Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Yazan Prof. Dr. Mehdi Zoghi
14 Eylül 2015   |    17 Mayıs 2019    |   Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, Üye Yazıları, YOAK Rehberi Print

mehdi-zoghi-yoak—Varfarin 50 yılı aşkın süredir atriyal fibrilasyona (AF) bağlı tromboembolik olayları azaltmasında kullanılan K vitamini antagonisti bir ilaçtır. İnmeyi önlemede varfarinin; plasebo, aspirin ve aspirin + klopidogrel kombinasyonuna göre daha üstün olmakla birlikte terapötik aralığının dar olması, monitörizasyon gereksinimi göstermesi, besin ve ilaç etkileşimleri nedeniyle özellikle hastalar açısında kullanımı oldukça zor ve yorucu bir süreçtir. Bu sebepler göz önüne alınarak ülkemizde de kullanımda olan yeni oral antikoagülan (YOAK) ilaçlar geliştirilmiştir.

İnme ve sistemik emboliden oluşan birincil birleşik sonlanım noktasını önlemede yeni oral antikoagülanın varfarinden daha kötü olmadığı hatta daha üstün olabileceğini gösterilmiştir. Majör kanamalar, kanama lokalizasyonuna göre analiz edildiğinde; intrakraniyal kanamalarda Türkiye’de bulunan üç yeni oral antikoagülan varfarine göre belirgin olarak daha üstündür. Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin (ESC) 2012 kılavuzlarda CHA2DS2-VASc skoru ≥2 olan Non-Valvuler AF (NVAF) hastalarında yeni oral antikoagünaların (YOAK) kullanımı sınıf IA ile yer almaktadır.

Heparin nedir? Neden kullanılır? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?

Varfarin’in etkinliği ve güvenirliği “International NormalizedRatio=INR” değerinin hedeflenen aralıkta (terapötik aralıktaki sürenin: TTR>%70) olmasına bağlıdır. Düzensiz INR değerleri mortalite ve morbiditeyi olumsuz etkilemektedir. Kanamaların %44 bu değerin ön görülen tedavi aralığının üstünde olmasından kaynaklanırken altındaki değerler de tromboembolik olayların yarıya yakınından sorumludur.

Varfarin (coumadin) nedir? Ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

Türkiye’de çok merkezli çalışmaların verileri doğrultusunda TTR değeri olması gereken değerin çok altında olduğunu bilinmektedir. AFTER (Epidemiology of atrial fibrillation in Turkey) çalışmasında Türkiye’den 17 farklı merkezin en az bir atriyal fibrilaoyon atağı olan 2242 hastanın dahil edildiği çalışmada hastaların %78’inde NVAF ve efektif INR düzeyi olanlar oranı ise ancak %41.3 olduğu bildirilmektedir.

WATER (Warfarin in Therapeutic Range) çalışmasında %71 NVAF’den oluşmaktan olan 572 atriyalfibrilasyonun hastasının ortalama 22 aylık prospektif takibinde ortalama TTR değerli %42.3±18 (ortanca %40) bulunmuştur. WARFARIN-TR (AWAReness, EFficacy, SAfetyand Time in TherapeuticRange of WarfarIN in TuRkishPopulation) çalışmasında NVAF hastasının sadece %22.6 kadarında TTR ≥%70 saptamıştır.


Aşağıda ise YOAK’ları pratik hayatta kullanımı sırasında en sık karşılaşan soruların kardiyoloji uzmanlarının yanıtlarını bulacaksınız.


Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

CHADS2-Vasc =1 Olan hastalarında OAK tercihiniz nedir?

Varfarin’den YOAK’a nasıl geçilmeli ve hangi konular dikkate alınmalıdır?

YOAK’ın yer aldığı klinik araştırmalarda kapak hastalıklarının oranı nedir?

Mekanik protez veya biyoprotez kapak hastalıklarında YOAK kullanılabilir mi?

Yeni Oral Antikoagülanların Varfarin’e üstünlüğü söz konusu mu?

Yeni oral antikoagünların yemeklerle bir etkileşimi söz konusu mu?

YOAK’lar Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar birlikte kullanılabilir mi?

YOAK kullanan bir hastada AKS gelişirse tedavi yaklaşımı nasıl olmalı?

Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer komb. nasıl olmalı?

Varfarin kullanan NVAF hastası AKS sonrası YOAK ile taburcu edilebilir mi?

YOAK kullananlarda cerrahi öncesi rutin koagülasyon testleri yapılmalı mı?

Yeni oral antikoagülan kullanımında kardiyoversiyon güvenli mi?

YOAK’lılarda cerrahi öncesi heparin köprüleme tedavisi uygulanmalı mı?

YOAK ilaçlarında doz atlanması veya fazla dozda öneriniz nedir?

YOAK Kullanan Hastada Yeni İnme Gelişirse Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalı?

YOAK’lar arasındaki ilaç seçiminizde hangi noktaları göz önüne alıyorsunuz?

Yeni oral antikoagülanların etkinliğini ölçmek için hangi testleri kullanalım?

Yeni oral antikoagülan başlanılan hasta hangi sıklıkla kontrole gelmelidir?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla