Brakial pleksus zedelenmesi olgularına Danıştay ve Yargıtay’ın yaklaşım farkı

Yazan Dr. Erkin Göçmen
Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Vakıf Gureba Hastanesinde doğan bebeğin  brakial pleksus zedelenmesi sebebiyle sakat kalmasından doğan zararın tazmini maksadıyla açılan davada hastanın istemini reddetti. Olayla ilgili olarak alınan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporunda hastanın ağrılı gebe olarak Vakıf Gureba Hastanesi’ne müracaat ettiği ve gece 01:00’de normal spontan doğum ile 4380 gr ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdiği, daha önce iki kez normal yolla doğum yapmış ağrılı bir gebede doğumun normal yolla gerçekleştirilmesinin uygun bir seçenek olduğu belirtildi.

Sonuçta  Vakıf Gureba Hastanesi’nde yapılan tıbbi eylemlerin tıp kurallarına uygun olduğu ve bu sebeple davalı hastanenin  hizmet kusurunun bulunmadığına karar verildi. Yine yapılan değerlendirmede  olayda bebeğin sağ kolunda meydana gelen brakial pleksus zedelenmesinin bu kilodaki bir bebekte doğumun bir komplikasyonu olarak meydana geldiğinin kabulü gerektiğine karar verildi.

Yargıtay, ölüm vakasında hekimi kusurlu gören Adli Tıp raporunu kabul etmedi

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dava dosyası Danıştay 15. Dairesi tarafından incelendi. Yüksek Daire temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığına karar vererek yerel mahkeme kararını onadı.

Yargıtayın yaklaşımı

Danıştayın brakial pleksus olgularına yaklaşımı yıkarıdaki gibi olsa da Yargıtayın olaya bakışı farklıdır. Yargıtay, benzer bir olguda alınan Adli Tıp Kurumu Raporunda, annenin ağrılı gebe olarak hastaneye geldiği ve bebeğin doğum ağırlığının 4.750 gr olduğu, doğum esnasında bebekte omuz takılmasına bağlı sağ brakial brakial pleksus zedelenmesinin doğumun bir komplikasyonu olarak meydana geldiği ve yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu  yönündeki değerlendirmeyi yeterli görmedi.

Yargıtay gerekçesinde  raporu düzenleyen bilirkişi heyetinde sadece bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor bulunduğu ve düzenlenen raporun yetersiz olduğu yönündeki itirazları dikkate almıştır. Yargıtay gerekçesinde, Adli Tıp Raporunun,  bu tip komplikasyona ne gibi durumlarda rastlandığı, doğum sırasında herhangi bir hata, ihmal olup olmadığı, gerekli özenin gösterilip gösterilmediği konularında yeterli açıklama içermediğini, olayda hekimin kusurlu olup olmadığının tespitine yeterli olmadığını, bu rapora dayanılarak hüküm kurulamayacağını ifade etmiştir.

Danıştay, plastik cerrahı malpraktis davasında kusurlu buldu

Sonuçta Yargıtay,  üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak konusunda uzman, akademik kariyere sahip üç kişilik bilirkişi kurulundan, doğum sonrasında bebekte sağ kolda oluşan fonksiyon kaybından dolayı doktora atfı kabil bir kusur olup olmadığı konusunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla