• Dr. İsmail Demirci Sağlık Hukuku grup logosuSağlık Hukuku grubunda bir güncelleme yayınladı 6 yıl 1 ay önce

  “SAĞLIK HUKUKU’NDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI” PANELİ – İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
  03.05.2014, Cumartesi [14:00-17:45]
  “SAĞLIK HUKUKU’NDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI” PANELİ – İstanbul Eczacı Odası Kültür Merkezi
  Meşrutiyet Caddesi, Aslı Han, K:4, Galatasaray Lisesi Karşısı, Beyoğlu, İstanbul
  14:00-14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Av. Hüseyin ÖZBEK * İstanbul Barosu Genel Sekreteri
  Dr. Samet MENGÜÇ * İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
  Dr. Hasan OĞAN * Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
  Av. Ümit ERDEM *İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

  I. OTURUM
  Oturum Başkanı
  Dr. Ümit ŞEN * İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
  KONUŞMACILAR
  14:30–14:50 – “Sağlıkta Dönüşüm Programı İle Değişen Çalışma Koşulları”
  Dr. Süheyla AĞKOÇ – İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu

  14:50-15:10 – “Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları”
  Dr. Coşkun CANIVAR – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABDalı

  15:10-15:30 – “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve İş Kazası Kavramı”
  Dr. Hasan OĞAN – T.T.B. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

  15:30-15:45 SORU – YANIT – 15:45-16:00 KAHVE ARASI

  II. OTURUM
  Oturum Başkanı – Av. Hüseyin ÖZBEK * İstanbul Barosu Genel Sekreteri
  KONUŞMACILAR
  16:00-16:20 – “Sağlık Çalışanlarının Anayasal Hakları”
  Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

  16:20-16:40 – “Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hakkı İle İlgili Mevzuat ve İş Hukuku Yaklaşımı”
  Av. Süreyya TURAN – İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

  16:40-17:00 – “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing ve Yargısal Korunma”
  Av. Ümit ERDEM – Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

  17:00-17:20 – “Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hakkı İle İlgili Davalar ve Mahkeme Kararları”
  Av. O. Meriç EYÜBOĞLU – İstanbul Tabip Odası Hukuk Müşaviri

  17:20-17:30 SORU YANIT – 17:30-17:45 KAPANIŞ KONUŞMALARI
  http://istanbulbarosusaglikhukukumerkezi.blogspot.com.tr