Bazal hücreli karsinom tanı ve tedavisi

Yazan Dr. Enes Başak
Kategori: Tıp Ders Notları, Üye Yazıları Print

Kıl follikülünden köken aldığı düşünülen derinin malign bir tümörüdür. Görülmesi yaşla artar. Açık renkli, kızıl saçlı, efelitli kişilerde daha çok görülmektedir. AIDS’li hastalarda , immünosüpresif ilaç alanlarda, terapotik radyasyonda  insidansı artmaktadır. Adından çağrıştırdığı gibi bazal hücrelerden köken almaz. Pilosebase follikül ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Dış kök kılıfındaki keratinle bazal hücreli karsinom (BCC) keratini benzerlik göstermektedir. Etyolojide p53 gen mutasyonları da suçlanmaktadır. Birçok kalıtımsal sendromlarda da görülebilmektedir; albinizm, kseroderma pigmentozum, bazeks sendromu, ramussen sendromu, rombo sendromu, nevoid bazal hücreli nevus sendromu bunlara örnektir. Çoğunlukla baş ve ensede görülmekle derinin her yerinde olabilmektedir. Yalnız mukozada görülmez.

Çeşitli tipleri vardır: 

1-Kubbe şekilli, inci tanesi görünüşlü, üzerinde telenjiektaziler olabilen papül veya nodül en sık görülen şeklidir. 2-Pigmente tipde fark pigmentli oluşudur. 3-Yüzeyel yayılan tipde eritemli üzeri skuamlı plak vardır ve role kenar bulunur. Sentrifugal büyür. 4-Morfea veya skleroza benzeyen formda tanı güçlüğü yaşanabilir ve role kenar belirgin değildir. 5-Kistik BCC. 6-Ülseratif BCC. 7-Multifokal BCC. 8-Kötü diferansiye BCC diğer tipleridir.

Yüzün orta kesimi, kulak, saçlı deri, alında yerleşen tümörlerde rekürrens oranı diğer bölgelerden fazladır. Elektrodesikasyon, küretaj, kriyoterapi gibi tümör sınırlarının kesin belirlenemediği tedavi tarzları rekürende etkisi olmaktadır.

Bazal hücreli karsinom patolojisi:

Uniform, büyüklükleri ve şekli birbirine benzeyen, bazal tabaka hücrelerini andıran hücrelerden meydana gelir.Büyük, oval, bazofilik nükleuslu ve dar sitoplazmalı hücrelerden oluşur. Mitoz genellikle sık değildir. Tümör abondan müsin ile çevrilidir.

Bazal hücreli karsinom tedavisi: 

Total eksizyon, kriyoterapi, elektrodesikasyon ve küretaj, Mohs mikrocerrahisi, radyoterapi uygulanabilmektedir. İntralezyonel interferon α, fotodinamik tedavi, imikimod uygulamaları tedavi seçenekleri arasındadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla