YOAK’lılarda cerrahi öncesi heparin köprüleme tedavisi uygulanmalı mı?

Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, YOAK Rehberi Print

kamil-tuluceYOAK kullanan hastalar için cerrahi girişim öncesi köprüleme tedavisinin gerekliliği büyük randomize, plasebo kontrollü bir çalışmanın olmaması nedeniyle net değildir. Öneriler genelde uzman görüşü boyutuyla olup ideal bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Bu konuda yapılmış en büyük çalışma Beyer-Westendorf ve ark. tarafından yapılan Dresden kayıt çalışmasıdır. Bu çalışmada YOAK’ların cerrahi girişimlerdeki uygulama şekilleri ve güvenilirlikleri araştırılmıştır.

Sonuçları, varfarin çalışmaları ile benzer şekilde özellikle majör cerrahi girişimlerde köprüleme tedavisinin kardiyovasküler olayları azaltmadığı gibi majör kanama riskini arttırdığı şeklindedir. Bu çalışma YOAK’ların cerrahi girişimlerden önce köprüleme tedavisi yapılmaksızın kısa süreli kesilmesinin güvenli olduğunu göstermiştir. Genel olarak bakıldığında YOAK’ların hızlı etki başlangıç ve bitişine sahip olmaları cerrahi girişimler öncesi köprüleme tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bir özellik gibi görünmektedir.

Amerikan Kalp Cemiyetinin 2014 atriyal fibrilasyon kılavuzunun köprüleme için önerisi mekanik kapağı olmayanlarda bir işlem için varfarin veya YOAK’ların kesilmesi gerekiyorsa heparin köprüleme tedavisi kararında inme/kanama risk dengesi gözetilmesi şeklindedir. