Beloc (metoprolol) nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

16 Haziran 2020   |    24 Eylül 2022    |   Kategori: İlaçlar Print

Beloc (metoprolol), kalp atım hızını yavaşlatmaya yarayan reçeteli bir beta blokerdir. Hipertansiyon, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, çarpıntı, aritmi tedavisinde ve migren ataklarını engellemek için kullanılır. Etken maddesi metoprolol, vücuttaki bazı doğal kimyasalların kalp ve kan damarları üzerindeki etkisini engelleyerek kalp atış hızını, kan basıncını ve kalp üzerindeki zorlamayı azaltır. Piyasada enjeksiyonluk çözelti, yavas ve kontrollü salımlı film tablet formlarında bulunur. Yorgunluk hissi en yaygın görülen yan etkisidir.  Beloc, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı ve kademeli olarak bırakılmalıdır. Birden tedavinin kesilmesi şiddetli yan etkilere neden olabilir.

Beloc (metoprolol) nedir?

Beloc, kalp atım hızını (nabızı) yavaşlatmaya yarayan beta blokerler grubundan reçeteli bir ilaçtır. Etken maddesi metoprolol, epinefrin gibi vücuttaki bazı doğal kimyasalların kalp ve kan damarları üzerindeki etkisini engeller. Böylece kalp atış hızını, kan basıncını ve kalp üzerindeki zorlamayı azaltır. Beloc piyasada enjeksiyonluk çözelti, yavaş ve kontrollü salımlı film tablet formlarında bulunur.

Beloc ne için kullanılır?

Beloc aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Nabız nedir, nasıl ölçülür? Normal hızı kaçtır? Nasıl düşürülür?

Beloc nasıl kullanılır?

Beloc doğru kullanımı nasıl olmalı?

 • Kontrollü salımlı formunu aç veya tok karnına alabilirsiniz. Ancak Durules’i aç karnına almalısınız.
 • Tabletleri bir bardak su ile yutun, ezmeyin ya da çiğnemeyin. Doz ayarı için tabletler bölünerek de alınabilir.
 • Tabletler kontrollü salımlı olduğu için etkisi gün boyu devam eder, günde 1 tane alınması gerekir.
 • Beloc’un ampul formu, damardan yavaş yavaş enjekte edilir. Mutlaka bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanması gerekir.
 • Beloc’u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın, ona danışmadan doz değişikliği yapmayın ya da tedaviyi bırakmayın.

Kalp yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

 • Beloc bazen reflekslerde yavaşlamaya neden olabilir. Tedavi sırasında araç ya da makine kullanmayın.
 • Genel anestezi almanız gereken bir durum var ise, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı mutlaka söyleyin.
 • Ameliyat olsanız bile tedavinizi kesmeyin.
 • Eğer bir dozu almayı unutursanız ve bir sonraki doza 8 saatten daha az bir zaman varsa, ilacınızı hemen alabilirsiniz. Yoksa diğer dozu bekleyin. Dengelemek için çift doz almayın.

Aritmi (kalp ritim bozukluğu) neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Beloc dozları ve kullanılacak doz hesabı

Beloc ZOK doz ayarı

Yetişkinlerde

Önerilen doz genellikle;

 • Hipertansiyon için: Günlük bir seferde 50-100 mg’dır.
 • Angina pektoris ve aritmi için: Günde bir kez 100-200 mg’dır.
 • Stabil kalp yetmezliğinde,(eğer diğer ilaçlarla birlikte kullanılacaksa): Başlangıç dozu günlük 12.5 – 25 mg’dır. Maksimum günlük doz 200 mg’dır.
 • Kalp krizinden sonra: Günde bir kez 200 mg’dır.
 • Çarpıntılar için: Günde bir kez 100 mg’dır.
 • Migren ataklarının önlenmesi için: Günde bir kez 100-200 mg’dır.

Migren nedir? Neden olur? Migrenin belirtileri ve tedavisi

6 yaşın üzerindeki çocuklar ve ergenler:

Doz çocuğun ağırlığına göre belirlenir. Önerilen doz;

 • Hipertansiyon: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 0.5 mg / kg’dır (25 kg ağırlığındaki bir çocuk için yaklaşık 12,5 mg (25 mg’lık tabletin yarısı). Gerekli durumlarda doz günde bir kez 2 mg / kg’a kadar arttırılabilir.

Ampul formu doz ayarı

Doz miktarına ve kullanma süresine doktor, hastanın durumuna bakarak karar verir.

Beloc Durules doz ayarı

 • Hipertansiyon: Önerilen günlük doz sabahları tek doz ya da sabah- akşam iki doza bölünerek 100-200 mg’dır.
 • Kalp krizinden sonra: Günlük olarak sabah-akşam iki doza bölünerek ya da tek doz olarak 200 mg’dır.
 • Angina pektoris: Günlük olarak sabah-akşam iki doza bölünerek ya da tek doz olarak 200 mg’dır.
 • Aritmi (kalp ritm bozuklukları): Önerilen günlük doz sabah-akşam iki doza bölünerek 100-200 mg’dır.
 • Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları: Önerilen günlük doz sabahları bir kez 100 mg’dır. Gerekli durumlarda doz 200 mg’a kadar arttırılabilir.
 • Migren ataklarının önlenmesi: Önerilen günlük doz sabah-akşam iki doza bölünerek ya da tek doz olarak sabahları 200 mg’dır.

Yüksek tansiyon neden olur, nasıl düşürülür? Belirtileri nedir?

Çocuklarda kullanımının güvenliği ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu yüzden önerilmemektedir.

Beloc doz aşımı

Yüksek doz Beloc, aritmi, kalp atımında yavaşlama, nefes darlığı, ayaklarda ödem, çarpıntı, baş dönmesi, halsizlik, göğüs ağrısı, ciltte soğuma, kafa karışıklığı, huzursuzluk, kalp durması, bilinç kaybı, bulantı, kusma ve morarma gibi belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler yüksek dozdan 20 dk.-2 saat sonra görülmeye başlar.

Eğer kullanmanız gerekenden fazla Beloc aldığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuz arayın ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

Beloc kullananlar nelere dikkat etmeli?

Beloc ilaç etkileşimleri

Beloc’un aşağıdaki ilaçlarla kullanımı şiddetli yan etkilere neden olabilir veya tedaviyi olumsuz etkileyebilir:

 • Antiaritmik ilaçlar (ritim bozukluğu ilaçları): Kinidin, amiodaron, prokainamid, disopramid, lidokain, meksiletin, flekainid, propafenon vb.
 • Bazı antidepresanlar (Paroksetin, fluoksetin, sertralin)
 • Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ),
 • Terbinafin (cilt mantarı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Epilepsi (sara) ilaçları
 • Propafenon (genel anestezide kullanılan bir ilaç),
 • Amiodaron (ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlar: Dijital preparatları, digoksin
 • Difenhidramin (alerji ilacı-antihistaminik),
 • Diltiazem (kalsiyum kanal blokeri),
 • Verapamil (bir tür kalp damar ilacı)
 • Adrenalin,
 • Fenilpropanolamin (dekonjestan),
 • Hipertansiyon ilaçları (Klonidin, hidralazin)
 • Diğer beta blokörler,
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Rifampisin (özellikle tüberküloz-verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),
 • İnhalasyon anestezikleri (solunum yoluyla alınan anestezi ilaçları)
 • Diyabet ilaçları
 • Simetidin (mide asidini azaltan bir ilaç)

 Beloc alkolle alınır mı?

İlaç alkol ile birlikte kullanıldığında tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve kalp atışı düzensizliklerine neden olabilir. Tedavi sırasında alkol kullanmayın.

Beloc formları ve türleri

 • Beloc: Enjeksiyonluk çözelti 5 mg/5 ml
 • Beloc Durules: Yavas salımlı film tablet – 200 mg
 • Beloc Zok: Kontrollu salımlı film tablet – 25, 50, 100 mg

Beloc eşdeğer (muadili) ilaçlar

 • Betablok Sdk: Kontrollu salımlı film tablet -25, 50, 100 mg / Betablok Sr: Film tablet 200 mg
 • Cardovol: Tablet – 50, 100 mg / Enj. çözelti içeren ampul – 5 mg/5 ml
 • Lopresor: Tablet – 100, 200 mg
 • Mecorlong: Kontrollu salımlı film tablet – 50, 100 mg
 • Mepolex: Enjeksiyonluk çözelti – 5 mg/5 ml
 • Metloc: İnfuzyon için çözelti içeren ampul – 5 mg/5 ml
 • Normolol: Enjeksiyonluk çözelti içeren ampul – 5 mg/5 ml
 • Problok: Tablet 50, 100 mg
 • Saneloc: Değiştirilmiş salınımlı tablet – 50, 100, 200 mg
 • Tanelor: Kontrollu salımlı film tablet – 25, 50, 100 mg

