Yeni Oral Antikoagülanların Varfarin’e üstünlüğü söz konusu mu?

Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, YOAK Rehberi Print

basri-amasyalıHAS-BLED Risk Skoru 5 Olan NVAF Hastasında Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalı? YOAK’ın Varfarin’e Bir Üstünlüğü Söz Konusu mu?

Oral antikoagülan kullanan hastaların önemli bir kısmı majör kanamalardan dolayı kaybedilmektedir. İnme için risk teşkil eden faktörler aynı zamanda oral antikoagülan kullanmaya bağlı kanamanın da risk faktörleridir. Kanam riskini öngörmede bugün için en yaygın kullanılan risk derecelendirme skalalarından bir olan HAS-BLED skoruna göre, risk skoru özellikle 3 üzerinde olan hastalarda majör kanama endişesi daha da önem kazanmaktadır.

basri-amasyalı-tablo

Vitamin K antagonisti olmayan YOAK’lar son yıllarda NVAF bulunan hastalarda varfarine alternatif olarak daha yaygın kullanılır hale gelmiştir. Bunda en büyük etken YOAK’ların varfarine göre daha etkin ve güvenilir olduğunu ortaya koyan randomize kinik çalışmaların giderek artmasıdır. Ancak YOAK’lar için de giderek artan bir endişe vardır. O da hiçbir YOAK’ın henüz spesifik bir antidotunun bulunmayışıdır.

Heparin nedir? Neden kullanılır? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?

Bu özellik major kanama ile karşılaşılması durumunda hekimler üzerinde önemli bir baskı unsuru olabilmektedir. YOAK kullanan hastalarda karşılaşılan majör kanama kontrolünün varfarin kullanan hastalara nazaran daha zor olduğu yönündeki negatif algı çoğu hekimler tarafından dile getirilmektedir. Peki sorumuzun cevabına gelecek olursak çalışmalar bu konuda ne diyor?

YOAK’ların, varfarin ile eşdeğer oranda tromboembolik komplikasyonları önlediği düşük doz tedavi rejimlerinde varfarine göre genel olarak daha düşük oranda majör ve minör kanamaya yol açtığı söylenebilir. Ancak Dabigatran (2×150 mg), Rivaroxaban (1×20 mg) ve Edoxaban’nın (1X60 mg) yüksek dozlarında Gastrointestinal (GİS) kanama varfarine göre daha fazladır. Bu durum tam aydınlatılamamış olmakla birlikte ilacın aktif metabolitinin GİS’de aşırı yoğunluğa ulaşması nedeniyle geliştiği düşünülmektedir.

Varfarin (coumadin) nedir? Ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

Öte yandan yapılan randomize çalışmalara bakılacak olursa gerek düşük gerekse yüksek doz tedavi rejimlerinde tüm YOAK’larda ölümcül kanamanın varfarine oranla belirgin olarak daha az olduğu görülmektedir. Dolayısıyla nonvalvüler AF bulunan olgularda HAS-BLED skoru yüksek olan hastalarda Dabigatran (2×110 mg), Edoxaban (1×30 mg) ve Rivaroxaban (1x15mg)’nın düşük dozlarını ya da Apixaban (2×5 mg ve 2×2.5 mg)’nın her iki doz rejimini tercih etmek uygun gibi görünmektedir.

Tedavi rejimi hastada mevcut olan tromboembolik risk durumuna göre bireyselleştirilerek gerek görülürse adı geçen YOAK’ların yüksek dozları da güvenle tercih edilebilir. YOAK’ların hastada mevcut olan kanama riski ne olursa olsun CHA2DS2-VASc skoru 2 ve üzerinde olan durumlarda varfarine kıyasla belirgin olarak üstün olduğu görülmüştür.

HAS-BLED risk skoru OAK tedaviye başlanılacak hastaların dışlanması için değildir. Diğer bir deyişle yüksek HAS-BLED skoru OAK başlanması için kontrendikasyon değildir. Bu grup hastalar daha sıkı takip edilmeli ve reversible risk faktörlerinin (kontrolsüz kan basıncı: SKB>160 mmHg, birlikte nonsteroid anti-inflamatuar ilaçların veya alkol kullanımı) düzeltilmesine çaba harcanmalıdır.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

YOAK Kullanan Hastada Yeni İnme Gelişirse Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalı?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla