Sağlık Bakanlığı eş durumu nakil ve atamalarında eski düzene döndü

Yazan Dr. Erkin Göçmen
30 Eylül 2016   |    16 Ekim 2016   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

sağlık bakanlığı es durumu tayiniBilindiği üzere Bakanlar Kurulu 1 Eylülde genel Atama ve Nakil Yönetmeliğini değiştirmişti. Bakanlar Kurulu yaptığı bu son değişiklikle sağlık personelinden eşi özelde çalışanlar için eş durumu mazeretinin uygulanmasında, genel kuralın tatbik edilmeyebileceği hükmünü getirmiştir. Bu yeni düzenlemenin gayesi son derece açıktı. Amaç, genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında istisna öngörmekti. Sağlık Bakanlığı bugün çıkardığı Yönetmelikle Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 1 Eylül değişikliklerine paralel yeni düzenlemeler yaptı.

Yazımızın konusunu bu yeni durumun anlam ve sonuçlarıdır. Buna göre yeni yönetmelikte:

1. Stratejik personelin tanımı değişmiştir. Önceki düzenlemede sadece uzman ve pratisyen hekimler stratejik personel sayılıyordu. Yeni durumda uzman ve pratisyen hekimlere ilaveten uzman ve pratisyen diş hekimleri ile eczacılar da stratejik personel olarak kabul edilmiştir.
2. Eğitim mazereti ile atamalarda personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünün belgelendirmesi gerekiyordu. Şimdi bu hak en az dört yıllık eğitim görenlere tanınmıştır.
3. Elbette Yönetmelikle getirilen en önemli değişiklik kamu görevlisi olmayan eş durumuna dayalı atanma talepleriyle ilgilidir.

Sağlık Bakanlığı eş durumu atamalarında yeni bir kısıtlama getirebilir mi?

4. Öncelikle Sağlık Bakanlığı onca yargı kararına rağmen bir kez daha dediğim dedikçi bir tutum takınmış ve stratejik personel için kamu görevlisi olmayan eş durumuna dayalı atama taleplerinin kabul edilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi stratejik personel doktorlar, diş hekimleri ve eczacılardır.
5. Bunlar haricinde kalan personel için ise kamu görevlisi olmayan eş durumu mazeretine dayalı tayin talepleri zorlaştırılmıştır.
6. Yeni duruma göre atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olma şartı getirilmiştir. Yani 4 yılın 2 yılı atanacak yerde geçirilmiş olacak.
7. Biz daha önceki yazımızda Bakanlar Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Sağlık Bakanlığına stratejik personel için özel düzenleme getirme yetkisinin verilmesine ilişkin kuralın Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yapana kadar uygulanamayacağını belirtmiştik. Yeni düzenlemenin de Eylül sonunda çıkacağını çeşitli toplantılarda ifade etmiştik.

Sağlık Bakanlığı’nın eş durumu atamalarına engel çıkarması yasaya aykırı

8. Öncelikle bu öngörümüz gerçekleşmiştir. Ancak bu tespitimiz Bakanlığın bu uygulamasının hukuka uygun olduğu anlamına gelmemektedir.
9. Zira, Bakanlar Kurulu 2014 yılında bu Yönetmeliği çıkarırken istisnasız bütün personeli kapsayacak şekilde düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme hem siyaseten doğru hem de eşitlik ilkesine uygundu.
10. Ne var ki Sağlık Bakanlığı hekim işgücünü iyi planlayamadığı için 2014 yılında getirilen bu kuralı doktorlar bakımından uygulamak istemedi. Fakat hukuki düzenlemeler de son derece açıktı. Nitekim Danıştay Bakanlığın bu uygulamasına izin vermedi ve yürütmesini durdurdu. Bu sebeple 1 Eylülde Bakanlar Kurulu Yönetmeliği çıktı.
11. Ancak bugün için önceki istisnasız uygulamadan dönmeyi gerektirir özel bir durum söz konusu değildir. Türkiye’nin hekim ihtiyacı ve hekim sayısı 2014’de de belliydi ve bu durum bilinerek eş durumu tayinlerine izin veren Bakanlar Kurulu Yönetmeliği çıkarılmıştı. Bu durumu daha da geriye götürmenin akla uygun yeni sosyal gerekçeleri mevcut değildir.
12. Kaldı ki sağlık personeli ve özellikle doktorlar bu ülkenin ikinci sınıf kamu çalışanları da değildir. Zaten ağır bir mecburi hizmet uygulaması vardır. Üstüne üstlük bir de aile birliğinin sağlanmasına yönelik haklardan doktorları yoksun bırakmak adaletsizliği katmerleştirmiştir.

Danıştay, doktorun eş durumu mazeretini kabul etti!

Kamu personelinin bazılarına kanunlar karşısında ayrım yapmak veya bir kısmına ayrıcalık tanımak en temel anayasal hak olan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Devlet memurları için kanunla tanınan hak ve yükümlülükler herkes için eşit uygulanmalıdır.
13. Herşey apaçık ortadadır. 70 Dönem pratisyen mecburi hizmet atamalarının bir çoğu Doğu ve Güneydoğuya yapılmış ve bu kişilerin çoğunluğu göreve başlamamıştır. Bunu Bakanlık yetkilileri de bilmektedir.
14. Bakanlık mevcut güvenlik ortamında mecburi hizmet dayatmasına ilaveten bir de özelde çalışan eş durumu mazeretini kaldıran bir uygulama getirmiştir.
15. Yasalarla, yönetmeliklerle, kararnamelerle sosyal gerçeklere aykırı uygulamaların yaşama şansı yoktur. Bu da önünde sonunda kalkacaktır. Sadece hukuk değil hayat da böyle emrediyor.

Özetle hekimler morallerini bozmayın. Mücadeleye devam.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

Danıştay’ın eş durumu tayin kısıtlaması kararı ne anlama geliyor?

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler
RAD TEK
RAD TEK

arkadaşlar merhaba, eşim eğitim mazereti tayini ile geldi, bende eş durumuyla geldim, biz burdan tayin talebinde bulunabiliyormuyuz bilgilendirebilirseniz teşekkürler

Kader
Kader

Eş durumu tayininin belirli bir zamani var mi.ve nasil basvuruyoruz özel sektorde calisan es icin

Tugba
Tugba

Merhaba.eşim yaklaşık 3 yıldır istedigim ilde çalışıyor. 2 yıl kesintisiz çalıştı 20 günlük aradan sonra devam etti.es durumu tayini istesem olur mu

Ömer
Ömer

Merhaba özelde çalışanın 360 günlük pirim ödemesi yeterli değilmi artık tayin için. 15 gün sonra tayin başvurusu yapacaktım neoldu şimdi ben ne yapacam?

Yasin
Yasin

Hakan Bey’in sorusunu cevaplayabilir mi acaba Dr. Erkin Göçmen. Bu soru yaptığınız haberlerde defalarca soruldu, neden dikkate alınarak cevap verilmiyor? Cevap verilmeyecekse burada yorum yap butounun yeri nedir? Sizden bu konuda duyarlı olmanızı ve yaptığınız haberin bütünlüğünü sağlayacak bilgiyi avukatınız gözünden kamuoyuna sunulması hususunda harekete geçmenizi rica ediyorum.

kemal
kemal
Eğitim mazereti ile atamalarda personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünün belgelendirmesi gerekiyordu. Şimdi bu hak en az dört yıllık eğitim görenlere tanınmıştır. personelin sağlıkla ilgili en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi gerekiyor demiş? eşi eğitim süresi 3 yıl olan yandal asistanı olursa ya… Read more »
Hakan
Hakan
Merhaba, bu düzenleme öncesinde özel sektör eş durumu tayinini yapmış hekimlerimizi etkiler mi? Devlet kazanılmış hakkı alabilir mi? Biliyorsunuz eş durumundan özel sektörde eşinin yanına tayin edilen hekimlerin her yıl başında, eşinin halen atama yapılan yerde çalışmaya devam ettiğini ve son iki yılda 360 gün çalışmış olduğuna dair hekimin çalıştığı… Read more »
Araç çubuğuna atla