Tıp Dernekleri ve Mesleki Uzmanlık Dernekleri

Acil Tıp Dernekleri

Türkiye Acil Tıp Derneği

Web: https://tatd.org.tr/ – E-posta: bilgi@tatd.org.tr


Acil Tıp Uzmanları Derneği

Web: http://www.atuder.org.trE-posta: info@atuder.org.tr

Aile Hekimliği Dernekleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Web: https://www.tahud.org.trE-posta: tahud@tahud.org.tr


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Web: http://www.ahef.org.trE-posta: ahef@ahef.org.tr


İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED)

Web: https://www.istahed.org.trE-posta: info@istahed.org.tr


Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği (TEKAHED)

Web:E-posta: baratik@hotmail.com


Ankara Aile Hekimleri Derneği

Web:E-posta: info@ankahed.org.tr


Eskişehir Aile Hekimleri Derneği

Web: https://www.esahed.org.trE-posta: info@esahed.org.tr


Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED)

Web:E-posta: info@antahed.org.tr


Aydın Aile Hekimleri Derneği

Web: http://www.ayahed.org E-posta: ayahed@gmail.com


Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği

Web: https://www.diyahed.org.trE-posta: diyahed@gmail.com


Bursa Aile Hekimleri Derneği

Web: https://bursahed.org.tr


İzmir Aile Hekimleri Derneği

Web: https://izahed.org.trE-posta: izahed@izahed.org.tr


Sivas Aile Hekimleri Derneği

Web: https://www.sivasahed.org.tr


Trabzon Aile Hekimleri Derneği

Web: http://www.trahed.org.tr – E-posta: trahed@hotmail.com


Konya Aile Hekimleri Derneği

Web: http://konahed.orgE-posta: konahed@hotmail.com


Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği

Web: https://www.suahed.com.trE-posta: suahed@gmail.com


Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği

Web:E-posta: t1asm@gmail.com


Denizli Aile Hekimleri Derneği

Web: http://www.dahed.comE-posta: dahed2007@gmail.com

Alerji Dernekleri

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Web: https://www.aid.org.trE-posta: sekreter@aid.org.tr

Algoloji-Ağrı Dernekleri

Türk Algoloji-Ağrı Derneği

Web: http://algoloji.org.trE-posta: info@algoloji.org.tr


Baş Ağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği

Web: https://basagrisi-agri.orgE-posta: bilgi@basagrisi-agri.org


Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği

Web: http://www.paed.org.tr – E-posta: info@paed.org.tr

Anatomi Dernekleri

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Web: http://www.anatomidernegi.org.tr


Anatomi Araştırmaları Derneği

Web: http://aad.iwarp.com

Anesteziyoloji Dernekleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Web: https://www.tard.org.trE-posta: merkez@tard.org.tr


Rejyonel Anestezi Derneği

Web: https://rad.org.tr/tr/ – E-posta: info@rad.org.tr


Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Web: https://www.dcyogunbakim.org.trE-posta: dcyb@dcyogunbakim.org.tr


Palyatif Bakım Derneği

Web:E-posta: info@palyatifbakim.org.tr

Cerrahi Dernekleri

Türk Cerrahi Derneği

Web: https://www.turkcer.org.trE-posta: turkcer@turkcer.org.tr


Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği

Web: https://hpb.org.trE-posta: hpb@hpb.org.tr


Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Web: https://www.turkelcerrahisidernegi.com/ – E-posta: turkhand@gmail.com


Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Web: https://uvcd.org.trE-posta: uvcd@uvcd.org.tr


Ege Bölgesi Cerrahi Derneği

Web: http://www.egecerrahidernegi.org.tr – E-posta: egecerrahi@gmail.com


Dermatolojik Cerrahi Derneği

Web: http://www.dermatolojikcerrahi.org.tr


Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Web: https://www.elcd.orgE-posta: info@elcd.org


Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Web: http://www.urojinekoloji.orgE-posta: dernek@urojinekoloji.org


Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Web: https://www.sinirsistemicerrahisi.comE-posta: info@sinirsistemicerrahisi.com


Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Web: http://www.tgcd.org.trE-posta: info@tgcd.org.tr


Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

Web: http://www.tmhdf.org.tr


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Web: http://www.travma.orgE-posta: travma@travma.org

Çocuk Hastalıkları – Pediatri Dernekleri

Türk Neonatoloji Derneği

Web: https://www.neonatology.org.tr – E-posta: turkneonatolojidernegi@gmail.com


Neonatoloji Hemşireliği Derneği

Web: https://neonatolojihemsireligi.org.tr/ – E-posta: info@neonatolojihemsireligi.org.tr


Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Web: http://www.cocukurolojisi.org.tr E-posta: dernek@cocukurolojisi.org.tr


Türk Perinatoloji Derneği

Web:E-posta: info@perinatal.org.tr


Çocuk Romatoloji Derneği

Web: http://cocukromatoloji.org


Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Web: http://www.cayd.org.trE-posta: bilgi@cayd.org.tr


Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Web: https://www.tccd.org.trE-posta: info@tccd.org.tr


Çocuk Nefroloji Derneği

Web: https://www.cocuknefroloji.org/site/ – E-posta: info@cocuknefroloji.org


Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Web: https://www.losev.org.tr/v6E-posta: losev@losev.org.tr


Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği

Web: http://www.cocukenfeksiyondernegi.orgE-posta: sekreter@cocukenfeksiyondernegi.org


Türk Pediatri Kurumu

Web: www.turkpediatri.org.trE-posta: info@turkpediatri.org.tr


Türkiye Milli Pediatri Derneği

Web: https://www.millipediatri.org.trE-posta: info@millipediatri.org


Sosyal Pediatri Derneği

Web: http://www.sosyalpediatri.org.tr E-posta: info@sosyalpediatri.org.tr


Gelişimsel Pediatri Derneği

Web: https://www.gelisimselpediatridernegi.org.trE-posta: info@gelisimselpediatridernegi.org.tr


Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Web: http://www.tphd.org.trE-posta: tpogder@gmail.com

Dermatoloji Dernekleri

Türk Dermatoloji Derneği

Web: http://www.turkdermatoloji.org.trEposta: sekreterya@turkdermatoloji.org


Veteriner Dermatoloji Derneği

Web:E-posta: veterinerdermatoloji@gmail.com


Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği

Web:


Hacettepe Dermatoloji Derneği

Web: http://www.hacettepedermatolojidernegi.orgE-posta: hacettepedermatolojidernegi@gmail.com


Çukurova Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 

Web: https://www.cukurovadermatoloji.org.trE-posta: info@cukurovadermatoloji.org.tr


Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Web: http://turkderm.org.trE-posta: semrademirel@turkderm.org.tr


Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 

Web: http://ankaraderm.org


Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği 

Web: http://www.dokaderm.orgE-posta: info@dokaderm.org

Endokrinoloji Dernekleri

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Web: http://temd.org.trE-posta: president@temd.org.tr


Endokrin Cerrahisi Derneği

Web: https://www.endokrincerrahisi.org


Endokrinolojide Diyalog Derneği

Web: http://www.endokrin.comE-posta: info@endokrin.com

Epilepsi Dernekleri

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Web: http://www.turkepilepsi.org.trE-posta: dernek@turkepilepsi.org.tr

Farmakoloji Dernekleri

Türk Farmakoloji Derneği

Web: http://www.tfd.org.trE-posta: info@tfd.org.tr


Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

Web: http://www.vetfarmatoks.org.trE-posta: vetfarmatoks@gmail.com

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dernekleri

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Web: http://tsprm.org – E-posta: tsprm@tsprm.org


Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Web: https://www.tftr.org.tr – E-posta: tftrdernek@tftr.org.tr


Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Web: https://www.tofd.org.trE-posta: iletisim@tofd.org.tr


Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Web: http://www.turktibbirehabilitasyon.orgE-posta: info@turktibbirehabilitasyon.org

Gastroenteroloji Dernekleri

Türk Gastroenteroloji Derneği

Web: http://www.tgd.org.tr E-posta: dernek@tgd.org.tr


Türk Gastroenteroloji Vakfı

Web: http://www.tgv.org.trE-posta: bilgi@tgv.org.tr


Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir

Web: http://www.gastroizmir.org


Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği (GEHTD)

Web: https://endohem.com – E-posta: info@endohem.com

Geriatri Dernekleri

Türk Geriatri Derneği

Web: http://www.turkgeriatri.orgE-posta: info@geriatri.org.tr


Akademik Geriatri Derneği

Web: http://www.akademikgeriatri.org


Türk Geriatri Vakfı

Web: http://www.turkgeriatrivakfi.org.tr E-posta: turkgeriatri@gmail.com


Ege Geriatri Derneği

Web: http://www.egegeriatri.org.trE-posta: egegeriatridernegi@gmail.com


Geriatrik Bilimler Derneği

Web: https://www.geriatrikbilimlerdernegi.org/ – E-posta: geriatrikbilimlerdernegi@gmail.com


Geriatri Fizyoterapistleri Derneği

Web:


Geriatri Hemşireliği Derneği

Web: http://www.gerhemder.org.trE-posta: info@gerhemder.org.tr

Hemofili Dernekleri

Ege Hemofili Derneği

Web: http://egehemoder.orgE-posta: info@egehemoder.org


Türkiye Hemofili Derneği

Web: http://www.turkhemoder.orgE-posta: info@turkhemoder.org


Çukurova Hemofili Derneği

Web:

Hipertansiyon Dernekleri

Hipertansiyonla Mücadele Derneği (HMD)

Web:E-posta: hmd@hipertansiyonmd.com


Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

Web: http://www.turkhipertansiyon.org


Hipertansiyon Diyaliz Transplantasyon Derneği (HDT)

Web: https://www.hdtdernegi.org


Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği

Web: https://www.pahssc.org.trE-posta: pahssc@gmail.com

İç Hastalıkları Dernekleri

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Web: http://www.tihud.org.tr – E-posta: tihudernek@gmail.com


İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

Web: http://itfichastaliklari.orgE-posta: info@itfichastaliklari.org


Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği

Web: https://agihder.com – E-posta: info@agihder.com


Çukurova İç Hastalıkları Uzmanları Derneği

Web: http://cihud.orgE-posta: info@cihud.org


Malatya İç Hastalıkları Derneği

Web:E-posta: info@mihd.org.tr


İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği

Web: http://www.ibhd.org.trE-posta: dernek@tgd.org.tr


Türk Nefroloji Derneği

Web: http://www.nefroloji.org.trE-posta: info@tsn.org.tr


Türkiye Diyabet Vakfı

Web: https://www.turkdiab.org – E-posta: turkdiab@turkdiab.org


Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Web: https://trasd.org.tr


Türkiye Romatoloji Derneği

Web: http://www.romatoloji.orgE-posta: romatolojidernegi@gmail.com

Jinekoloji Dernekleri

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Web: https://www.tjod.org – E-posta: info@tjod.org


Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

Web: https://www.trsgo.orgE-posta: https://www.trsgo.org


Jinekolojik Endoskopi Derneği

Web: https://www.jed.org.tr – E-posta: dernek@jed.org.tr


Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

Web: http://www.ojud.org.trE-posta: info@perinatal.org.tr


Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Web: https://www.mijid.org/ – E-posta: info@mijid.org

Kalp Sağlığı Dernekleri

Türk Kardiyoloji Derneği

Web: https://tkd.org.trE-posta: tkd@tkd.org.tr


Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Web: https://turkpedkar.org.tr/trabzon-doktorlari/


Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Web: http://www.tkdcd.orgE-posta:  info@tkdcd.org


Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Web: http://gkda.org.trE-posta: info@gkda.org.tr


Türk Kalp Vakfı

Web: https://tkv.org.trE-posta: tkv@tkv.org.tr

Kanser Dernekleri

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Web: http://www.takd.org.trE-posta: info@takd.org.tr


Akciğer Kanserleri Derneği

Web: http://www.akad.org.tr – E-posta: akcigerkanserleridernegi@yahoo.com.tr


Türk Kanser Derneği

Web:E-posta: info@turkkanserdernegi.org


Meme Sağlığı Derneği

Web: http://memeder.orgE-posta: info@memeder.org


Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği

Web: https://www.ankemdernegi.org.tr/ – E-posta: ankem@ankemdernegi.org.tr


Kemoterapi Derneği

Web: http://www.kemoterapidernegi.org – E-posta: info@kemoterapidernegi.org


Türk Hematoloji Derneği

Web: http://www.thd.org.trE-posta: thd@thd.org.tr


Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği

Web: http://www.turkkanser.orgE-posta: info@turkkanser.org.tr


Kanser Hastalarına Yardım Derneği

Web: https://www.khyd.orgE-posta: kanser.cancer@hotmail.com


Kanser Savaşçıları Derneği

Web: https://www.kansersavascilari.org – E-posta: kansersavascilari@gmail.com

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Web: https://www.klimik.org.trE-posta: klimik@klimik.org.tr


Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Web: https://www.klimud.org E-posta: klimud@gmail.com


Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Web: https://www.ekmud.org.trE-posta: trekmud@gmail.com


Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Web: http://www.enfeksiyon.org.trE-posta: info@enfeksiyon.org.tr

Kulak Burun Boğaz Dernekleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Web: http://www.tkbbv.org.tr


Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Web: http://www.kbbbbcder.orgE-posta: info@kbbder.org


Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Web: https://www.kbb.org.trE-posta: kbb@kbb.org.tr


Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Web:E-posta: info@cocukkbbdernegi.com


Türk Rinoloji Derneği

Web: http://www.rinoturk.org

Metabolik Cerrahi Dernekleri

Türk Obezite Cerrahisi Derneği

Web: http://www.turkishobesitysurgery.com


Metabolik Cerrahi Derneği

Web:E-posta: info@metabolikcerrahidernegi.org.tr


Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği

Web: http://www.mbcdd.orgE-posta: mbcdd@outlook.com

Nöroloji Dernekleri

Türk Nöroloji Derneği

Web: https://www.noroloji.org.trE-posta: info@noroloji.org.tr


Çocuk Nörolojisi Derneği

Web: http://www.cnd.org.tr


Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği

Web:E-posta: info@gcn.org.tr


Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Web: https://kasder.org.tr – E-posta: info@kasder.org.tr


Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Web:E-posta: info@tkneed.org

Onkoloji Dernekleri

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Web: https://www.kanser.org/saglik/giris.phpE-posta: ttod@kanser.org


Ankara Medikal Onkoloji Derneği

Web: http://www.ankaramedikalonkolojidernegi.org


Klinik Onkoloji Derneği

Web:


Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Web: https://www.trod.org.trE-posta: troddernegi@gmail.com


Medikal Onkoloji Derneği

Web:


Geriatrik Onkoloji Derneği

Web: http://geriatrikonkoloji.org/tr/


Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği

Web:E-posta: info@immunoterapi.org


Ege Hematoloji Onkoloji Derneği

Web: https://www.ehod.org


Türk Pediyatrik Onkoloji Grubu Derneği

Web: http://tpog.org.trE-posta: tpogder@gmail.com


Cerrahi Onkoloji Derneği

Web: http://www.cerrahionkolojidernegi.comE-posta: cerrahionkoloji@yahoo.com


Akdeniz Onkoloji Derneği

Web: http://www.akdenizonkoloji.org


Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği

Web:E-posta: bilgi@teranostik.org

Ortopedi Dernekleri

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği

Web: https://www.omuzdirsekcerrahisi.org/ – E-posta: hcorak@hotmail.com


Türk Omurga Derneği

Web: http://www.turkomurga.org.trE-posta: dernek@turkomurga.org.tr


Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Web: http://www.totbid.org.trE-posta: totbid@totbid.org.tr

Otizm Dernekleri

Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği

Web: http://otizm.org/E-posta: oderweb@otizm.org


Oti̇zm Dernekleri̇ Federasyonu

Web: http://www.odfed.orgE-posta: info@odfed.org


İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği

Web: https://www.otizm.info/


Otizm Güçlü Aile Derneği

Web: http://www.ogad.org


Özel Çocuklar Eğitim Dayanışma Derneği

Web:E-posta: bilgi@oced.org.tr

Patoloji Dernekleri

Türk Patoloji Derneği

Web: www.tpd.org.tr – E-posta: posta@tpd.org.tr


Ege Patoloji Derneği

Web: https://epd.org.trE-posta: info@epd.org.tr


Anadolu Patoloji Derneği

Web: https://anadolupatoloji.org/ – E-posta: info@anadolupatoloji.org


Çukurova Patoloji Derneği

Web: https://cukurovapatoloji.comE-posta: info@cukurovapatoloji.com


Ankara Patoloji Derneği

Web:


Sitopatoloji Derneği

Web: http://www.turkishcytopath.com

Plastik Cerrahi Dernekleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Web: http://www.plastikcerrahi.org.tr – E-posta: dernek@plastikcerrahi.org.tr


Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Web:E-posta: info@epcd.org


Yüz Plastik Cerrahi Derneği

Web: https://www.fpcd.org.trE-posta: info@fpcd.org.tr

Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Dernekleri

Türkiye Psikiyatri Derneği

Web: http://www.psikiyatri.org.trE-posta: tpd-myk@psikiyatri.org.tr


Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği

Web:


Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (COGEBDER)

Web:


Türk Nöropsikiyatri Derneği

Web: https://www.turknoropsikiyatri.orgE-posta: bilgi@turknoropsikiyatri.org


Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Web: https://www.phdernegi.org E-posta: phdernegi@gmail.com


Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği

Web:E-posta: care.der@gmail.com


Ruh Sağlığı Derneği

Web: https://ruhsagligidernegi.orgE-posta: ruhsagligidernegi@gmail.com


Bebek Ruh Sağlığı Derneği

Web: http://bebekruhsagligi.org.trE-posta: companyname@mail.com


Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği

Web: http://pandost.comE-posta: pandost@hupder.org


Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği

Web:E-posta: psikoterapistim@gmail.com


Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Web: http://www.psikoterapienstitusudernegi.org.trE-posta: genelmerkez@psikoterapienstitusudernegi.org.tr


Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği

Web: https://psikoterapivepsikososyal.orgE-posta: psikoterapivepsikososyal@gmail.com


Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Web:E-posta: bdpdernek@yandex.com


Türk Psikologlar Derneği

Web:E-posta: bilgi@psikolog.org.tr

Radyoloji Dernekleri

Türk Radyoloji Derneği

Web: https://www.turkrad.org.trE-Mail: trd@trd.org.tr


Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Web:E-posta: tumradder@gmail.com


Tıbbi Ultrasonografi Derneği

Web: https://www.tud.org.trE-posta: tud@tud.org.tr


Türk Manyetik Rezonans Derneği

Web: http://www.tmrd.org.trE-posta: tmrd@tmrd.org.tr


Türk Nöroradyoloji Derneği

Web:E-posta: tnrd1991@gmail.com

Sağlık Yönetimi Dernekleri

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği

Web: https://www.isay.com.tr


Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği

Web: http://sasder.org


Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği

Web:

Solunum Dernekleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)

Web: http://www.solunum.org.trE-posta: info@solunum.org.tr


Türk Toraks Derneği

Web: www.toraks.org.tr – E-posta: toraks@toraks.org.tr


Akademik Solunum Derneği

Web: http://akademiksolunum.org.tr


Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği

Web:E-posta: kistikfibrozis@gmail.com

Uyku Dernekleri

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği

Web: http://tutder.org.trE-posta: bilgi@tutder.org.tr


Türk Uyku Tıbbı Derneği

Web: http://www.tutd.org.tr – E-posta: iletisim@tutd.org.tr


Uyku Derneği

Web: https://uykuder.com

Üroloji Dernekleri

Türk Üroloji Derneği

Web: www.uroturk.org.trE-posta: uroturk@uroturk.org.tr


Ürolojik Cerrahi Derneği

Web: http://urolojikcerrahidernegi.orgE-posta: ucd@dernekyonetimi.org


Pediatrik Üroloji Derneği

Web: http://www.peduro.org.tr/trE-posta: info@peduro.org.tr


Türk Androloji Derneği

Web: http://androloji.org.trE-posta: androloji@androloji.org.tr

Diğer Tıp Dernekleri

Tıp Bilişim Derneği

Web: – E-posta: turkmia@turkmia.org


Aktif Yaşam Derneği

Web: www.aktifyasam.org.tr – E-posta: info@aktifyasam.org.tr


Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Web: http://www.tsnm.orgE-posta: dernekmerkezi@tsnm.org


Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Web: http://kmtd.org.tr/web/E-posta: kmtd@kmtd.org.tr


Türk Kan Vakfı

Web: http://www.kan.org.trE-posta: kan@kan.org.tr


Türk Aferez Derneği

Web: http://www.aferez.orgE-posta: aferez@aferez.org


Türk Oftalmoloji Derneği

Web: https://www.todnet.orgE-posta: genelmerkez@todnet.org


Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

Web:


Türkiye Diyetisyenler Derneği

Web:E-posta:  info@tdd.org.tr


Çağdaş Eczacılar Derneği

Web:E-posta: iletisim@ced.org.tr


Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği

Web: https://www.hayad.org.trE-posta: info@hayad.org.tr


Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği

Web: http://satder.blogspot.comE-posta: satder@gmail.com


Türkiye Sağlık Vakfı

Web: https://www.saglik.org.trE-posta: tsv@saglik.org.tr


Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Web: https://ssyv.org.trE-posta: ssyv@ssyv.org.tr


Türk Klinik Biyokimya Derneği

Web:E-posta: tkbd@tkbd.org


Türk Tabipleri Birliği

Web: https://www.ttb.org.trE-posta: ttb@ttb.org.tr


Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Web: http://www.tapv.org.trE-posta: info@tapv.org.tr


Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu

Web: https://www.verem.org.tr


Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Web: https://www.vhsd.org


Türkiye Spina Bifida Derneği

Web: https://www.spinabifida.org.trE-posta: sbider@gmail.com


Adli Tıp Uzmanları Derneği

Web: https://www.atud.org.trE-posta: iletisim@atud.org.tr


Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Web: https://hasuder.org.tr – E-posta: hasuder@hasuder.org.tr


Pratisyen Hekimlik Derneği

Web: http://www.phd.org.trE-posta: phd1998@gmail.com


Tıbbi Genetik Derneği

Web: http://www.tibbigenetik.org.trE-posta: dernek@tibbigenetik.org.tr


Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Web: https://sporhekimleridernegi.orgE-posta: tshd@sporhekimleridernegi.org


Türk Biyokimya Derneği

Web: http://www.turkbiyokimyadernegi.org.trE-posta: info@turkbiyokimyadernegi.org.tr


Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Web: http://www.tfbd.org.tr – E-posta: info@tfbd.org.tr


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Web: http://www.thed.org.trE-posta: info@thed.org.tr


Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Web: https://www.tmc-online.orgE-posta: tmc@tmc-online.org


Türkiye Biyoetik Derneği

Web:E-posta: tbd@biyoetik.org.tr


Türkiye Parazitoloji Derneği

Web: http://www.turkiyeparazitolojidernegi.org

Araç çubuğuna atla