• Medikal Akademi Aile Hekimliği grup logosuAile Hekimliği grubunda bir güncelleme yayınladı 8 yıl 11 ay önce

    Balıkesir’de Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemine Başladı
    Balıkesir’de aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına yönelik düzenlemesini protesto için iş bırakma eylemi yaptı. Eylem kapsamında 20-23 Mayıs 2015 arasında Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerinde hizmet verilmeyeceği belirtildi. Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Balıkesir’de de aile hekimleri, seslerini duyurmak için iş bıraktı. Doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nın beş aydır ASM’lerde cumartesi günleri nöbet adı altında fazla çalışmayı dayattığını söyledi. Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri, bir basın açıklaması yaptı. Eyleme Balıkesir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş, Balıkesir Aile Hekimleri Derneği ve Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, 20-23 Mayıs arasında ASM ve Toplum Sağlığı merkezlerinde hizmet verilmeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerine cumartesi günleri nöbet uygulamasının dayatıldığını belirterek, bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığını savundu. Gündoğdu, “Uygulanan yanlış politikalar sonucunda sağlıkta gelinen noktada göstergeler, gelişimin kötü yönde olduğudur. Bebek ve anne ölümlerinde artış olduğu, tam aşılı çocuk sayılarının düştüğü, kızamık salgınlarının görüldüğü, bir hastaya ayrılan muayene süresinin 3 dakikadan az olduğu, muayene sebebiyle hastanın cebinden çıkan ücretlerin çok arttığı görülmektedir. Bu tablonun sorumlusu, tabii ki sağlığı kötü yöneten Sağlık Bakanlığı’dır.” dedi. Sağlık çalışanlarının nöbetten ya da çalışmaktan kaçmayacağını söyleyen Gündoğdu, haksız ve hukuksuz dayatmalara boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Ardından Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Hüseyin Koputan da bir basın açıklaması yaptı.