Anayasada sağlık hakkının düzenlenişi

Yazan Dr. Erkin Göçmen
10 Ocak 2017   |    26 Ocak 2017   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Yazılı hukuk kurallarının en üstünde Anayasa yer alır. Devletin kuruluşu ve temel organları Anayasada belirlenmiştir. Anayasalar kolayca değiştirilememeleri itibariyle diğer kanunlardan ayrılır. Bütün kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler Anayasaya uygun olmak zorundadır. Kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerin  anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesince denetlenir. Anayasada sağlıkla ilgili hükümler de bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararlarında genel olarak Anayasanın 56 ncı maddesi sağlık hakkıyla ilgili temel kural olarak kabul edilmektedir. Ancak Anayasanın bu maddesi sadece sağlık hakkıyla ilgili değildir. Yüksek Mahkeme adı geçen maddeyi sağlık, çevre ve konut hakkı ile devletin bu konulardaki ödevlerini düzenleyen Anayasa hükmü olarak kabul etmektedir.

Yine Anayasanın 17 nci maddesi de beden bütünlüğünün dokunulmazlığı ve tıbbi bilimsel deneylerle ilişkilidir. Anayasanın 17 ve 56 ncı maddelerinde sağlık hizmetleri ve sağlık hakkı alanında benimsenen temel ilkelerden bazıları şunlardır:

Mahkeme: Uygun teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmayan hekim kusurludur!

  • Herkes hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürme hakkına sahiptir.
  • Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
  • Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır.
  • Devlet, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp düzenleyebilir.
  • Sağlık hizmeti hem kamu hem de özel sağlık kurumlarınca sunulabilir.
  • Tıbbi zorunluluklar dışında hiç kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
  • Hiç kimse, kanunda gösterilen haller dışında, bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla