• “Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı makalem Ülkemizin en eski ve ESCI dizininde yer alan tek hukuk dergisi olan İstanbul Hukuk Mecmuası tarafından COVID 19 Özel Sayısı (78/2) için kabul edilerek yayımlanmıştır.
  Ülkemizde teletıp, özellikle COVID 19 pandemisi ile yaygınlaşmaya başlamış ve önemi anlaşılmıştır. Ancak Ülkemizde teletıp konusunda özel tıbbi standartlar ve özel hukuki düzenlemeler bulunmamaktadır. Teletıp konusunda öğreti, uygulama ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeniyle makalede teletıp, sağlık turizmi ve diğer uzaktan sağlık hizmetleri incelenerek hukuki niteliği değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.
  Tıp – Hukuk öğreti ve uygulamasına katkısı olması dileğimle..
  Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
  Hukukçu – Hekim – Sağlık Hukuku Uzmanı
  Açık erişimli makaleye
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812428
  adresinden ulaşabilirsiniz..