YOAK’lar arasındaki ilaç seçiminizde hangi noktaları göz önüne alıyorsunuz?

Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, YOAK Rehberi Print

umut-kocabasYOAK’ların varfarine kıyasla kullanım kolaylığı sağlaması, daha geniş ve güvenli terapötik aralığa sahip olması, monitörizasyon gereksinimi olmaması, hızlı etki başlangıcı ve sonlanımı göstermesi, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin daha az olması gibi sebepler ile öne çıkmakta ve günlük pratikte kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. En az varfarin kadar etkin olmakla birlikte daha düşük total ve kardiyovasküler mortalite, daha az intrakraniyal ve majör kanama oranları göstermektedirler.

Ancak YOAK ilaçları bire bir kıyaslayan randomize – kontrollü çalışma mevcut değildir. Bu durum ilaçların varfarin ile kıyaslandığı çalışmalar üzerinden karşılaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan çalışmaların birincil etkinlik ve güvenlilik sonlanım noktaları sonuçlarını özetleyecek olursak;

1) NVAF’li hastalarda inme ve sistemik embolizmin önlenmesinde yeni oral antikoagülan ilaçlar en az varfarin kadar etkindirler,

2) İntrakraniyal kanama ve hemorajik inme tüm yeni oral antikoagülanlarda varfarine kıyasla anlamlı olarak daha az görülmüştür. Buna karşın iskemik inmeyi önlemede sadece dabigatran 150 mg’ın varfarine göre daha üstün olduğu kanıtlanmıştır.

Heparin nedir? Neden kullanılır? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?

3) Tüm nedenlere bağlı mortalite oranları açısından sadece apiksabanın varfarine göre daha üstün olduğu saptanmıştır,

4) Gastrointestinal kanamalar haricindeki majör kanamalar açısından dabigatran 110 mg, apiksaban ve edoksaban varfarinden daha güvenilir (superiyor), dabigatran 150 mg ve rivaroksaban ise en az varfarin kadar güvenlidir (non-inferiyor),

5) Gastrointestinal kanama (GİS) riski açısından dabigatran 150 mg, rivaroksaban ve edoksaban 60 mg. varfarine göre artmış risk ile ilişkilidir. Dabigatran 110 mg ve Apiksaban ise GİS kanama riski açısından varfarin ile benzerdir,

6) GİS kanama öyküsü olan ya da yüksek riske sahip olgularda apiksaban tercih edilebilir,

7) YOAK ilaçlar arasında en düşük renal atılım oranı %27 ile apiksabana aittir. Bu nedenle renal yetmezliğe sahip, glomerüler filtrasyon hızı 30–50 ml/dk olan hastalarda apiksabanın tercih edilmesi, renal atılım oranı yüksek olan (%80) dabigatrandan kaçınılması gerekmektedir ve son olarak,

Varfarin (coumadin) nedir? Ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

8) Yaşlı, unutkanlık problemi olan, çoklu ilaç kullanımı olan bireylerde hasta-ilaç uyumunun artırılması için günde tek doz kullanılabilen rivaroksaban avantaj sağlayabilir.

Sonuç olarak YOAK ilaçları bire bir kıyaslayan geniş, randomize-kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle hangi YOAK ilacın seçileceği noktasında; hastanın bireysel risk faktörleri, eşlik eden hastalıkları ve hasta–ilaç uyumu gibi faktörler göz önünde tutulmalıdır.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

CHADS2-Vasc =1 Olan hastalarında OAK tercihiniz nedir?

Yeni Oral Antikoagülanların Varfarin’e üstünlüğü söz konusu mu?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla