Dexofen nedir? Ne için kullanılır? Kullanım şekli, dozu ve yan etkileri

3 Ekim 2021   |    4 Ekim 2021    |   Kategori: İlaçlar Print

Dexofen, ağrı ve iltihaplanma tedavisinde kullanılan steroid grubunda olmayan antiinflamatuvar bir ilaçtır. Etkin maddesi deksketoprofen, herhangi bir yaralanma ya da hasar sonrası vücutta ağrı ve iltihaba neden olan kimyasalların üretilmesini engelleyerek etkisini gösterir. Dexofen osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan ya da akut gut artriti gibi iltihaplı romatizmal hastalıkların semptomlarının giderilmesi yanında, adet ağrısı ya da kas-iskelet sistemi ağrılarını hafifletmek için de kullanılan bir ilaçtır. Karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma, hazımsızlık ve ishal yaygın görülen yan etkileridir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Dexofen nedir?

Dexofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan bir ağrı kesicidir.Piyasada tablet formunda bulunur ve her bir tablet 25 mg etkin madde (deksketoprofen) içerir. Vücutta yaralanma veya hasar oluştuğunda bu bölgelerde ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilen prostaglandin adlı kimyasallar oluşur. İlacın etkin maddesi deksketoprofen, bu kimyasalların üretimini destekleyen siklo-oksijenaz enzimlerini bloke ederek daha az prostaglandin üretilmesini sağlar. Böylece ağrı ve iltihabın azalmasına yardımcı olur.

Ağrı kesici ilaçlar nasıl kullanılmalıdır? Türleri ve yan etkileri

Dexofen ne için kullanılır?

Dexofen aşağıdaki rahatsızlıkların neden olduğu ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılır:

Dexofen nasıl kullanılır?

Dexofen doğru kullanımı nasıl olmalı?

 • İlacınızı mide veya bağırsakta oluşabilecek rahatsızlıkları azaltmak için yiyeceklerle birlikte ve 1 bardak su ile alın. Ancak akut ve şiddetli ağrı durumunda aç karnına da alabilirsiniz. Eğer aç karnına alacaksanız yemeklerden en az 30 dakika önce almanız, ilacın daha hızlı etki göstermesine yardımcı olur.
 • İlacı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın.

Kireçlenme (osteoartrit) nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

 • Eğer ilacınızın çok güçlü ya da zayıf olduğunu hissediyorsanız mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışın.
 • Eğer ilacı kullanırken baş dönmesi ya da uyuşukluk gibi yan etkiler hissederseniz bu etkiler geçene kadar araç ya da makine kullanmayın.
 • Çocuk ve ergenlerde Dexofen kullanmayın.
 • Eğer almanız gereken dozu kaçırdıysanız zamanı geldiğinde bir sonraki dozunuzu alın. Dengelemek için çift doz kullanmayın.
 • İlacınızı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ambalajında, 25°C altında ve oda sıcaklığında ışıktan korunacak şekilde saklayın.
 • Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Dexofen dozları ve doz hesabı

Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve tipine göre sizin için en uygun dozu belirleyecektir. Ancak genellikle önerilen günlük doz 8 saatte 1 tablet alınacak şekilde 3 tablettir (75 mg).

Yaşlı hastalarda tedaviye günlük 50 mg’la (2 tablet) başlamak daha uygun olabilir. Hasta ilacı iyi tolere ederse günlük 3 tablete (75 mg) çıkılabilir.

Böbrek veya karaciğer sorunu olan hastalar tedaviye günlük 50 mg’la başlamalıdırlar.

Ankilozan spondilit (AS) nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Dexofen doz aşımı

Eğer ilacı kullanmanız gerekenden fazla aldıysanız bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz. Hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Dexofen formları ve türleri

Dexofen piyasada sadece 25 mg’lık tablet formunda bulunmaktadır.

Dexofen muadili (eşdeğer) ilaçlar

 • Arveles 25 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Deksalgin 12.5 mg/1 g – Jel / 25 mg – film tablet
 • Dex-Forte 50 mg – film tablet
 • Dexfull 12.5 mg, 25 mg – saşe / 75 mg – film tablet
 • Dexiren 25 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Dexmol 12.5 mg, 25 mg-efervesan tablet
 • Dexpro 25 mg – film tablet
 • Elektra %1.25 Jel / 25 mg, 50 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Ketavel %1.25 Jel / 25 mg, 50 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Ketesse 25 mg, 50 mg – film tablet / / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Leodex %1.25 Jel / 25 mg – film tablet / 25 mg – saşe / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Longdex Xr 75 mg – uzatılmış salınımlı tablet
 • Rastel 25 mg – çentikli film tablet / 50 mg – efervesan tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Sertofen 25 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül / %1.25 – Jel
 • Tiyokas Mono 12.5 mg/1 g – Jel / 25 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül
 • Varles 25 mg, 50 mg – film tablet
 • Zirven 25 mg – film tablet / 50 mg / 2 ml – ampül

Romatoid artrit nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kimler Dexofen kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Dexofen kullanmayın:

 • İlacın etkin maddesi deksketoprofen trometamole veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerji,
 • Aspirine veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerji,
 • Astım ya da ilaçla tetiklenmiş astım atağı geçmişi,
 • Ketoprofen veya fibrat kullandıktan sonra ciltte kızarma ya da kabarma oluşması,
 • Peptik ülser, geçmişte ya da yeni olmuş mide ya da barsak kanaması, hazımsızlık, göğüste yanma, mide ekşimesi gibi sindirim sorunları,
 • Ağrı kesici ilaçlara bağlı geçmişte yaşanmış mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi
 • Crohn hastalığı veya ülseratif kolit,
 • Ciddi kalp yetmezliği, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunları
 • Kanama bozukluğu,
 • Dehidrasyon (vücutta ciddi miktarda sıvı kaybı)
 • Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi veya emzirme,
 • Koroner arter cerrahisi geçmişi, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası

Gut hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Dexofen hangi durumlarda sakıncalıdır?

Eğer aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız Dexofen’i doktor kontrolünde kullanmalısınız:

 • Şimdi ya da geçmişte alerji öyküsü,
 • Şimdi ya da geçmişte böbrek, karaciğer veya kalp sorunu öyküsü,
 • Dehidrasyon (vücutta ciddi miktarda sıvı kaybı) ve kan hacminde azalma sorunları
 • Kalp sorunları, geçmişte inme öyküsü veya riski
 • Yaşlılık
 • Kadınlarda üreme problemi
 • Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemi,
 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğu,
 • Sistemik lupus eritematozus (bir tür cilt hastalığı)
 • Karışık bağ dokusu hastalığı,
 • Ülseratif kolit, Crohn hastalığı veya başka bir mide ve bağırsak hastalığı geçmişi,
 • Varisella (suçiçeği),

Hamilelikte ve emzirirken Dexofen kullanımı

Dexofen, hamileliğin son üç ayında ve emzirirken kullanılmaz. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamileliğinizin ilk altı ayındaysanız da çok gerekli olmadığı sürece kullanmayın. Ayrıca tedavi sırasında hamile kaldığınızı fark ederseniz ilacı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Lupus hastalığı nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Dexofen hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız Dexofen kullanmadan önce doktorunuza bilgi verin. Bu ilaçlar Dexofen ile kullanıldığında yan etkilere neden olabilir ya da ilaçların etkilerinde değişiklik meydana gelebilir.

 • Asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kortikosteroidler (kortizon)
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin, heparin vb.)
 • Lityum
 • Metotreksat (romatoid artrit ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Hidantoinler ve fenitoin (Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Sülfametoksazol (bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır)
 • ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)
 • Pentoksifilin ve okspentifilin (toplar damar yaralarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Zidovudin (viral enfeksiyon ilacı)
 • Aminoglikozid (gentamisin, amikasin vb.) ve kinolon (siproflaksasin, levofloksasin vb.) antibiyotikleri
 • Klorpropamid ve glibenklamid (diyabet ilaçları)
 • Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sistemi hastalıklarında ve organ naklinde kullanılan ilaçlar)
 • Trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar)
 • Probenesid (gut ilacı)
 • Digoksin (kalp yetmezliği ilacı)
 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • SSRI’ler (seçici serotonin geri alım inhibitörleri grubundan antidepresanlar)
 • Anti-trombositler (kan pıhtısı oluşumunu azaltmak için kullanılan ilaçlar)

Ürtiker (kurdeşen) nedir? Neden olur, ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Dexofen yan etkileri ve zararları

Ciddi yan etkiler

Eğer aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız Dexofen’e alerjiniz var demektir. Derhal ilacı kullanmayı buırakın ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

 • Kurdeşen (döküntü), kaşıntı,
 • Soluk alıp verme ve yutkunmada güçlüğe yol açan yüz, dudaklar, dil ve boğaz şişme

Yaygın yan etkiler

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Baş dönmesi (vertigo), sersemlik, yorgunluk
 • Uyuklama veya uyku düzensizlikleri
 • Sinirli ruh hali
 • Baş ağrısı
 • Kızarma, deri döküntüsü
 • Çarpıntı
 • Mide sorunları
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Şişkinlik
 • Ateş ve titreme hissi
 • Kırık ve keyifsiz hissetme

Karın ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Doğal tedaviler

Dexofen reçetesi / prospektüs

Dexofen reçetesini okumak ve ilaç hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için şu linke tıklayınız:>>>

Dexofen fiyat

Dexofen 25 mg tablet 2021 tarihi itibariyle piyasada satış fiyatı 17.10 TL’dir

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla