Yeni antiviral ilaç hepatit C tedavisinde ümit verici

Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hepatit C tedavisinde standart tedaviye ilave edilen doğrudan etkili antiviral bir ilaç, tedavisi en güç hastalarda iyileşme hızını önemli ölçüde artırıyor. Indiana Üniversitesi’nden Doç. Dr. Paul Kwo ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, tek tedavi kolunda 48 hafta süreyle tedaviye ilaç ekleyerek, tedavinin etkinliği iki kat artırdı.

Günümüzde genotip 1 hepatit C ile enfekte olan hastaların yalnızca bir kısmı, 48 hafta süreyle peginterferon alfa-2b artı ribavirinden oluşan standart kombinasyon ile tedavi edilebiliyor. Ancak anemiye yol açtığı ve başka yan etkileri olduğu için, bu tedavi her hastaya verilemiyor. Bu çalışmada tedaviye boseprevir ilave edildi ve 48 hafta boyunca üç ilaçtan oluşan kombine tedavi ile hastaların ~%75’inde iyileşme hızı arttı. İki ilaçtan oluşan standart tedavi verilen kontrol grubunda ise bu oran %38’di. İki yıl süren bu çalışma, 520 hasta üzerinde ve ABD, Kanada ve Avrupa’da 67 merkezde yapıldı.

SPRINT-1 çalışması olarak bilinen boseprevir çalışmasında, araştırmacılar kombine tedavinin etkinliğini değerlendirmek için farklı seçenekleri test etti. Boseprevirin tedaviye ilave edilmesi ile tedavi süresinin kısalıp kısalamayacağını test etmek üzere, bazı hastalar 28 haftalık, bazı hastalar 48 haftalık üçlü ilaç kombinasyonuna randomize edildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, üçlü kombinasyona başlamadan önce ikili standart tedavi ile yapılan 4 haftalık giriş çalışmasının, virolojik yanıt hızını iyileştirip iyileştirmediğini de inceledi. Bunun amacı, boseprevir ilavesinden önce, immün sistemi aktive edecek ve virüs düzeyini düşürecek şekilde kararlı duruma geçmesi için interferon ve ribavirinin, yanıt hızını iyileştirip iyileştiremeyeceği ve virüsün boseprevire karşı direnç gösterip göstermeyeceğini araştırmaktı. Çalışmanın diğer kolunda ise, araştırmacılar düşük doz ribavirinin, virüsü tedavi ederken yan etki olan anemiyi azaltıp azaltamayacağını araştırdı.

Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Paul Kwo, hem 28 hem de 48 haftalık boseprevir tedavilerinin virolojik yanıt hızını önemli ölçüde artırdığını ve 48 haftalık tedaviye kıyasla bunun en iyi tedavi olduğunu ifade etti. Dr. Kwo, 4 haftalık interferon ile yapılan giriş çalışmasının ardından 48 haftalık çalışmanın ve peginterferon, ribavirin ve boseprevir ile yapılan 44 haftalık çalışmanın, kontrol grubuna kıyasla, şimdiye kadar en iyi sonuçları verdiğini açıkladı.

Dr. Kow, boseprevirin, doğrudan hepatit C virüsünü hedef aldığı ve peginterferon ve ribavirinin boseprevirden daha etkili olmadığı görüşünde. Çalışmada en iyi sonuçlar, 4 hafta süreyle ikili standart tedavi verilen, ardından 44 hafta boseprevirin mevcut olduğu üçlü tedavi verilen 103 hastada elde edildi. Hastaların %75’inde tedaviden 6 ay sonra yapılan testin sonucu negatifti.

Diğer tedavi kollarındaysa şu sonuçlar elde edildi:
• Giriş çalışması yapılmadan 48 hafta boyunca üçlü ilaç tedavisi verilen hastaların %67’sinde test sonucu negatifti (103 hasta)
• Giriş çalışması yapılmadan 24 hafta boyunca üçlü ilaç tedavisi verilen hastaların %56’sında test sonucu negatifti (103 hasta)
• 28 hafta boyunca ikili standart tedavi verilen kontrol grubunun %54’ünde test sonucu negatifti (107 hasta)
• 48 hafta boyunca ikili standart tedavi verilen kontrol grubunun %38’inde test sonucu negatifti (104 hasta)
• Düşük doz ribavirin verilen hastalarda sonuç anlamlı değildi; hastaların yalnızca %36’sının test sonucu, 48 haftalık tedaviyi takiben, negatifti.

Dr. Kwo, çalışma sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Yapılan faz II çalışma sonuçlarından anlaşılıyor ki, bu tedavi onaylanırsa, hastaların yaklaşık üçte ikisi 28 hafta içerisinde, üçte biriyse 48 hafta içerisinde başarıyla tedavi edilebilecek. Elbette öncelikle elde ettiğimiz bu verileri faz III çalışmalarda doğrulamamız gerekiyor”.

KAYNAK: Efficacy of boceprevir, an NS3 protease inhibitor, in combination with peginterferon alfa-2b and ribavirin in treatment-naive patients with genotype 1 hepatitis C infection (SPRINT-1): an open-label, randomised, multicentre phase 2 trial. Paul Y Kwo, Eric J Lawitz, Jonathan McCone, Eugene R Schiff, John M Vierling, David Pound, Mitchell N Davis, Joseph S Galati, Stuart C Gordon, Natarajan Ravendhran, Lorenzo Rossaro, Frank H Anderson, Ira M Jacobson, Raymond Rubin, Kenneth Koury, Lisa D Pedicone, Clifford A Brass, Eirum Chaudhri, Janice K Albrecht.


Hepatit C’de standart tedavi tamamen değişiyor!

Kullanıma yeni giren ilaçlarla Hepatit C tedavisinde başarının önemli oranda arttığını söyleyen Prof. Dr. Cem Kalaycı, “Hepatit C’de standart tedavi konsepti tamamen değişiyor. Türkiye’de de geri ödemeye girmesi beklenen Telaprevir ile bazı gruplarda başarı %80’lere çıkıyor” dedi.

Devamı

 


 

Telaprevir, Hepatit C tedavisinde Avrupa’da onaylandı

Kronik Hepatit C tedavisinde yüksek başarı sağlayan ve tedavi süresini yarı yarıya kısaltan Telaprevir, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylandı. Telaprevirin tedavi görmemiş hastalarda %79 ve önceki tedavisi nüksle sonuçlanan hastalarda %84 oranında iyileşme sağladığı belirtildi.

Devamı

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla