkemizde de üretilerek profilaksi ya da modern tıbba tamamlayıcı olarak kullanıma sunulabilir.