Diyabet riskini azaltan diyetler yumurtalık kanserinin gelişmesini de önlüyor!

Yazan Hüseyin Kandemir
4 Haziran 2023  |   Kategori: Beslenme ve Diyet, Güncel / Literatür Print

Beslenme tarzı ve hastalıklar arasındaki sıkı ilişkiyi gösteren bilimsel araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yeni yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, diyabet riskini azaltmayı hedefleyen diyetler (DRAHD), yumurtalık kanseri gelişme riskini de önemli oranda azaltabiliyor. İtalya’da yürütülen bu çok merkezli çalışma, 1031 yeni yumurtalık kanseri vakası ve akut malign olmayan hastalıklar için hastaneye kabul edilen 2411 kontrol grubundaki kişi üzerinde yapıldı. Sonuçlar, DRAHD puanının yumurtalık kanseri riski ile ters ilişkili olduğunu gösterdi. En yüksek DRAHD puanına sahip olanların en düşük puanlı olanlara göre yumurtalık kanseri riski %24 daha düşük olarak saptandı.

Springer Cancer Causes Control dergisinde yayımlanan çalışmada katılımcıların hastaneye kabulden önceki diyetleri, geçerli bir gıda frekansı anketi kullanılarak toplandı. DRAHD’ye uyum, daha yüksek miktarda tahıl lifi, kahve, meyve, kuruyemiş, daha yüksek doymamış yağ asitleri oranı, diyetin daha düşük glisemik indeksi ve kırmızı/ işlenmiş et ile şekerli içecekler ve meyve sularının daha düşük alımı için daha yüksek puanlar veren 8 diyet bileşeni üzerine bir skor kullanılarak ölçüldü. Daha yüksek skorlar, DRAHD’ye daha yüksek uyumu gösterdi. Çalışma bulguları diyabet için kullanılan diyetlerin kadınlarda yumurtalık kanserini önlemek için de kullanılabileceğini gösteriyor.

Yumurtalık (over) kanseri neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Beslenme, diyabet ve kanser arasında sıkı bir ilişki var

Bu ölçümlerden sonra, yumurtalık kanseri olan ve olmayan kişilerin DRAHD skorları karşılaştırıldı. En yüksek skorla en düşük skor arasında 0.76’lık bir OR (Odds Ratio) bulundu (95% CI: 0.60-0.95). Bu sonuç, skor yüksekliği ve yumurtalık kanseri riski arasında ters bir ilişki olduğunu gösterdi. Diyabeti olan kadınların dışlanması sonuçları değiştirmedi (OR = 0.75, 95% CI: 0.59-0.95). Ayrıca, yaş, eğitim, doğurganlık, menopoz durumu ve yumurtalık / meme kanseri aile öyküsü olan katılımcılar arasında da benzer ters ilişkiler gözlendi. Bu bulgular, diyabet riskini azaltmayı hedefleyen bir diyetin uygulanmasının yumurtalık kanseri riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Bu sonuçlar önemlidir çünkü yumurtalık kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en ölümcül jinekolojik kanserlerden biridir. Bu yüzden, potansiyel risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi için hayati öneme sahiptir. Ancak, bu bulguların desteklenmesi için ileriye dönük daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çalışmanın bulguları

Bu bulgular, diyabet riskini azaltmayı hedefleyen bir diyetin yumurtalık kanseri riski ile ters ilişkili olduğunu desteklemektedir. Araştırmacılar, bulgularını desteklemek için ileriye dönük daha fazla araştırmanın yararlı olacağını belirtiyor.

Diyabetli kadınlarda yumurtalık kanseri riski yüksektir, ancak bu ilişkinin mekanizması belirsizdir. Hiperglisemi ve hiperinsülinemi, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) ekseninin modülasyonu yoluyla yumurtalık kanseri riskini etkileyebilir. Hiperinsülinemi, IGF bağlayıcı proteinlerin (IGFBP) konsantrasyonlarını düşürür ve hücresel proliferasyonu teşvik eden ve apoptozu inhibe eden serbest IGF-1’i arttırır.

Diyabet (şeker hastalığı) nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Ek olarak, hiperglisemik durum tarafından üretilen interlökin-1, interlökin-6 ve tümör nekroz faktörü gibi inflamatuar mediatörler ve sitokinler, anjiyogenezi artırarak büyüme faktörleri olarak işlev görür, tümör lehine bir mikroçevreyi kolaylaştırır ve potansiyel olarak immün hiperaktivasyona ve tümör hücresi büyümesine neden olur.

Glisemik indeks (GI) ve glisemik yük (GL) bakımından yüksek diyetler, tip 2 diyabet riski ve IGFBP-3’teki olumsuz değişiklikler ile ilişkilendirilmiştir. GI ve GL artmış yumurtalık kanseri riski ile ilişkiliyken, diğer birkaç diyet faktörünün hastalık üzerindeki rolü hala tam olarak tanımlanmamıştır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla