Yasmin nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Dozu ve yan etkileri

19 Eylül 2022   |    29 Aralık 2023    |   Kategori: İlaçlar Print

Yasmin gebeliği önlemek ve hormonlara bağlı ödem, sivilce ve ciltte yağlanma gibi durumların tedavisi için kullanılan bir tür doğum kontrol hapıdır. Doğru kullanıldığı zaman gebeliğe karşı koruyuculuğu çok yüksektir. Ancak bunun için doz atlamamak ya da ilacı doğru kullanmak son derece önemlidir. Yasmin’i diğer doğum kontrol haplarında olduğu gibi kanda pıhtılaşma riski bulunan kadınlar kullanmamalıdır. Depresif ruh hali, baş ağrısı, mide bulantısı, memelerde hassasiyet, adet düzensizliği yaygın görülen yan etkilerinden bazılarıdır. Yasmin’i mutlaka doktorunuza danışarak ve kullanma talimatını takip ederek kullanın.

Yasmin nedir, niçin kullanılır?

Yasmin, gebeliği önlemek için kullanılan, Kombine Oral Kontraseptif ilaçlar grubundadır. Bu grup ilaçlar ağız yoluyla alınır ve östrojen ve progesteron hormonlarını içerir. Eczanelerde tablet formunda bulunan Yasmin’in her bir film kaplı tableti 3 mg drospirenon ve 0,03 mg etinilestradiol içerir. 21 tabletlik veya 3×21 tabletlik paketlerde satılır. Yasmin ayrıca hormonlara bağlı ödem, sivilce ve ciltte yağlanma gibi sorunların tedavisinde de kullanılır.

Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Faydaları ve yan etkileri

Yasmin nasıl kullanılır? Dozu

Doğum kontrol hapları doğru kullanıldığında, haplar atlanmadığında başarısızlık oranı yılda yaklaşık %1 oranındadır. Kullanılmaya başladığı an koruyucu etkisi de başlar.

 • Paketteki tabletlerde haftanın günleri işaretlidir. İlacınızı her gün aynı saatte, bir bardak su ile yutun.
 • 21 gün sırayla üzerinde yazan günlere göre tabletleri alın. Sonraki 7 gün almayın.
 • Son tableti aldıktan 2-3 gün sonra adet görmeniz gerekiyor.
 • Adet kanamanız devam etse bile ilacı kullanmadığınız 7 günlük süre bitince tekrar kullanmaya başlayın.
 • Doğum kontrol hapları bazı laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir. Bu konuyla ilgili doktorunuzla konuşun.

Yasmin ilk kullanımı

Eğer daha önce hormon içeren herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadıysanız:

 • İlaca adet döneminizin ilk gününde, o gün ile işaretlenmiş tabletle başlayın ve sırasıyla diğer günleri takip edin.
 • Adet döneminizin 2-5. günlerinde de başlayabilirsiniz ancak bu durumda ilk 7 günde ek bir doğum kontrol yöntemi uygulayın.

Doğum kontrol hapı değiştirmek

Eğer başka bir doğum kontrol hapından Yasmin’e geçiş yapacaksanız:

 • Kullandığınız ilacın son tabletini aldıktan bir gün sonra Yasmin’e başlayabilirsiniz. Ara vermeyin. Eğer hormonsuz tablet de içeren ilaç kullanıyorsanız hormon içeren tableti aldıktan bir gün sonra Yasmin’e başlayın.

Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Düşük sonrası doğum kontrol hapı kullanımı

 • Hamileliğin ilk 3 ayındaki düşük: Hemen başlayabilirsiniz.
 • Hamileliğin ikinci 3 ayındaki düşük ya doğumdan sonra: Emziriyorsanız, bebek sütten kesilene kadar kullanmayın. Emzirmeyen kadınlarda doğumu ya da düşük yapanlarda düşüğü takip eden 21-28. günlerde başlanmalıdır.

Yasmin doz aşımı

Yasmin’in fazla kullanımı mide bulantısı, kusma ve vajinal kanamaya neden olabilir. Eğer kullanmanız gerekenden fazla hap aldıysanız mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Yasmin kullanmayı unuttum

Yasmin’i kullanmayı unutursanız ek doğum kontrol yöntemlerine ihtiyacınız olabilir. Bu ciddi bir durumdur.

 • Eğer dozu almayı unutmanızın üstünden 12 saatten daha az zaman geçmişse hala korunuyorsunuz demektir. Hatırlar hatırlamaz alın ve sonraki tabletleri de her zamanki saatinde almaya devam edin.
 • Eğer dozu almayı unutmanızın üstünden 12 saatten fazla zaman geçmişse ilacın koruyucu etkisi azalmış olabilir.

Hapın koruyuculuğu unuttuğunuz dozun miktarı ve hangi günlerde unuttuğunuza göre değişebilir. Bu konuyla ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için kullanma talimatındaki “Unutulan Tablet Çizelgesi”ne bakabilirsiniz.

Yasmin nasıl bırakılır?

İlacı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Eğer hamile kalmak istiyorsanız öncelikle ilk adet kanamanızı bekleyin. Hamile kalmak istemiyorsanız, diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri için doktorunuza danışın.

Östrojen nedir? Ne işe yarar? Eksikliği ve fazlalığı ne tür sorunlar yaratır?

Yasmin hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Bazı ilaçlar Yasmin’le birlikte kullanıldığında koruyucu etkisini azaltabilir. Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bilgi verin:

 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin, primidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat, ve barbitüratlar)
 • Rifampisin (tüberküloz ilacı)
 • Mantar ilaçları (griseofulvin, , azol antifungallar vb.)
 • Makrolid antibiyotikleri (klaritromisin, eritromisin vb.)
 • Kalp ve tansiyon ilaçları (bosentan, kalsiyum kanal blokerleri vb.)
 • Artrit ve artroz ilaçları (etorikoksib vb.)
 • HIV (AIDS hastalığı) ve Hepatit C ilaçları (proteaz inhibitörleri ve nükleosit dışı ters transkriptaz inhibitörleri)
 • Sarı kantaron otu (St John’s wort),

Ayrıca Yasmin aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların etkisini etkileyebilir:

 • Lamotrijin (sara nöbetini önleyici ilaç)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)
 • Melatonin (uyku hormonu)
 • Midazolam (anestezik ilaç)
 • Teofilin (solunum yolları ilacı)
 • Tizanidin (kas ağrısı ve/veya kas krampları tedavisinde kullanılır)

Ayrıca Yasmin anjiyotensin-II-reseptör antagonistleri ya da potasyum tutucu idrar söktürücüler gibi potasyum düzeylerini yükseltebilecek başka bir ilaçla alındığında potasyum seviyesini yükseltebilir.

Yasmin alkol etkileşimi

Yasmin’le birlikte alkol alabilirsiniz. Alkolün doğum kontrolünün etkinliği üzerinde bir etkisi yoktur.

Progesteron nedir? Gebelikte yükselmesi veya düşmesi tehlikeli midir?

Yasmin eşdeğer (muadili) ilaçlar

Yasmin etkisindeki diğer bazı doğum kontrol ilaçları; Drosetil, Drosmax, Drosmin, Drospera, Minaya, Yazz.

Yasmin formları ve türleri

Yasmin eczanelerde sadece tablet formunda bulunmaktadır.

Yasmin kimler kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Yasmin’i kullanmayın:

 • 35 yaş üstü, sigara kullanan kadınlar
 • Bacaklarda (derin ven trombozu), akciğerlerde (pulmoner embolizm), ya da vücudun başka yerinde pıhtı ya da pıhtı öyküsü
 • Kan pıhtılaşmasını etkileyen bir bozukluk
 • Herhangi bir nedenden uzun süreli hareketsizlik
 • Kalp krizi veya inme öyküsü,
 • Anjina pektoris (kalbe yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan şiddetli göğüs ağrısı)
 • Atardamarlarda pıhtı riskini artırabilecek hastalıklar (damarları etkilemiş şeker hastalığı, şiddetli hipertansiyon, çok yüksek kolesterol veya trigliserit, hiperhomosisteinemi)
 • Şiddetli migren,
 • Karaciğer hastalığı veya karaciğerde fonksiyon bozukluğu,
 • Hormona duyarlı kanser (meme kanseri vb.)
 • Şiddetli böbrek yetmezliği
 • İyi ya da kötü huylu karaciğer tümörü
 • Nedeni bilinmeyen vajinal kanama
 • Hamilelik ya da hamilelik şüphesi
 • Yasmin’in etken maddelerine ya da içerdiği diğer maddelere karşı alerji

Adet gecikmesi neden olur, ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Yasmin kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Yasmin’i doktor kontrolünde kullanmalısınız:

 • Yakın akrabalarda ve sizde meme kanseri hikayesi
 • Karaciğer veya safra kesesi hastalığı
 • Diyabet (Sşeker hastalığı)
 • Depresyon
 • Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit
 • Hemolitik üremik sendrom (böbrek yetmezliğine neden olan bir pıhtılaşma bozukluğu)
 • Orak hücreli anemi
 • Hipertrigliseridemi (Kandaki yüksek yağ düzeyi)
 • Bir ameliyat planı
 • Yeni doğum yapmış olmak,
 • Yüzeysel tromboflebit (Cilt altındaki damarlarda iltihap)
 • Varis
 • Epilepsi (sara)
 • Sistemik lupus eritematozus (doğal bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık)
 • Hamilelik sırasında ilk defa ortaya çıkan veya kötüleşen bir durum (işitme kaybı, porfiri, herpes gestasyonis, Sydenham koresi vb.)
 • Hamileliğe bağlı da ortaya çıkabilen kloazma (yüzde sarı-kahverengi lekelenmeler).
 • Herediter anjiyoödem.

Diğer doğum kontrol hapları gibi Yasmin de, HIV enfeksiyonu (AIDS) ve diğer cinsel yolla geçen hastalıklara karşı koruma sağlamaz.

Yasmin kan pıhtılaşması yapar mı?

Yasmin veya diğer doğum kontrol hapları özellikle 35 yaş üzeri ve sigara içen kadınlarda kan pıhtılaşma riskini az da olsa arttırabilir. Bazı nadir durumlarda ise kan pıhtısı damarları veya atardamarları tıkayarak ciddi hatta bazen ölümcül olabilecek sorunlara neden olabilir. Bu nedenle ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz riskli durumda olup olmadığınızı kontrol etmelidir. Eğer kan pıhtısı geliştirme riskiniz yüksekse size Yasmin’i kullanmamanızı önerir.

Gebelik testi, ne zaman, nasıl yapılır? Hamilelik belirtileri nelerdir?

Kan pıhtılaşma belirtileri

Aşağıdaki belirtilerden birini ya da birkaçını yaşıyorsanız acil tıbbi yardım almalısınız:

 • Kollar ve bacaklarda olursa (derin ven trombozu): Bacakta veya kolda şişme, renk değişikliği (kırmızı veya mavi renk), şiddetlenen ağrı, ağrılı bölgede ısı artışı, kramp, üstüne basıldığında çukurlaşan ödem
 • Eğer pıhtı kol veya bacaktan akciğerlere taşındıysa; nefes darlığı, öksürük kan tükürme, göğüs ağrısı, terleme, baş dönmesi
 • Kalpte olursa: Göğüste ve kolda şiddetli ağrı, aşırı terleme, nefes darlığı
 • Beyinde olursa: Görme ve konuşma sorunları, nöbet, halsizlik
 • Karın bölgesinde olursa: Mide bulantısı ya da kusma, yemek yedikten sonra kötüleşen şiddetli karın ağrısı, ishal, kanlı dışkı, şişkinlik hissi
 • Böbreklerde olursa: Karın, bacaklar veya uylukların yan tarafında ağrı, idrarda kan, ateş, mide bulantısı ya da kusma, yüksek tansiyon, nefes darlığı, bacakta ani ve şiddetli ödem.

Yasmin kullanırken kanama olmaması

Normal koşullarda, ilaçları düzgün bir şekilde kullandığınızda 21 gün sonra tabletleri bıraktığınızda adet görürsünüz. Eğer ilacı hatalı bir şekilde kullandıysanız veya doğru kullanmanıza rağmen ardarda iki kez beklediğiniz adet kanamanız gerçekleşmezse hamile olabilirsiniz. Hemen doktorunuza danışın. Hamile olmadığınızdan emin olana kadar ilacı almayı bırakın ve hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri kullanın.

Yasmin hamilelikte ve emzirirken kullanılır mı?

Yasmin hamilelikte ve emzirirken kullanılmamalıdır. Eğer ilacı kullanırken hamile kaldığınızı fark ederseniz ilacı almayı bırakın ve hemen doktorunuza danışın.

Folik asit eksikliği nasıl anlaşılır? Folikasit içeren besinler ve faydaları

Yasmin yan etkileri ve zararları

Yaygın görülen yan etkiler

 • Ruhsal durumda değişiklikler, depresyon ya da depresif ruh hali
 • Migren ya da baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Meme ağrısı ya da memelerde hassasiyet
 • Adet düzensizliği
 • Ara kanamalar ya da lekelenmeler
 • Vajinal akıntı
 • Vulvovajinal kandidiyazis (genital bölgede mantar enfeksiyonu)

Yasmin psikolojik etkileri

Yasmin ve diğer hormonal kontraseptif ilaçlar bazı kadınlarda depresyon veya depresif durumlara neden olabilir. Bu ciddiye alınması gereken bir durumdur. Eğer kendinizde bu tip ruh hali değişiklikleri hissediyorsanız hemen doktorunuza danışın.

Yasmin kanama yapar mı?

Tüm kombine doğum kontrol hapları, ilk kullanımda, birkaç ay düzensiz vajinal kanamalara neden olabilir. Vücut ilaca alıştığında kanamalar genellikle kesilir. Siz tabletlerinizi düzenli almaya devam edin. Ancak 3 siklusluk kullanmadan sonra da kanama devam ediyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

Yasmin kanser yapar mı?

Kombine doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda meme kanseri riski biraz daha yüksek görülmektedir. Ancak bunun sebebi doğum kontrol hapı kullanan kadınların daha fazla doktor kontrolünden geçmesi ve teşhis sayısının bu şekilde artması olabilir. Eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsanız düzenli olarak elle meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin.

Oksitosin nedir, ne işe yarar? Aşk ve sadakat hormonu nasıl arttırılır?

Doğum kontrol nadir de olsa iyi ya da kötü huylu karaciğer tümörlerine neden olabilir. Ancak özellikle kötü huylu karaciğer tümörü son derece nadir görülür. Bazı çalışmalar doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımının kadınlarda serviks kanseri geliştirme riskini artırdığını göstermektedir. Ancak serviks kanserinin başlıca sebebi İnsan Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonudur.

Yasmin reçete / prospektüs

İlaç hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için linke tıklayın>>>

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla