Augmentin nedir, ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

24 Ekim 2018   |    6 Mayıs 2022    |   Kategori: Enfeksiyonlar, İlaçlar Print

Augmentin, birçok farklı bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilen (geniş spektrumlu) bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, vücudu tehdit eden zararlı bakterileri durdurmak ve yok etmek için kullanılan ilaçlardır. Augmentinin en sık kullanıldığı durumlar arasında kulak, burun, boğaz enfeksiyonları bronşit, akciğer iltihabı, deri ve idrar yolları enfeksiyonları bulunur. Augmentinin içeriğindeki amoksisilin penisilin sınıfına dahil bir antibiyotiktir, bu nedenle penisiline alerjisi olan kişilerin ilacı kullanmadan önce bu konuda doktorlarını bilgilendirmesi çok önemlidir. İlaca dirençli bakterilerin gelişmesini engellemek ve ilacın etkisini sürdürmek için sadece bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Augmentin grip ya da soğuk algınlığı gibi virüse bağlı hastalıklarda kullanılmaz.

Augmentin nedir?

Augmentin, amoksisilin ve klavulanik asit olmak üzere iki etken madde içerir. Amoksisilin, penisilin sınıfına ait bir antibiyotiktir ve bakteri yok eder. Klavulanik asit ise belirli bakterilerin amoksisiline dirençli hale gelmesini önlemeye yardımcı olan bir etken maddedir. Aynı zamanda Augmentinin tek başına amoksisilin içeren antibiyotiklere göre daha fazla bakteri türüne karşı çalışmasını sağlar. Genellikle bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, deri, böbrek ve diş/diş eti enfeksiyonlarında reçete edilir.

Penisilin (Ampisilin) nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri ve alerjisi

Ticari isimleri Augmentin, Augmentin-BID ve Augmentin-ES’dir. Hem Amoksisilin hem de Augmentin için jenerik (eşdeğer) ilaçlar bulunmaktadır. İlaç ülkemizde film tablet, oral süspansiyon ve İ.V flakon (damar içi uygulama) şeklinde piyasaya sunulmuştur.

Augmentin ne işe yarar?

Augmentin hangi hastalıklar için kullanılır?

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları (KBB dahil): Sinüzit, orta kulak iltihabı (otitis media), bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ve gırtlak iltihabı (farenjit ve larenjit)
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, zatürre
 • İdrar ve üreme yolu enfeksiyonları: Böbrek ve idrar yolu iltihapları, sistit, üretrit, kadın genital enfeksiyonları, bel soğukluğu (gonore)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban, apse, selülit, yaralar, hayvan ısırması
 • Diş abseleri, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Osteomiyelit.
 • Diğerleri: Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere (sepsis) bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi sepsis

Enfeksiyon nedir? Neden olur? Belirtileri, türleri ve tedavisi

Sadece Amoksisilinin yeterli olduğu düşünülen durumlarda hekiminiz Augmentin kullanmanızı önermez, tek başına amoksisilin içeren bir başka ilacı reçete eder. Gerektiğinde hangi ilaç ve antibiyotik grubunun kullanılmasına karar vermek üzere mikrobiyolojik testler istenebilir.

Augmentin dozları

Tedavi edilen durum, infeksiyon şiddeti, mevcut diğer hastalıklar, yaş, kilo ve böbrek fonksiyonuna göre doz ve tedavi süresi hekiminiz tarafından ayarlanacaktır.

Yetişkinlerde tablet dozları

 • Hafif ve orta şiddette enfeksiyonlar için 12 saatte bir 625 mg tablet ya da şiddetli enfeksiyonlar için 12 saatte bir 1000 mg’dir.
 • Tedavi süresi, 14 günü aşmamalıdır.
 • 1000 mg tablet 12 yaş altı çocuklarda uygun değildir.
 • 40 kg veya daha fazla olan çocuklarda yetişkin dozları uygulanabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neledir? Nedenleri ve tedavisi

Yetişkinlerde oral süspansiyon

Augmentin oral sıvı süspansiyon hapları yutmakta güçlük çeken hastalarda tablet yerine kullanılabilir. Eczacınız hekimin reçetesi doğrultusunda kullanmanız gereken miktarı size bildirecektir. Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa hekiminiz tarafından doz ayarlamanız yapılır, gerekirse doz azaltılır. Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

Çocuklarda Augmentin dozları ve kullanımı

 • Augmentin 12 yaş altı çocuklardaki bakteriyel enfeksiyonlar için süspansiyon şeklinde bulunmaktadır.
 • Tüm dozlar çocuğun yaş, kilo ve enfeksiyon şiddetine göre ayarlanır. Doktorunuz çocuğunuz veya bebeğinize vermeniz gereken Augmentin miktarı size bildirecektir.
 • Tedavi 14 günden fazla uygulanmamalıdır.

Augmentin ES

10 gün boyunca, 12 saatte bir, ikiye bölünmüş doz halinde günde 90/6.4 mg/kg önerilir. 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmaz.

Augmentin BID

Hafif enfeksiyonlarda 25/3.6 mg/kg/gün kullanılır. Daha ciddi enfeksiyonların tedavisinde 45/6.4 mg/kg/gün kullanılır. 2 aylıktan daha küçük bebeklerde kullanılmaz.

Çocuklarda orta kulak iltihabı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Augmentin nasıl kullanılır?

Augmentin her gün aynı saatte uygulanmalıdır. Öğünlerden hemen önce boş mideye alınmasına dikkat edilmelidir.

Tablet:

 • Çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır.
 • Gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.
 • Tabletleri oda sıcaklığında nem ve ısıdan uzak duracak şekilde saklayınız.

Süspansiyon:

Hazırlanışı: Toz halindedir, sulandırmak için tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz. Önce şişe üzerindeki sulandırma çizgisinin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Bunun için önceden kaynatılıp soğutulmuş su tercih edin). İlk sulandırmada tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra şişe üzerindeki sulandırma çizgisine gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi yeniden çalkalayınız.

Zatürre (pnomoni) nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Kullanımı:

 • Hekiminizin önerdiği miktarda ilacı 5 ml’lik ölçü kaşığını kullanarak veriniz.
 • Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 • Her seferinde ilacın tamamının yutulduğundan emin olunuz.
 • Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.
 • Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 oC) saklayınız ve dondurmayınız.

Augmentin nasıl saklanır?

Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır. Rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bu ilacı önceden belirlenmiş süre boyunca kullanın. Enfeksiyon tamamen temizlenmeden semptomlarınız düzelebilir. Dozları atlamanız antibiyotiklere dirençli başka enfeksiyon geliştirme riskini de arttırabilir.

Bir dozu kaçırırsanız, hatırladığınız anda dozu alın. Neredeyse bir sonraki dozun zamanı geldiyse, kaçırılan dozu atlayın ve bir sonraki dozu normal zamanda alın. Aynı anda iki doz amoksisilin / klavulanat almayınız.

Augmentin için uyarılar

Augmentin hangi durumlarda kullanılmamalıdır?

Geçmişte aşağıdaki durumlardan birini yaşadıysanız hekiminizi bilgilendirin ve Augmentin kullanmayınız:

 • Penisilin ya da sefalosporinler gibi antibiyotiklere karşı alerji;
 • Augmentinle ilişkili sarılık ya da karaciğer sorunu.

Dikkat gerektiren diğer durumlar

Aşağı durumlara sahipseniz ilacı almadan önce hekiminizi bilgilendiriniz ve Augmentini dikkatli kullanınız:

 • Böbrek ya da karaciğer rahatsızlığı
 • Alerji, astım veya saman nezlesi
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Mononükleoz (bir enfeksiyon hastalığı)
 • Solüsyon formunda bulunan aspartam fenilalanin içerdiğinden fenilketonürisi olanlar için zararlı olabilir.
 • Bu ilaç, idrardaki glukoz (şeker) için bazı laboratuar testlerinde olağandışı sonuçlara neden olabilir. Bu tip testleri yaptırmadan önce Augmentin kullandığınızı sizi tedavi eden diğer hekimlere bildirin.
 • İdrar çıkışında azalma görülmesi durumunda bol sıvı tüketiniz. Bazı hastalarda kum dökme bildirilmiştir.

Uzun süreli kullanım zamanla antibiyotiğe dirençli organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Hamileler Augmentin kullanabilir mi?

Hekiminiz tarafından gerekli görülmediği takdirde, özellikle ilk üç ayda olmak üzere hamilelikte kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen hekim veya eczacınıza danışınız. Augmentin anne sütüne geçtiğinden kullanılması durumunda emzirmeye ara verilmelidir. Yalnızca yarar/risk değerlendirmesi hekim tarafından yapıldıktan sonra emzirme döneminde kullanılabilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Augmentin ilaç etkileşimi

Augmentinin başka ilaçlarla etkileşimler yan etki riskini artırabilir ve ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden ilaç etkileşimlerini en aza indirgemek üzere bitkisel ürünler ve vitaminler dahil kullandığınız tüm ilaçlara dair hekiminize bilgi vermelisiniz.

Augmentin aşağıdaki ilaçlarla etkileşebilir:

 • Allopurinol (gut ilacı) ile birlikte alerjik deri reaksiyonu riski artabilir.
 • Probenesid (gut ilacı) ile birlikte doz ayarlaması gerekebilir.
 • Varfarin (pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı ilaçlar) ile birlikte ek kan testleri gerekebilir.
 • Metotreksatin (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılır) etkinliğini değiştirebilir.
 • Mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etkinliğini değiştirebilir.

Augmentin, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Augmentin alırken doğum kontrolü için doktorunuzdan hormon dışında bir yöntem (prezervatif, diyafram, spermisit gibi) önermesini isteyin.

Augmentinin yan etkileri

Yaygın görülen ve hafif seyreden yan etkileri aşağıdaki gibidir:

Bu yan etkiler birkaç gün içinde veya birkaç hafta içinde gidebilir. Daha şiddetliyse veya geçmezse, hekiminiz veya eczacınızla konuşun.

Ciddi yan etkileri

Augmentin alerjisi

Penisilin tedavisi alan bazı hastalarda aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar olabilir. Eğer bu olursa, Augmentin tedavisi kesilmelidir. Ciddi durumlarda vakit kaybetmeden hekim bilgilendirmeli ya da acil servise başvurulmalıdır.

Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları:
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluk alıp verme ve yutma güçlüğü
 • Yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi
 • Deride şiddetli döküntü, kaşıntı, kurdeşen, kızarıklık, morarma ve kabarcıklar

Karaciğer sorunları ve sarılık

Augmentin kullanan bazı kişilerde karaciğer hasarı gelişebilir. Bu, yaşlılarda ve Augmentin’i uzun süredir alanlarda daha sık görülür. Genellikle bu sorunlar ilaç kesildiğinde ortadan kalkar, ancak diğer durumlarda şiddetli olabilir ve tedavi gerekebilir. Augmentin alırken karaciğer problemleri geliştirirseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz karaciğer hasarını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Antibiyotik nedir, nasıl kullanılır? Faydaları, direnci ve zararları

Belirtiler aşağıdaki gibidir:

 • İştah kaybı
 • Karın ağrısı
 • Cilt ve gözde sararma,
 • Koyu renkli idrar
 • Mide bulantısı ve kusma

Sindirim sistemi sorunları

Augmentin de dahil olmak üzere antibiyotik alan bazı kişiler Clostridium difficile olarak adlandırılan bağırsak enfeksiyonu geliştirebilir. Bu enfeksiyonun belirtilerini geliştirirseniz doktorunuza söyleyin. Belirtiler şunları içerebilir:

Aşırı doz bulantı, kusma, mide ağrısı, ishal, deri döküntüsü, uyuşukluk, aşırı hareketlilik ve idrarın azalmasına neden olabilir. Bazı durumlarda idrarda kristaller görülmüştür. Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çocuklar için uyarılar

Augmentin kullanan çocuklar yetişkinler ile aynı ilaç etkileşimleri ve yan etkileri yaşayabilir. Çocuklar için de benzer uyarılar geçerlidir.

 • Çocuğunuzun ilacın içindeki maddelerden herhangi birine alerjisi varsa,
 • Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı ciddi alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık) geçirdiyse (deride döküntü, yüzde ve boyun bölgesinde şişme gibi)
 • Antibiyotiğe bağlı karaciğer hastalığı veya sarılık (sarımsı cilt ve/veya gözler) gelişmişse Augmentin vermeyiniz ve hekiminize bildiriniz.

Bunlara ek olarak;

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, Augmentin tedavisi hemen kesilmeli, çocuğunuz hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.
 • Çocuğunuzua mononükleoz adı verilen bir enfeksiyon hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa hekiminizi bilgilendiriniz. Augmentin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü mononükleoz ile ilişkili olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Augmentin oral süspansiyon, aspartam içerir. Eğer çocuğunuzun fenilketonürisi varsa, onun için zararlı olabilir.
 • Augmentin saşenin içeriğinde bulunan tatlandırıcı (glukoz) içerir. Geçmişte hekiminiz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğü (intoleransı) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce hekiminize bildirin.
 • Çocuğunuza idrar ve kan testleri yapılırken Augmentin kullandığınız hekime belirtiniz. İlaç test sonuçlarını etkileyebilir.
 • Augmentin çocuğunuzun dişlerinde renklenmeye (sarı ve kahverengi lekeler) neden olabilir, Düzenli fırçalama ve ağız temizliği renklenmeyi önleyebilir. Ayrıca bknz:>>>

Augmentin fiyatı

Augmentin’in Kasım 2021 itibariyle fiyatları aşağıdadır:

 • Augmentin:
  • 400 mg/57 mg / süspansiyon 10 saşe – 21.59 TL
  • 400 mg/57 mg / süspansiyon 20 saşe – 43.17 TL
 • Augmentin BID:
  • 1000 mg 10 film tablet- 22.93 TL
  • 1000 mg 14 film tablet – 23.17 TL
  • 625 mg 10 film tablet – 19.52 TL
  • 625 mg 14 film tablet – 22.41 TL
  • 200/28 mg süspansiyon 70 ml – 18.98 TL
  • 200/28 mg süspansiyon 100 ml – 23.17 TL
  • 400/57 FORTE süspansiyon 70 ml – 22.99 TL
  • 400/57 FORTE süspansiyon 100 ml – 23.17 TL
 • Augmentin ES: 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon – 52.30 TL

Augmentin eşdeğeri ve muadili ilaçlar nelerdir?

Amoklavin, Amoksilav, Bioment, Clavomed, Ciroxilex, Klamoks, Klavon, Klavunat, Klavupen

Augmentin reçetesi

Augmentin (amoksisilin) 1000 mg tablet ile ilgili daha kapsamlı bilgiye ulaşmak için Reçete ve prospektüsüne şu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: >>>

YAZIYI PAYLAŞ

Araç çubuğuna atla