Kolesterol ilaçları konusunda doktorlar arasında neden görüş ayrılıkları var?

19 Eylül 2017   |    28 Eylül 2017   |   Kategori: Kardiyoloji, Kolesterol İlaçları Print

”Gittiği hastanedeki Kardiyolog ile televizyon programlarındaki Kardiyoloji hocanın söylediklerin bir birinden çok faklı. Neden kolesterol düşürücü ilaçların kullanımı konusunda doktorlar arasında görüş ayrılıkları var?” sorularına yanıt arayan uzmanlardan Acıbadem Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, öğretim üyesi Doç. Dr. Güliz Erdem, statinlerin (Kolesterol ilaçları) kullanımı konusunda hekimler arasındaki farklı görüşlerin nedenleri konusunda değerlendirme yaptı:

Bilimin her alanında olduğu gibi tıpta ve dolayısı ile kardiyolojide de farklı fikirler olması gelişim için şarttır. Bilimsel kanıtların elde edilmesinde yapılan epidemiyolojik araştırmalar ve klinik çalışmaların farklı sonuçları olabilmektedir. Bu nedenle, akademik çevrede çeşitli tedavilerde farklı yaklaşımlar duymak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Aslında bilimsel gelişme sağlayabilmek için de bu yaklaşımların tartışılması sonucunda ortaya çıkan sorulara, yeni araştırmalar ile cevap aramak gereklidir.

https://www.medikalakademi.com.tr/prof-dr-mehdi-zoghi-kolesterol-ilaclari-gereksiz-yere-mi-recete-ediliyor/

Hekimlerin, poliklinik seviyesinde hastalar için birebir tedavi kararlarını belirlerken ise, temel yaklaşım kanıta dayalı tıp olmalıdır. Kanıta dayalı tıpta üç temel unsur, en doğru ve güncel bilimsel kanıtlar, hekimin klinik deneyimi ve hastanın tedavi için gerekli temel değerleridir. Bilimsel kanıtlar için, hastalıklar ile ilgili tüm yayınların incelenmesi ve çıkan sonuçların konunun uzmanları tarafından derlenmesi ile oluşan; ardından belli aralıklarla güncellenen kılavuzlar yol göstericidir. Ancak kılavuzlardan sonra yeni bilimsel gelişmelerin takibi ve uygulanması da iyi hekimliğin kurallarından biridir.

Statinler için baktığımızda ise her ilaç için olduğu gibi bilinen ve bilinmeyenler; hasta bazında baktığımızda, ise ilacın faydaları ve dezavantajları vardır. Hekimler tedaviyi önerirken, hastaların her birinin kendi bireysel farklılıkları olduğunu; buna bağlı olarak da hastanın göreceği faydaların ve aynı zamanda ilacın dezavantajlarının da değişiklik göstereceğini dikkate alırlar. Her hasta farklıdır; ilacın gerekliliği, hastanın risk profiline göre farklılık gösterdiği gibi, hastadan hastaya yan etkilere karşı duyarlılık; dolayısı ile yan etkilerin varlığı ve şiddeti de farklılık gösterir.

Statin tedavisine genel olarak baktığımızda ise, tedavinin gerekliliğinin net olduğu durumlar vardır; ve bu durumda hastaların poliklinikteki hekimlerinin önerdiği doğrultuda tedavinin gerekliliği, etkinliği ve yan etkileri ile ilgili endişelerini de paylaşarak; kendileri tedaviyi kesmek ve değiştirmek yerine, gerekli takiplerini hekimleri ile iletişimlerini sürdürerek yapmaları gerekmektedir. Yirmi yıldan uzun zamandır, yan etki profilleri ve kalp damar hastalıklarından ölümü önlemekteki etkileri bilinen “Statin” grubu kolesterol ilaçları, yüksek riskli hastalar ve aterosklerozu olanlar tarafından mutlaka kullanılmalıdır.


YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla