Profil Düzeyi 100%
Av. Arb. Bahadırhan Tabak kullanıcısının profil fotoğrafı

Av. Arb. Bahadırhan Tabak

Son etkinlik 5 ay 2 hafta önce
Tıp Hukuku
İstanbul Barosu
Malpraktis davalarında arabuluculuk dönemi başlıyor

Malpraktis davalarında arabuluculuk dönemi başlıyor

Ağustos 2, 2020, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Tüketici Mahkemesi’nin görev alanına giren uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı. 

Sağlık kuruluşlarının Verbis Sistemine kayıt süreleri uzatıldı

Sağlık kuruluşlarının Verbis Sistemine kayıt süreleri uzatıldı

Temmuz 2, 2020, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Özel muayenehane, klinik, tıp merkezi, özel hastane veya kamu hastanesi ayrımı gözetmeksizin kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin bu mevzuata uygun hareket etmek ve mevzuatla düzenlenen VERBİS’e kayıt olma zorunluluğu bulunuyor.

Estetik cerrahi uzmanı hastasının her istediği işlemi yapma yetkisine sahip midir?

Estetik cerrahi uzmanı hastasının her istediği işlemi yapma yetkisine sahip midir?

Nisan 1, 2020, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Estetik cerrahi uygulamaları ülkemizde son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Estetik uygulamaların çeşitlenmesi, kişilerin bu konudaki taleplerinin artması ve estetik operasyon talep eden kişi profilinin çeşitlenmesi bu konudaki önemli etmenler olarak gösterilebilir.

Kişisel Sağlık Verileri konusunda hastane ve hekimlerin sorumluluğu

Kişisel Sağlık Verileri konusunda hastane ve hekimlerin sorumluluğu

Şubat 7, 2020, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 24.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel veri işleyen tüm kişi ve kuruluşlar gibi sağlık verisi işleyen gerçek ve tüzel kişiler de bir takım yükümlülükler altına girdiler.

Estetik operasyonlarda hekimin aydınlatma yükümlülüğü

Estetik operasyonlarda hekimin aydınlatma yükümlülüğü

Ocak 9, 2020, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Hekim hastasını gerçekleştirilecek estetik operasyonun neticesi ve hedeflenen amacın gerçekleşme ihtimali bakımından ayrıntılı şekilde aydınlatmalıdır. Bu noktada kesin ifadelerden kaçınılması olası yargılamalarda hekimin elini güçlendirecektir.


Araç çubuğuna atla