Kimler Beloc kullanmamalı?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Beloc kullanmayınız ve tedavi öncesi mutlaka doktorunuza bilgi verin:

 • İlacın etkin maddesi metoprolol ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer beta bloker türü ilaçlara alerji,
 • Aritmiye (kalpte ritim bozukluğuna) neden olan herhangi bir kalp hastalığı,
 • Stabil olmayan kalp yetmezliği (tansiyon düşüklüğü, dolaşım sorunları ve akciğer ödemi ile kendini gösteren),
 • Beta reseptör agonisti (kalp atım hızını arttıran) ilaç kullanıyor olmak,
 • Kalp hızında yavaşlama ve tansiyon düşüklüğü,
 • Kan dolaşımı problemi,
 • Şiddetli periferik vasküler hastalık sonucu gelişen gangren riski

Beloc hangi durumlarda sakıncalıdır?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Beloc’u dikkatli kullanmalısınız:

 • Kan dolaşım bozukluğu,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği,
 • Dijital preparatların (kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlar) kullanımı,
 • Prinzmental göğüs ağrısı (kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan ağrı),
 • Astım ya da hava yollarındaki daralma kaynaklı başka bir hastalık
 • Metabolik asidoz (vücutta asidik madde oranının yüksekliği),
 • Böbrek üstü bezi tümörü,
 • Ağır stabil kalp yetmezliği,
 • Orta derecede kalp ileti bozukluğu,
 • Şiddetli alerjik reaksiyon tedavisi görüyor olma,

Beloc’u kullanırken damar yolundan verapamil (kan basıncını ve kalp atım hızını düşüren bir tür ilaç) kullanmayın.

Emzirme ve hamilelik döneminde Beloc kullanımı

Hamilelikte

Beloc’un hamilelikte kullanımı önerilmemektedir. İlacın etkin maddesi metoprolol ve diğer beta blokerler anne karnındaki bebeğe zarar verebilir ve erken doğum riski yaratabilir. Ayrıca bebekte kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuza bilgi verin. Ayrıca tedavi sırasında hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktorunuza danışın.

Emzirirken

İlaç anne sütüne geçmektedir ve bebeğinize zarar verebilir. Gerekmedikçe emzirirken Beloc’u kullanmayın.

Beloc nasıl bırakılır?

Beloc’u birden bırakmak tehlikeli olabilir. Doz, doktor kontrolünde birkaç hafta içinde kademeli olarak azaltılmalıdır. Tedavi aniden sonlandırıldığında özellikle yüksek riskli hastalarda kalp yetmezliği, kalp krizi ve ani ölüm riskinde artış görülebilir.

Beloc yan etkileri nelerdir?

Çok yaygın görülen yan etkiler

Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı,
 • Çarpıntı,
 • Sersemlik ve baş dönmesi
 • Nabızda yavaşlama,
 • Ellerde ve ayaklarda soğukluk,
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı, kusma,
 • İshal ya da kabızlık,
 • Nefes darlığı

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Depresyon,
 • Uyku hali ya da uyku bozuklukları,
 • Karıncalanma ve uyuşma hissi,
 • Kalp yetmezliği belirtilerinde kötüleşme,
 • Kardiyojenik şok (kalp krizi geçirmiş hastalarda kalbin kanı vücuda pompalayamaması sonucu oluşan şok),
 • Göğüs ağrısı,
 • Kalpte iletim bozukluğu,
 • Astım hastalarında nefes daralması,
 • Kilo alma,
 • Cilt hassasiyeti,
 • Ödem

Beloc fiyat

Beloc’un formlarına göre 2020 piyasa fiyatı;

 • Enjeksiyonluk çözelti 2.50 ₺
 • Durules 18.75 ₺
 • Zok 100 mg 24.73 ₺ / 25 mg 36.08 ₺ / 50 mg 17.13 ₺

Beloc reçetesi / prospektüs

İlaç hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz>>>

Kaynaklar ve Referanslar:

1- Metoprolol2- Brand name: Metoprolol3- Metoprolol

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla