Mahkeme: Uygun teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmayan hekim kusurludur!

Yazan Dr. Erkin Göçmen
Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Üroloji polikliniğinde 72 yaşındaki hastaya çekilen direkt üriner sistem grafisinin anlaşılır olmaması nedeni ile hasta  özel bir röntgen merkezine gönderilerek  IVP çektirilmiştir. IVP’de sağ böbreğin çalışmadığının tespit edilmesi üzerine hastaya retrograd pyelografi yapılırken üreter alt uç darlığı tanısı konulmuş ve alt uca müdahale için açık ameliyata geçiş yapılmıştır. Açık ameliyatta end to end anastomoz yapılıp stent takılarak, bir ucu böbrek bir ucu mesanede olacak şekilde bırakılarak ameliyat sonlandırılmıştır.

Ameliyat sonrasında hastanın şikayetlerinin sona ermemesi üzerine antibiyotik tedavisine başlanmış ve takılan stent 1,5 ay sonra çıkarılmıştır. Hasta daha sonra bir başka hastanede çektirdiği film sonucunu doktora gösterdiğinde, doktoru, sağ böbreğin çalışmadığını ve alınması gerektiğini söylemiş, hastanın aynı ürolog tarafından ameliyat edilmeyi kabul etmemesi üzerine bir başka hastanede sağ nefroktomi ameliyatı olarak taburcu edilmiş fakat sonrasında halsizlik şikayeti ile tekrar yatışın yapılmış ancak bir süre sonra sonra hayatını kaybetmiştir. Hasta otopsi yapılmadan defnedilmiştir.

Bir kadın doğum uzmanının hukukla imtihanı! 24 ay hapis cezası verildi…

Sonrasında yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcısınca hastanın ilk doktoru hakkında ceza davası açılmıştır.

ATK: “Doktor hatalı”

Yargılama sırasında alınan Adli Tıp Kurumu Raporunda sağ yan ağrısı nedeniyle yapılan (DÜSG, IVP) tetkiklerinde sağ nonfoksiyone böbrek bulunması sonrası, patolojiyi izah etmek için yapılan asendan pyelografi işleminin tıbben doğru bir yaklaşım olduğu, daha sonra üreter alt ucunda tespit edilen darlığa yönelik ileri bir tetkik yapılmadan hemen açık cerrahiye devam etmenin mutad bir tıbbi yaklaşım olmadığı, üreter darlığında nedenin daha sonradan tespit edilen degişici epitel hücreli karsinom olabileceği de göz önüne alındığında, bu uygulamanın hatalı bir yaklaşım olduğu cihetle ürolog tarafından uygulanan tedavi yaklaşımının tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edilmiştir.

YSŞ: “Kesin nedensellik yok”

Hekim tarafından yapılan itiraz üzerine alınan Yüksek Sağlık Şurası raporunda ise ”nonfonksiyone böbrek tespit edildiğinde ilk olarak tümör olasılığı düşünülüp ileri tetkik yapılması gerektiği, yapılan ameliyatta üreter alt ucunda darlık tespit edildiğinde işleme son verip darlığın nedeninin ileri tetkiklerle aydınlatılması gerektiği halde bunu yapmadan ameliyata devam eden sanığın tıp kurallarına uygun davranmadığı, Patoloji raporuna göre Grade 3 Böbrek Tümörü tespit edilen hastada evreleme amacıyla gerekli tetkiklerin yapılmaması ve otopsi yapılmadığı için ölüm nedeninin kesin olarak saptanmaması karşısında ölüm ile kusurlu davranış arasında kesin illiyet bağının belirlenemeyeceği, ayrıca sağ böbrek tümörle kaplanmış olup işlev görmemesi nedeniyle alınması gerektiğinden organ kaybının da söz konusu olmadığı” ifade edilmiştir.

Ameliyat sonrası hastasını iyi takip etmeyen hekime meslekten men cezası

Çelişki üzerine bir kez daha ATK raporu alındı

Raporlar arasında çelişki bulunması sebebiyle tekrar Adli Tıp Kurumundan rapor alınmıştır. Alınan raporda; ”Sağ yan ağrısı olan 72 yaşındaki hastada IVP sonrası non-fonksiyone böbrek tespit edildiği, ameliyat öncesi yapılması gereken görüntüleme ve değerlendirmeler olmasına rağmen bunların yaptırılmadığı, retrograd pyelografi işlemi sırasında üreter darlığı ile karşılaşıldığında açık ameliyata geçip darlığa yönelik müdahalede bulunulmasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan cerrahi işlemin kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı” bildirilmiştir.

Yerel Mahkeme bu son raporu hükme esas alarak, doktorun uzmanlık alanı içinde yer alan ölenin hastalığına yönelik uygun teşhis ve tedavi yöntemlerine başvurmayarak, ölenin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte yaralanmasına neden olacak şekilde müdahalede bulunduğu gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmiş ve karar Yüksek Mahkemece onanmıştır.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

Mahkeme, Amerikan Rehberini esas alarak doktora ceza verdi

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla