Sağlık çalışanları mesleki sorumluluk sigortası istiyor!

Yazan Abuzer Özavcı

13 Kasım 2015 |   Kategori: Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print


doktor-hastane-saglik-personel2HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKİ SANATLARINI İCRA EDERKEN BÜYÜK RİSK ALTINDALAR VE KORUMASIZ KALIYORLAR!
Bilindiği üzere, 1219 sayılı yasanın Ek 12. Maddesinde yapılan değişiklikle ‘’Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’’ adı verilen yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmakla zorunlu tutulmuşlardır.

Hekim dışı sağlık çalışanları ise bu kanun kapsamının dışında tutularak, hatalı tıbbi uygulamaları nedeniyle aleyhlerine açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarında, idarenin kendilerine rücu edebileceği gerçeği ile yüz yüze ve korunaksız bırakılmış durumdalar.

Önceleri, sağlık meslek mensuplarının mesleki icralarında, bağımlı rolleri bir hayli fazla İken, günümüzde, özellikle de, 22 Mayıs 2014 tarihinde ‘’ Sağlık meslek Mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik’’ ile Hekim dışı sağlık meslek mensuplarının bağımsız rolleri artırılmış ve beraberin de mesleki sorumluluk sınırları genişletilmiştir. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının mesleki risk oranı artmış, fakat herhangi bir koruyucu önlem alınmamıştır. Özellikle de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın mesleki risk oranı ve çalışma koşullarının sahadaki zorluğundan dolayı göz ardı edilmemeleri gerekmektedir.

Yukarıda bahse konu olan sebeplerden dolayı, hekim dışı sağlık çalışanlarının da mutlaka ‘’Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası’’ kapsamına dahil edilmesi gerekir. Dolayısıyla gerek hekim olsun gerekse de, hekim dışı sağlık çalışanları olsun Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortasının, Sağlık Bakanlık ve özelde de işveren tarafından karşılanması gerektiği kanısındayım. Saygılarımla

ABUZER ÖZAVCI
Anadolu Hayat Genel Sekreteri

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla