• Dr. İsmail Demirci Aile Hekimliği grup logosuAile Hekimliği grubunda bir güncelleme yayınladı 8 yıl 11 ay önce

    Aile hekimlerinin Mersin’deki eylemine yoğun katılım
    Aile hekimliği çalışanlarının 3 günlük iş bırakma eylemine Mersin’de yoğun katılım oldu. Aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları Özgür Çocuk Parkı’nda toplanarak çadır kurdu. Eyleme Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Mersin Aile Hekimleri Derneği , Mersin Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası katıldı.