Bağırsak parazitleri (kıl kurdu-tenya) nasıl dökülür? Belirtileri ve tedavisi

Kategori: Diğer Hastalıklar, Parazitler Print

Barsak parazitleri, oldukça yaygın bir sağlık sorunudur ve dünya genelinde nüfusunun yaklaşık yarısından fazlasının sağlığını olumsuz etkiler. Kirli sulardan, bulaşmış sebzelerden, musluklardan, pişmemiş etten, parazit yumurtalarının döküldüğü çarşaf ve çamaşırlardan, topraktan, enfekte hayvanlardan hatta havadan bile geçebilir. Başlıca türleri arasında, kıl kurtları, askaris, kamçı kurdu, çengelli solucan ve cüce tenya bulunur. Bağırsak parazitlerinin neden olduğu enfeksiyonların çoğunluğu her hangi bir belirti göstermez ve tanı genellikle dışkı incelemeleri yoluyla konulur. Bağırsak parazitlerinin belirtileri bir çok faktöre göre değişiklik gösterir. Parazitin türüne, yerleştiği organa ve parazitin miktarına göre belirtiler değişir.

Geceleri anüste kaşıntı, kansızlık, beslenme bozukluğu, kusma ve ishal, karın ağrısı, uyurken ağızdan normal miktardan fazla salya gelmesi ve yastığın salya ile ıslanması gibi belirtiler görülebilir. Bu yazımızda bağırsak parazitleri olan kıl kurtları yassı solucanlar, kamçı kurdu ve tenyaların neden olduğu belirtileri, parazitlerin bulaşma yollarını, bağırsak parazitleri tedavisi, bağırsak kurdu görselleri gibi konularda kapsamlı bilgi bulabilirsiniz.

Bağırsak parazitleri yerleştikleri diğer organlara hasar vererek bir çok hastalığa neden olabilirler. Örneğin; apendisi tıkayarak apendisite neden olabilirler, erişkinler kız çocuklarında, genital bölgeye geçerek bölgesel iltihaplanmalar, akut bakteriyel idrar yolları infeksiyonu, vajinit ve salpenjite gibi bir çok rahatsızlığa yol açılabilir. Barsak parazitlerine bağlı enfeksiyonlar başarılı bir şekilde güvenli ve geniş spektrumlu antiparazitik ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Bağırsak kurtları nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Yuvarlak solucanlar uzun, silindirik ve segmentsiz ip şeklinde parazitlerdir. Boyları bir kaç mm’den bir metreye kadar değişebilir. İnsanlar bu parazitler ile dört şekilde infekte olabilir.

– Enfektif veya larva gelişmiş yumurtaların ağız yolu ile alınması
– Larva içeren enfekte etlerin yenilmesi
– Larvaların deriden girmesi (çengelli kurtlar)
– İnsektler tarafından ısırılma

Yuvarlak solucanlara bağlı enfeksiyonlar genelde belirti vermez. Ancak, özellikle çocuklarda olmak üzere, çok sayıda alındıklarında anemi, beslenme bozukluğu, fiziksel ve zihinsel gelişimde azalmaya neden olabilirler.

Bağırsak şerit ve tenyaları nasıl dökülür? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Bağırsak paraziti enfeksiyonlarının coğrafik dağılımı sosyoekonomik ve temizlik alışkanlığı ile yakın ilişki gösterir. Ascariasis, kancalı kurt infeksiyonları, strongyloidiasis ve trichuriasis gibi topraktan geçen parazit hastalıkları dünyadaki en yaygın enfeksiyonlar arasındadır Enterobius vermicularis için farklı olarak toprak zorunlu değildir ve insandan-insana doğrudan bulaştırılabilir.

Bağırsak paraziti olan kıl kurdu (Enterobiasis) nasıl bulaşır

Kıl kurdu olarak da bilinen, 2-5 mm uzunluğundaki Enterobius vermicularis tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okul çağı çocuklarında en sık görülen bağırsak paraziti infeksiyonu nedenlerindendir. Erişkin kıl kurdunun ortalama yaşam süresi 3­6 hafta arasında değişir. “D” şeklindeki yumurtaları kalın ve saydam kabukludur.

Bağırsakta kıl kurdu görseli

Kabuğun yüzeyindeki kalın albuminöz tabaka çevredeki eşyalara veya ellere yapışmasını sağlar. Ağız yoluyla alındıktan sonra ince barsağın üst kısımlarında yumurtadan çıkan larvalar, çekuma doğru göç ederek erişkin olur ve çiftleşir. Erişkinden-erişkine olan bu döngü yaklaşık iki haftada tamamlanır.

Bağırsak paraziti olan Kıl kurdunun belirtileri

En sık görülen belirtileri geceleri anüs kaşıntısıdır. Kaşıntı dişi parazitin yumurta bırakmak için anüse gelmesine bağlı gelişir. Apendiste birikerek apendisite neden olabilirler. Erişkinler kız çocuklarında, ektopik göç ile genital bölgeye geçerek lokal irritasyon, akut bakteriyel idrar yolları infeksiyonu, vajinit, granülomatöz endometrit ve salpenjite yol açılabilir. Diğer barsak nematodlarından farklı olarak dışkıda yumurtalarına pek rastlanmaz. Bu nedenle yumurtaları en iyi sellofanlı lam yöntemi ile saptanır.

Bağırsak paraziti olan kıl kurdu nasıl dökülür? (tedavisi)

Kıl kurdu tedavisinde tek doz mebendazol, albendazol, pirantel pamoat, pirvinium pamoat veya ivermektin oldukça etkilidir. Bu ilaçlar içinde enterobiasis tedavisinde en sık mebendazol ve pirantel pamoat tercih edilir. Mebendazol 100 mg’lık tabletler halinde bulunur. Genelde erişkin ve iki yaşın üzerindeki çocuklarda yaşa ve kiloya bakılmaksızın oral yol ile tek doz 100 mg olarak verilir.

Enfeksiyon bir kez eve geldiği zaman ailedeki diğer bireyler de hızla bulaşır. Bu nedenle hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın tüm ailenin veya grubun tedavi edilmesi gerekir. Ancak enfeksiyonun tam olarak iyileşmesi çeşitli nedenlerle sağlanamayabilir.

  • Bu nedenlerden ilki, gelişmekte olan larvaların erişkinlere göre antihelmintik ilaçlara daha az duyarlı olma olasılığıdır.
  • İkincisi, çevrenin yumurtalar ile aşırı bir şekilde kirlenmesi ve yeniden infeksiyonun sık görülmesidir.
  • Üçüncüsü, yumurtaların parmaklarını emen infekte çocukların parmaklarında ve tırnak altlarında bulunabilmesidir
  • Dördüncüsü, ailenin diğer bireylerinin belirti göstermese bile genelde infekte olması ve çevrenin kirlenmesine ve yeniden enfeksiyona olanak sağlamasıdır.

Enfekte çocukların ailelerine Kıl kurdunun ciddi bir enfeksiyon olmadığı vurgulanmalı ve dikkatli bir şekilde sağlık önlemlerine uymalarına yönelik eğitim verilmelidir. Aşağıdaki önlemlerin tümü aile içinde infeksiyonun tam olarak yok edilmesi için gerekebilir. Ancak tüm önlemlere rağmen bazen bir evdeki infeksiyonu tam olarak yok etmek güç olabilir.

Bağırsak parazitlerinden kıl kurduna karşı alınacak önlemler

  • Sık duş veya banyo yapılması,
  • Tırnakların kısa kesilmesi, ellerin iyi yıkanması,
  • Yatak çarşafları, yastık kılıfları, pijama, iç çamaşırlar ve havluların sıcak suda yıkanması,
  • Odaların iyi havalandırılması,
  • Ailedeki tüm bireylerin aynı zamanda antihelmintikler ile tedavi edilmesi,
  • Tedavinin 2-3 hafta sonra tekrarlanması.

Bağırsak Paraziti olan Askaris (bağırsak solucanı) Nedir?

Askaris silindir biçiminde, uçları ince, kahverengimsi sarı renkli, 25-35 cm uzunluğunda bir solucandır. Ascaris’in tüm dünyada 1.5 milyardan fazla insanda parazitlendiği tahmin edililir. Türkiye’de insanlarda görülen en büyük bağırsak paraziti askaris’tir.

Çocuklara kıl kurdu ve tenya nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi

Görülme sıklığı bölgelerimize göre % 7-80 oranında değişir. Yumurtaları dış koşullara ve dezenfektan maddelere karşı oldukça dirençlidir. Askaris’in ara konağı yoktur ve insanların parazitidir. Bununla birlikte insandan insana doğrudan bulaşamaz.

Bağırsak solucanı Ascaris nasıl bulaşır?

İnsanlar ağız yoluyla yiyecek veya topraktaki larva gelişmiş Ascaris yumurtalarını alarak enfekte olur. İnce bağırsakta yumurtadan çıkan larva, barsak duvarından geçerek, portal veya lenf yolu ile karaciğer, kalp ve akciğere 3 gün içinde ulaşır. Kılcal damarlardan geçip sağ kalbe geçemeyecek kadar büyüdüğünden önü tıkanır ve barsaklara ulaşabilmek için akciğer kılcal damarlarını yırtarak alveoler boşluğa geçer. Larva bronşlara doğru yukarı hareket ederek trakeaya ulaşır ve tekrar yutulur. İnce bağırsaklarda seksüel açıdan aktif erişkin şekle dönüşür ve çiftleşir. Yumurta alındıktan yaklaşık iki ay sonra erişkin şekiller oluşur. Yaklaşık bir yıl gibi bir süre içinde ölür ve kendiliğinden atılır.

Bağırsak paraziti olan ascaris belirtileri

Ascaris belirtileri, göç eden larva, barsakta yaşayan erişkin parazit yükü ve etkilenen organa bağlı değişir. Enfeksiyon genellikle iyi tolere edilir ve belirti vermez. Sağlıklı beslenmeyen kişilerde protein, yağ ve karbonhidrat emilimini etkiledikleri için beslenme bozuklukları gelişebilir. Başlangıçtaki belirtiler göç eden larvaya bağlıdır. Ascaris pnömonisi dispne, kuru veya prodüktif öksürük, kaba raller, substernal ağrı, ateş ve geçici eozinofili gibi allerjik belirtilerle seyreder. Eozinofili ile eşlik eden ve bir kaç haftada düzelen bu şekildeki geçici pulmoner infiltrasyonlar Loeffler sendromu olarak bilinir.

Bu semptomlar infeksiyon etkeninin alınmasından 5-6 gün sonra başlar ve larvanın akciğerden ayrılarak bağırsaklara göç etmesi ile 1-2 hafta içinde kaybolur. Tekrarlanan enfeksiyonlarda, karaciğer ve akciğerde eozinofilik infiltrasyon ve granülomlar oluşabilir. Erişkinler karın ağrısına, çok sayıda olduklarında barsak tıkanmasına yol açabilir. Erişkinler bazen ateş, anestezi, alkol alımı veya diğer nedenlerle, potansiyel olarak tehlikeli bölgelere göç edebilir. Göç eden erişkinler kusulabilir veya burun, ağız, anüs, göbek ve lakrimal kanaldan çıkabilir.

Bağırsak paraziti olan Ascaris’in tanısı

Çok sayıda yumurta ürettiklerinden doğrudan dışkı incelemesi tanı için genelde yeterli olur. Yumurta dışkı ile atıldığında içinde henüz segmentasyon oluşmamış ve larva gelişmemiştir. Döllenmiş, döllenmemiş ve dekortike olmuş yumurta olmak üzere üç tip yumurta dışkıda görülebilir. Tipik olmayan döllenmemiş yumurtalar dışkıda yoğun olmadığı sürece tanı zor değildir.

Bağırsak paraziti olan Ascaris nasıl dökülür ve tedavisinde kullanılan ilaçlar

Ascariasis hastalarının tedavisi, infeksiyonun şiddeti ve belirtilere bağlı olarak değişiklikler gösterir. Belirtisiz veya ağır olmayan enfeksiyonlarda en sık mebendazol veya albendazol tercih edilir. Benzimidazol grubundaki bu iki ilaç erişkin parazitler üstünde öldürücü etkiye sahiptir. Levamizol, ascariasis tedavisinde iyi tolere edilen ve oldukça etkili bir ilaç olarak ilk tercih edilecek ilaçlardan biri olarak da önerilir. Levamizol parazitin sinir ganglionlarını etkileyerek kaslarında paraliziye yol açar ve 24 saat gibi kısa bir süre içinde bağırsakların kendi hareketleri ile parazitin atılmasını sağlar.

Gebelik gibi, benzimidazollerin kullanılamadığı durumlarda tek doz pirantel pamoat (10 mg/kg, en fazla 1 g) ascariasis tedavisinde kullanılabilir. Ağır enfeksiyonların tedavisinde pirantel pamoat ve piperazin sitrat tercih edilmelir. Konservatif tedaviye rağmen barsak tıkanıklığı düzeltilemediğinde veya tam tıkanmalarda cerrahi gerekebilir. Endemik bölgelerde kitlesel tedavi programları hastalığın tamamen yok edilmesini sağlamamakla birlikte kontrol altına alınmasını sağlayabilir.

Bağırsak Paraziti Olan Kamçı Kurdu (Trichuriasis) Nedir? 

Trichuris trichiura erişkinleri kalın barsakta, özellikle çekum ve proksimal kolonda yaşar. Erişkinleri 3-5 cm uzunluğundadır ve kamçı şekline benzetilir. Başlıca enfeksiyon kaynağı paraziti taşıyan insanlardır. İçinde larva oluşmuş yumurtalarla kirlenmiş besin, su veya toprağın ağız yoluyla alınması ile enfeksiyon oluşur.

Bağırsak paraziti olan kamçı kurdunun (Trichuriasis) belirtileri ve tanısı

Hafif enfeksiyonlar çoğunlukla belirti vermez. Sadece ağır enfeksiyonlarda klinik belirtiler görülür. Enfeksiyonun en önemli belirtisi, dışkıda limon şeklindeki kahverengi kabuklu tipik yumurtalarının saptanmasıdır. Dışkıda yumurta araştırılması yoğun enfeksiyonlarda doğrudan yapılabilir. Ancak hafif enfeksiyonlarda yoğunlaştırma yöntemleri veya Kato-Katz yayma yöntemi kullanılmalıdır.

Kamçı kurdu (Trichuriaisis) paraziti nasıl dökülür ve tedavisinde kullanılan ilaçlar

Kamçı kurdu (Trichuriaisis) tedavisinde mebendazol ve albendazol en güvenli ve en etkili ilaçlar olarak değerlendirilir. Bir gram dışkıda 10 bin yumurta bulunur, ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir veya tedavi iki-üç kez tekrarlanabilir. Albendazolün hafif enfeksiyonlarda 3 gün, ağır enfeksiyonlarda ise 5-7 kullanılması önerilir. Kullanılan ilaçlar enfeksiyon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmasına karşılık, tedavi edici etkileri kısa sürelidir ve immatür şekillerine etkili değildir. Bu nedenle yeniden enfeksiyon olasılığı yüksektir ve 6 ay içinde tedavi öncesi yoğunluğa tekrar ulaşılabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu parazitolojik tedavi tamamlanana kadar her ay tedavinin tekrarlanmasıdır.

Bağırsak Parazitlerinden Çengelli Solucan Nasıl bulaşır?

İnsanlar için, yaşam döngüleri hemen hemen aynı olan, Ancylostoma duodenale ve Necator americanus olmak üzere iki çengelli solucan türü önemlidir. Geçmişte ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde çengelli solucan enfeksiyonları görülmekle birlikte, günümüzde nadiren rastlanılır. Erişkin çengelli solucanlar yaklaşık 1 cm uzunluğunda küçük, silindirik bağırsak parazitleridir. Ortalama 5 yıl yaşarlar ve temel olarak ince bağırsakların üst kısımlarında yerleşirler. Mukozaya güçlü bukkal kapsülleri ile tutunarak kan emerler.

Bağırsak parazitlerinden çengelli solucan nasıl bulaşır

Dışkıyla atılıp toprağa karışan yumurtalarda bir günde embriyon gelişir. Toprak koşulları uygun olduğunda rhabtidiform larva yumurtadan çıkar ve yaklaşık iki hafta içinde filariform larva şekline dönüşür. İnsanda infeksiyon filariform larvanın deriden girmesiyle başlar. Kan dolaşımına geçen larva, A.lumbricoides gibi akciğerlere ve oradan da trakeaya çıkarak yutulur. İnce barsaklara ulaşarak barsak duvarına tutunur ve damarlardan kan emerek seksüel açıdan aktif erişkin şekle dönüşür. Döngü 1-2 ayda tamamlanır.

Bağırsak parazitlerinden çengelli solucanın belirtileri

İnce barsaktaki erişkinler karın ağrısı, diyare ve kilo kaybına neden olabilir. Parazitlerin kan emmesine bağlı olarak hasta kan kaybetmeye başlar. Ancak emilen kandan çok daha fazlası boşa akıtılır. Parazit bağırsakta başka bir bölgeye tutunduğunda, daha önceki lezyondan kan kaybı devam eder. A.duodenale’ye bağlı ortalama günlük kan kaybı N.americanus’a göre 7-8 kat daha fazladır. Hasta kaybettiği kanı yerine koyamadığında hastalığın temel belirtisi olan hipokrom mikrositer anemi gelişir. Anemi şiddetli olduğunda halsizlik, konjestif kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Çengelli solucanlar çocuklarda mental, fiziksel ve seksüel gelişim bozukluklarına neden olabilir.

Bağırsak parazitlerinden çengelli solucan nasıl dökülür

Çengelli solucan hastalıklarının tedavisinde kan düzeylerinin normale getirilmesi ve bağırsaktaki parazitlerin atılması hedeflenir. Uygun bir diyet ve demir tedavisi genellikle ilk hedef için yeterli olur. İlaç tedavisinde en sık geniş spektrumlu benzimidazol türevlerinden albendazol veya mebendazol kullanılır. Her iki ilaç tedavide eşit oranlarda ilk tercih olarak değerlendirilir. Levamizol veya pirantel pamoat tedavide seçilebilecek diğer ilaçlardır.
Çengelli solucan enfeksiyonlarında deneyimler kalıcı bağışıklık yanıtının gelişmediğini göstermekte ve hastalar tedaviden sonra yeniden enfekte olabilmektedir. Bu nedenle, endemik bölgelerde insanlarda parazit yoğunluğunun azaltılabilmesi için yılda iki veya üç kez benzimidazol tedavisi gerekebilir. Ekonomik olarak gelişme sağlanamadığı takdirde çengelli solucan enfeksiyonlarının, kontrol altına alınmış olsa bile, yeniden önem kazanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bağırsak Paraziti Olan Strongyloidiasis nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi

Strongyloides stercoralis özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda, otoenfeksiyon ile aşırı derecede çoğalarak ölüme neden olabilecek bir parazittir. Bu en küçük barsak parazitinin doğrudan, dolaylı ve otoinfeksiyon olmak üzere üç farklı yaşam döngüsü olabilir. Yaşam döngüsü diğer barsak parazitlerinde olduğu gibi toprak ve konağı kapsayabilir. Bununla birlikte farklı olarak sadece toprakta veya sadece konakta tüm evrim tamamlanabilir.

Bağırsak paraziti olan Strongyloidiasis nasıl bulaşır

İnsanlarda infeksiyon topraktaki filariform larvanın deriden girmesiyle başlar. Otoinfeksiyon veya sindirim yoluyla da larvaların alınması mümkündür. Larva dolaşım yolu ile akciğerlere ulaşır. Burada alveol boşluğuna geçerek trakea, farinks ve yutularak duodenuma gelir. Bu gelişim çoğunlukla iki hafta sürer ve dişi yumurta üretmeye başlar. Duodenum mukozasına girerek yumurtalarını bırakır. Kısa süre içinde yumurtadan çıkan rhabditoid larva, barsak lümenine geçer ve dışkıyla atılır.

Bağırsak paraziti olan Strongyloidiasis belirtileri

Enfekte kişilerin çoğunluğu herhangi bir belirti göstermez. Hücresel bağışıklık yanıtını etkileyen bir hastalık veya kortikosteroid kullanımı parazitin kontrol edilemeyecek bir şekilde aşırı çoğalmasına neden olarak massif hiperinfeksiyon sendromuna yol açabilir. Larvalar şiddetli bir enterokolit ardından kalp, akciğer, santral sinir sistemi gibi barsak dışı organlara yayılabilir ve gidilen bu dokulara bakteriler de taşınır. Tanınmadığı ve tedavi edilmediği takdirde bu hastalarda ölüme neden olabilir. Bu nedenle bağışıklık yanıtı baskılayacak ilaç kullanılan her hastada önceden Strongyloides araştırılmalıdır.

Derideki lezyonlar ani başlar ve 12-18 saatte kaybolur. Tekrarlayan enfeksiyonlarda bağışık yanıt larvayı deride tutmaya çalıştığından, sadece deride göç edebilir. Strongyloides’e bağlı kutanöz larva migrans, larva currens olarak adlandırılır. Ağır enfeksiyonlarda öksürük, kısa nefes alıp verme, ateş ve geçici pulmoner infiltrasyonlar (Loeffler sendromu), barsak mukozasında zedelenme oluşabilir. Mukuslu ishal, peptik ülser ağrısına benzer karın ağrıları, lökositoz ve eozinofili (% 50-70) gelişebilir. Otoinfeksiyon nedeniyle kronik olgular 30 yıl bile devam edebilir. Günümüzde II. Dünya Savaşı sırasında enfekte olmuş askerlerde saptanabilmektedir.

Bağırsak paraziti olan Strongyloidiasis tanısı

Kesin tanı dışkı veya duodenal sıvıda rhabditoid larvaların görülmesi ile konur. Baermann konsantrasyon tekniği ile dışkıdaki larvaların görülme olasılığı artırılabilir. Doğrudan mikroskobik incelemelerde saptanamayan olgularda, özellikle agar plak yöntemi olmak üzere, dışkı kültür yöntemleri yararlıdır. Duyarlılığı ve özgüllüğü % 95’ler civarında olan serolojik yöntemler ile parazite karşı oluşmuş antikorlar araştırılabilir.

Bağırsak kurdu olan Strongyloidiasis nasıl dökülür (tedavisi)

Günümüzde strongyloidiasis tedavisinde ilk tercih edilecek ilaç olarak ivermektin önerilir. İvermektin günlük 200 mg/kg dozunda, bir veya iki gün kullanılır. İvermektin bulunamadığı takdirde (Türkiye’de henüz insanlarda kullanılacak ticari preparatı yoktur) albendazol ikinci tercih edilecek ilaçtır. Albendazol II. Dünya savaşı sırasında esir düşmüş ingiliz askerlerinin tedavisinde % 75 oranında etkili bulunmuş, tedaviye yanıt vermeyenlerin çoğunluğu da ikinci kez tedavi verildiğinde tedavi edilebilmiştir.

Strongylodiasiste eradikasyonun kanıtlanması güç olduğundan genellikle tedavi tekrarlanır. Tedavide başarısızlık ile karşılaşıldığında genel yaklaşım aynı ilacın tekrarlanması, başarısızlığın devam etmesi durumunda diğer ilaçların kullanılması şeklindedir. Tedavinin etkinliğinin değerlendiril­mesinde dışkı incelemeleri duyarlı olmadığından yardımcı olmayabilir. Ancak Strongyloides’e karşı gelişmiş antikor titrelerinin izlenmesi yararlı olabilir.

Bağırsak paraziti olan Trichinellosis nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi

Genelde domuz etinin tüketildiği yerlerde görülen hastalık, Trichinella türlerine bağlı parazitler tarafından oluşturulur. Barsak ve dokularda yerleşen bu nematodların serbest yaşam biçimi yoktur. Erişkinler, kısa süreli olmakla birlikte, et yiyen hayvanların duodenal ve jejunal mukozasında yaşar. Türkiye’de yaban domuzlarında bulunur ve yaban domuzu yiyen insanlarda saptanabilir. 2004 yılında İzmir’de çiğ köfteciden kaynaklanan bir salgında çok sayıda insan enfekte olmuştur.

Bağırsak paraziti olan Trichinellosis tanı ve tedavisi

Dokularda oluşan hastalığın şiddeti, ince bağırsaklardaki larva doğuran erişkinlerin sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle sindirim sistemindeki erişkinlerin uzaklaştırılması ve konağın kaslarına larval invazyonun durdurulması önem taşır. Hastalarda akut dönem süresince bir kaç hafta erişkin parazitler bulunabilir. Bu dönemde mebendazol, erişkinlerde günde 3 kez 200-400 mg, üç gün ve kalan 10 günde günde 3 kez 400 mg dozlarında oral yoldan kullanılabilir. Albendazolün ise 20 mg/kg/gün dozunda, 2 hafta süreyle günde 3-4 doz şeklinde uygulanması gerektiği, şiddetli infeksiyonlarda 5 gün sonra tedavinin tekrarlanabileceği bildirilmektedir. Benzimidazoller ile birlikte kullanılması önerilen steroidler, erişkin larvaların barsaktan atılmasını önleyerek larva yükünün artmasına neden olabileceği için asla tek başlarına uygulanmamalıdır.

Anisakiasis nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi

Anisakidae ailesindeki çeşitli cinslerin ara larval formlarının insanlarda oluşturduğu bir hastalıktır. Bu cinsteki parazitler normalde deniz memelilerini enfekte eder. Larvalar insanlarda mide veya barsak duvarında yerleşerek abselere neden olur. En etkili tedavi yöntemi endoskopi ile midede yerleşmiş parazitlerin uzaklaştırılmasıdır.

Capillariasis nedir, belirtileri, nasıl bulaşır ve tedavisi

Capillaria philipinensis tarafından oluşturulan intestinal hastalık genelde uzak doğuda görülür. Bu zoonotik nematodun insanlardaki infeksiyonları, tedavi edilmediği takdirde, ölümlere yol açabilen ağır ishal ve malabsorbsiyonlara neden olabilir. Tedavisinde günde 2 kez 200 mg mebendazol veya albendazol, 20 gün süreyle verilir.

Trichostrongyliasis nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi

Trichostrongylus cinsi içindeki türler tüm dünyada yaygındır ve otçul memelilerin intestinal sistemlerinde parazitlenir. Çengelli solucan infeksiyonlarında kullanılan ilaçlar bu hastalığın tedavisinde de etkilidir.

KAYNAKLAR
1- Anonymous: Drugs for parasitic infections. The Medical Letter, 2004 (www.medicalletter.org)
2- Intestinal strongyloidiasis: Recognition, management, and determinants of outcome, J Clin Gastroenterol 2005.
3- Ascariasis is an infection with the parasitic roundworm Ascaris lumbricoides.

YAZIYI PAYLAŞ


Araç çubuğuna atla