Hepatit hastalarının bilmesi gereken terimler

18 Mayıs 2012   |    5 Ocak 2020    |   Kategori: Hepatitler Print

Akut hepatit B: Hepatit B olan tüm insanlar akut enfeksiyon geçireceklerdir (belirti gösterebilir veya göstermeyebilir). Yaklaşık olarak bunların yüzde 90’ı sağlık problemleri devam etmeden kendi kendilerine iyileşeceklerdir.

AFP: alfa-feroprotein, karaciğer hücrelerinde üretilen normal olarak vücudunuzda sadece küçük izlerle (çok az miktarda) bulunan bir proteindir. AFP kan testi karaciğer kanserini teşhis için yaygın olarak kullanılan bir testtir.

Antijen: yabancı, istila eden bir protein. Vücut tarafından yabancı olarak tanımlandığında, vücudun bağışıklık savunması antijene karşı antikorlar üreterek tepki verecektir.

Antikor: istilacı bir maddeye karşı (antijen) bir savunma reaksiyonu parçası olarak vücudunuz tarafından üretilen belirli bir immunoglobülin (protein).

Anti-viraller: İlaç tedavileri kronik hepatit B için var olan tedavilerden birisidir. Bu ilaç tedavileri hepatit B virüsünün kendini yeniden üretme ya da kendi kopyalarını yapmasını en aza indirir.

Oto antikorlar: Vücut kendi dokularını yanlışlıkla yabancı doku olarak algılaması sonucunda oluşturulan antikorlardır.

Biyokimyasal kırılma (breakthrough): Karaciğer transaminazları seviyelerinin bir önceki normalizasyon periyodu sonrası tedavi esnasında normalin üzerine çıktığı durumdur.

Kan belirteçleri: Enfeksiyon ya da hastalık mevcut olduğu durumlarda kanda bulunan seviyeleri değişen, ölçülebilir maddelerdir.

Kan serumu: Kanınızın temiz sıvı kısmıdır. Serum pıhtılaşma esnasında kandan ayrılır.

Vücut Sıvıları: Bunlar bir insandan diğerine seks ya da iğne ya da kişisel nesnelerin paylaşımı yoluyla geçebilen sıvılardır. Meni, vajinal sıvı ve tükürük gibi vücut sıvılarını kapsar.

Kolestaz: Karaciğerdeki safra akışının azalması durumudur.

Kronik Hepatit B: Hepatit B virüsü ile enfekte olan insanların yaklaşık yüzde 10’u kronik olarak enfeksiyonlu kalacaktır.2 Bu hayatları boyunca virüsle enfekte olabilirler demektir. Tedavi edilemeyen kronik hepatit B ciddi bir karaciğer hastalığına ilerleyebilir.

Siroz: Karaciğer sirozu kalıcı olarak karakterleşmiştir ve karaciğerin ciddi yaralaşması, kronik karaciğer iltihaplanması nedeniyle oluşur. Siroz aynı zamanda primer karaciğer kanserinin ana nedenidir.

DNA: Deoksiribon nükleik asit, vücudumuzu bir araya getirmek için talimatları taşıyan genetik hücre materyalleridir.

ELISA: Enzime bağlı bağışıklık testi, bir örnekteki bir antijen ya da antikorun varlığını belirlemek için kullanılan serolojik bir testtir.

Enzim: Bir madde. Genellikle bir protein, vücut tarafından kimyasal bir reaksiyonu hızlandırması için üretilir (karaciğer fonksiyon testleri ile ölçülebilir).

Fibroz: Fibroz sağlıklı karaciğer hücreleri hepatit B virüsü tarafından zarar gördüğünde oluşur, hafif ve orta derecede skar dokusu, fibroz doku olarak adlandırılır. Karaciğer halen normal fonksiyonlarını sürdürebilir ve çok az belirti gösterir ya da hiç belirti göstermez.

GGT: Gama glutamil transferaz, karaciğer hasarını kontrol etmek için kanınızda ölçülen bir karaciğer enzimidir.

Genotip: HBV’nin bir kaç farklı alt türleri vardır -bunlara genotip denir ve bazıları tedaviye diğerlerinden daha fazla duyarlıdır.

Hepatik: Karaciğer ilişkili her şey.

Hepatit: Virüs kaynaklı olan ya da olmayan karaciğerdeki iltihaplanmaya verilen isimdir. Karaciğerin ani bir iltihabı akut hepatit olarak bilinir. Karaciğer iltihabının altı aydan fazla sürdüğü durumlar kronik hepatit olarak bilinir.

Hepatit A: Hepatit A, hepatit A virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. Genellikle enfeksiyonlu bir kişinin dışkısı ile temas kurmayoluyla yayılır. Bu, tuvalete gittikten sonra elleri yıkamamak gibi zayıf hijyenik alışkanlıklar nedeniyle olur.

Hepatit B: Hepatit B, hepatit B virüsünden kaynaklanır ve dünyadaki en yaygın bulaşıcı hastalıklardan birisidir. Enfeksiyonlu bir kişiden diğerine kan ya da vücut sıvıları yoluyla geçer.

Hepatit B Kan Testi: Doktorunuz hepatit B virüsüne sahip olup olmadığınızı belirlemek için kanınızdan küçük bir miktar alacaktır.

Hepatit B Aşısı: Hepatit B’yi önlemek için aşılar mevcuttur. Bazı ülkelerde ve bazı kişiler için her zaman ulaşılabilir değildir. Virüsle zaten enfekte olduysanız size faydası yoktur.

Hepatit C: Hepatit C, hepatit C virüsünden kaynaklanır. Genellikle iğne paylaşımı, kan ürünleri ve kan nakli yoluyla yayılır. Birçok ülkede, bağışlanmış kan bir başkasına verilmeden önce kontrol edilmektedir.

Hepatit D: Hepatit D, hepatit D virüsünden kaynaklanır. Hepatit D virüsü hayatta kalmak için hepatit B virüsüne ihtiyaç duyar. Bazen hepatit B olan kişiler aynı zamanda hepatit D’de olurlar, çünkü her iki virüste bir kişiden diğerine kan ve vücut sıvıları yoluyla geçer.

Hepatit E: Hepatit E, hepatit E virüsünden kaynaklanır. Hepatit A virüsüne benzerdir, enfeksiyonla, bir kişinin dışkısı ile temas kurma yoluyla yayılır.

Hepatit G: Hepatit G virüsü hakkında ya da hastalığa neden olup olmadığı hakkında çok şey bilinmemektedir. Kan naklinde kirlenmiş kan yoluyla iletiliyor olabilir.

Hepatosit: Bir karaciğer hücresi.

Hepatolog: Karaciğer hastalıklarında uzmanlaşmış doktor.

İmmunoglobülinler: Ayrıca lg olarak da bilinir, bunlar vücut sıvılarında ve hücre dokularında bulunan antikorlar gibi davranan büyük proteinlerdir. Bakteri ya da virüsler gibi istilacı organizmaları parçalamak için birleştireceklerdir.

Bağışıklık Sistemi: Vücudun bağışıklık sistemi baştan aşağı vücutta hücrelerde ve organlarda bulunur. Bağışıklık sistemi vücudun savunmasıdır ve enfeksiyonlarla savaşır.

İltihaplanma: Bağışıklık sisteminizin enfeksiyon ya da yaraya karşı ilk tepkisi, genellikle acı, şişkinlik ya da hassasiyet ile fark edilebilir.

İnterferonlar: Bağışıklık sistemi tarafından virüslere karşı savaşması için yapılan doğal bir proteindir ve hepatit B tedavisi olarak verilir.

İntravenöz: İntravenöz terapi ya da IV terapi ilaç tedavisi ya da sıvıların doğrudan insanların bir damarı içine verilmesidir.

Karaciğer: Karaciğer vücuttaki en büyük ve en önemli organlardan biridir. Karaciğer yağları, şekerleri, vitaminleri ve vücudumuzun işlemesi için gereken diğer besinleri depolar. Aynı zamanda vücuda toksin ve enfeksiyonlardan kurtulmasında yardım eder.

Karaciğer Kanseri: Karaciğerde oluşan kötü huylu tümörlerdir. Hepatit B dünya çapında primer karaciğer kanserinin %80’inden sorumludur.

Karaciğer Hastalığı: Bu terim karaciğerin uygunsuz bir şekilde işlemesine ya da çalışmasını durdurmasına neden olan birçok hastalık ve problemi tanımlamak için kullanılır.

Karaciğer Nakli: Karaciğer nakli, hastalıklı karaciğerin bir organ bağışçısından edinilmiş sağlıklı bir tanesiyle değiştirildiği zaman gerçekleşir.

Hepatit B için İlaç Tedavileri: Kronik hepatit B’li kişiler için, iki çeşit ilaç tedavisi vardır: anti viraller ve interferonlar. Anti-viraller virüslerin üremelerini ve kendilerini kopyalamalarını durdurarak işlev gösterirler. İnterferonlar bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmasına yardım etme yoluyla çalışırlar.

Metabolik: Büyüme ve yaşamsal fonksyonların devamı için bileşenlerin yıkılarak işlenmesiyle ilgilidir.

Nükleosit/nüleotid analoglar (NA’lar, bazen NUC’ler olarak bilinir): Virüsü üreyemez şekilde bırakmak için, virüsün DNA kopyalarını yaparken kullandığı normal yapı taşlarının taklidini yapan sentetik kimyasallardır. NA’lar ya da NUC’ler hepatit B’yi tedavi etmek için kullanılır.

Patogenez: Bir hastalığın oluşumu.

Patolojik: Hastalıkla ilişkili ya da hastalık nedeniyle

Protein: Vücudunuzun hücreleri, dokuları ya da organlarının çalışması ve yapısı için gerekli amino asitlerden (peptidler) yapılan büyük moleküllerdir. Çoğu protein karaciğerde yapılır.

Direnç: Hepatit B virüsünün bir ilaca ya da ilaçlara yanıt vermediği andır. Direnç bazı tedaviler ile belirli bir sorundur – virüs ilkin yanıt verir fakat ardından virüste genetik bir mutasyon gerçekleşir, bu belirli bir süre sonra ilacın artık hiç bir etkisi olmadığı anlamına gelir.

RIB: Rekombinant immunoblot testi, kanınızdaki anti-HCV antikorlarının varlığını belirlemek için kullanılan hassas bir testtir.

RNA: Ribonükleik asit genetik bilgiyi (DNA) protein üretimine (sentez) çevirmede önemli bir rol oynar.

Serokonversiyon: Virüse ilişkin herhangi bir bulgunun göründüğü kan testinizdeki bir değişim. Bu bir antijen, antikor ya da virüsün kendisi olabilir.

Stent: Safra kanalını tıkadığını tedavi etmek amacıyla kullanılan ufak, ince bir tel kafes ya da plastik tüptür. Safra kanalında bir daralma (striktür) olan yere, doktorunuz göçmesini engellemek için kanalı açacak bir stent yerleştirecektir.

Hepatit B belirtileri: Belirtiler yorgunluk, bulantı, karın ağrısı ve kilo kaybını kapsayabilir. Aynı zamanda aç hissetmeme ya da eklemlerde ağrı hissetmeyi de kapsayabilir. Bazı kişilerde, ten ve gözler sarıya dönebilir. Bir kişinin idrarı koyu renkli ve dışkısı beyazımsı olabilir. Sadece hepatit B olan kişilerin %30’unda bazı belirtiler görülür.

Toksinler: Bunlar vücudun ürettiği zehirlerdir. Toksinler hastalığa neden olabilir.

Tümör belirteçleri: Kanser mevcutsa ya da olmasından şüpheleniliyorsa artabilen kan, idrar ya da vücut dokularında bulunan maddeler. Alfa-fetoprotein (AFP), örneğin, karaciğer kanseri için bir tümör belirteci olan bir proteindir.

Korunmasız Seks: Korunmasız seks, prezervatifsiz yapılan sekstir. Prezervatifler enfeksiyonun bir insandan diğerine yayılmasını durdurmaya yardım edebilir.

Viral yük: Kanınızdaki virüs miktarı.

Virüs: Hücrelerin içlerine girerek ve kendini kopyalayama yoluyla yaşayan hücreleri enfekte eden mikroskobik bir parçacıktır. Virüsler kendi başlarına üreyemezler ve sadece yaşayan konakçının hücreleri içerisinde sayılarını arttırabilirler.

Virolojik kırılma (breakthrough): İlk viral baskılamadan sonra tedavi esnasında viral yükteki 10 kattan daha fazla bir artış, virüsün tekrar aktif olduğunu gösterir.

 Hepatit B’de Tedavi uyumu ve devamlılığı

aaabms-katagori-resmiDoktorunuzun yardımı ile kronik hepatit B için anti-viral ilaç tedavisine başlamanıza bir kez karar verildiğinde, ilaçlarınızı tamamen size reçete edildiği gibi düzenli olarak almanız çok önemlidir. Bu tedavinin iyi uyuma sahip olması olarak anılır

Devamı

 

Hepatit B Tedavisi ve hastalık takibi ile yaşamak

aaabms-katagori-resmiHastalık takibi, hepatit B hastası olan herkes için gereklidir. Kronik hepatit B’nin iyileştirilemeyecek olması ve uzun dönemde komplikasyonlara yol açabilecek olmasından dolayı, hayatınızın kalanı boyunca gözlemlenmeye ihtiyacınız olacağı olasıdır.

Devamı

 

Hepatit B tedavisi

aaabms-katagori-resmiHepatit B enfeksiyonuna ilk yakalandığınızda genellikle belirli bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz, İlerleyen zamanda virüsün aktivitesini sınırlamak ve komplikasyonların  ilerlemesini engellemek için tedaviye ihtiyaç duyulur, Uygulanan tedaviler şu şekildedir:

Devamı

 

Hepatit B ailemi, arkadaşlarımı ve toplum hayatımı nasıl etkiler?

aaabms-katagori-resmiHepatit B ile yaşamak, aile ve arkadaş ilişkilerine zorluk getirebilir. Paylaşmak istemeyeceğiniz kişiler, endişeler ya da tamamen iyi hissetmediğiniz ve yavaştan almaya ihtiyacınızın olduğu, durumlar olabilir. Ne tür durumlarda kimleri hastalığınızdan haberdar etmelisiniz?

Devamı

 

İnsanlara bende hepatit B olduğunu söylemem gerekir mi?

aaabms-katagori-resmiHepatit B ile teşhis edildiyseniz, insanlara söylemeden önce durumunuz hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi edinmeniz iyi bir fikir olabilir. Doktorunuz, diğerlerini enfekte edip edemeyeceğinizi ve tedaviniz hangi seansları gerektireceğini anlamanıza yardım edecektir.

Devamı

 

Hepatit B nasıl bulaşır?

aaabms-katagori-resmiHepatit B kanda ya da meni, vajinal sıvı ve tükürük gibi diğer vücutsal sıvılarda yaşayan bir virüstür. Hepatit B, bir kişiden diğerine, enfeksiyonlu bir kişinin kanı ya da vücutsal sıvısı diğer kişinin kan dolaşımına girdiğinde geçer.

Devamı

 

Hepatit B’yi engellemek için bir şey yapılabilir mi?

aaabms-katagori-resmiHepatit B’ye karşı en iyi korunma aşılanmadır. Hepatit B bakımından özel risk altında olan herkese önerilmektedir.Aşılama, virüse maruz kalınmadan önce veya maruz kalındıktan hemen sonra uygulandığında HBV enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olmaktadır.

Devamı

 

Bende hepatit B olup olmadığını nasıl bilebilirim?

aaabms-katagori-resmiEnfeksiyon olup olmadığınızı bilmeyebilirsiniz? Çoğu insanda belirtiler yoktur (buna ‘belirti vermeyen’ denir), bu yüzden test edilmedikçe hepatit B olduğunuzu bilmeyebilirsiniz. Hepatit B tanısı konulması için gerekli testler ve testler hakkında detaylı bilgiler…

Devamı

 

Hepatit B beni nasıl etkiler..?

aaabms-katagori-resmiHepatit B beni nasıl etkileyebilir? Hepatit B’nin belirtileri nelerdir? Sararacak mıyım, hayatımın geri kalanında hepatit B’li mi olacağım? Çocuk sahibi olmam güvenli mi? Eğer bende hepatit B varsa eşim ve ben IVF (tüp bebek yöntemi) tedavisi alabilir miyiz?

Devamı

 

Hepatit B nedir?

aaabms-katagori-resmiHepatit B nedir? Hepatit A, B, C, D ve E arasındaki farklar nelerdir? Hepatit B yaygın mıdır? Hepatit B’ye en çok nerede yaygındır? En fazla riski kimler taşır? Akut ve kronik hepatit B arasındaki fark nedir? Hepatit B karaciğerimi nasıl etkiler?

Devamı

 

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla