• Son dönemde sporumuzda meydana gelen doping vakalarının artması nedeniyle ilgili Bakanlığın dopingle mücadelede ciddi olarak çalışmalara başladığı; ayrıca TBMM’de de “Son yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” kurulduğu,
    Bu çerçevede Kurum olarak ülke sathında yapılabileceklere yönelik 04.12.2013 tarihinden itibaren bir çalışma başlatıldığı;
    Bu nedenle yazı ekinde gönderilen Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından yayınlanan yasaklılar listesindeki etken maddeleri ihtiva eden ilaçların reçetesiz satışının kontrol altına alınmasına yönelik uygulamaların Dopingle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtilmektedir.