• Diş Hek. Ramazan Dalcı Diş Hekimliği grup logosuDiş Hekimliği grubunda bir güncelleme yayınladı 5 yıl 4 ay önce

  Diş Hekimleri Yeni Yönetmeliğe ateş püskürdü!
  Diş Hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik taslağına tepki gösterdi. Tüm Türkiye’de bulunan Dişhekimleri odaları eş zamanlı olarak Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) öncülüğünde belirli şehirlerde basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamaya İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra Diş Hekimleri katıldı.

  Açıklamada TDB Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesinde de yer alan; ‘’Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik taslağının meslek birliğinin kuruluşuna dayanak teşkil eden, Anayasanın 135. maddesi ile Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını belirleyen 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun ruhuna aykırı bir düzenleme olduğu belirtilerek, bu durumun kabul edilemez olduğu’’ vurgulandı.

  İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz; ‘’Serbest çalışan diş hekimini , mesleğini yapamayacak duruma getirme planlarından bir tanesi olan “Özel Ağız Diş Sağlığı Kuruluşları Hakkında ki Yönetmelik Taslağı” ile ilgili meslek örgütlerimizden hiçbir görüş dahi alınmamıştır’’ dedi.

  Tıpta uygulamaya başladıkları, hekimi sermayenin açtığı özel hastanelerde maaşlı çalışan kişi durumuna getirme amacına yönelik hazırlanan bu taslağın ne yazık ki emrivaki yapılan bir uygulama haline getirildiği vurgulayan Prof. Dr. Alpöz ; ‘’Sayıları 60’ı bulan diş hekimliği fakültelerinden mezun olacak genç meslektaşlarımız sanki bu amaç için hazırlanmaktadır. Mesleğimizi çok tehlikeli sınıfa dahil eden zihniyet, çöken maden ocaklarında ve inşaatlarda aynı duyarlılığı gösterememektedir. Kendi kliniğinde hasta bakmak, özel çalışmak isteyen meslektaşlarımızı en doğal hakları olan bu durumdan mahrum etmek için türlü denetim ve kontrol mekanizmaları her şekilde gündemde tutulmakta ve bıktırma yanı sıra yıldırma taktiği uygulanmaktadır. Bu taslağın ne denli hatalı olduğu umarız aklıselim kişiler tarafından fark edilir ve bu yanlıştan dönülür’’ dedi.

  Aydın Diş hekimleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye çağırıldı. Bilindiği gibi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik, mesleğini serbest olarak icra eden dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirliyor. Serbest çalışan dişhekimleri ise, yasaya göre odalara üye olmak zorundalar. Yine yasaya göre tabela düzenleme yetkisi de Odalara verilmişti.

  Dişhekimlerinin meslek icrasına yönelik disiplin işlemleri ise Dişhekimleri Odalarının yetki ve sorumluluğunda. 1998 yılında yürürlüğe konulan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yönergesi, dişhekimlerinin mezuniyet sonrasında da gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji konusunda eğitimleri amaçlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Diş hekimleri Odası yetkilileri, şimdiye kadar yaklaşık 15000 dişhekiminin bu Yönerge doğrultusunda mezuniyet sonrasında hastalarına duydukları sorumluluk ile eğitimlere katılarak, kendilerini dünya standartlarına uygun bilgilerle geliştirme gayreti gösterdiklerini belirtti. Yönetmelikte özendirici bir hüküm olarak yer alan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi bu yönetmelik taslağıyla buradan çıkarıldı.

  Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: “Meslek örgütüne anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter iktidar anlayışı ile gasp ediliyor. Sağlık Bakanlığını sağ duyuya ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde öncülük eden meslek örgütlerine gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz. Anayasa ve Kanunlar böylesine açık hükümler taşırken Sağlık Bakanlığının Yönetmelik taslağında Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını göz ardı ederek onları “yok” kabul edilmesi anlaşılır gibi değildir.

  Sağlık Bakanlığını hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ediyoruz”

  Sürekli diş hekimliği eğitimi söz konusu taslaktan çıkarılmalıdır
  Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ettiklerini ifade eden yetkililer, “Diğer bir başka konu da Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin söz konusu taslaktan çıkarılmasıdır” dedi.