Tarımın Biyoteknoloji için Önemi ve Pandemi Sonrasında Biyoekonominin Geleceği

Nisan 30, 2021, Güncel / Literatür, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Tarımsal hammaddenin işlenmesi gıda endüstrisinin kapsamında ele alınıyor. Bu süreçte; tarımsal hammaddeyi işlerken faydalandığımız; enerji ve su kullanımını, ambalajlama sürecini, atık yönetimini, sera gazı emisyon ve sürdürülebilirlik konularını endüstriyel sürece dahil etmemiz gerekmektedir.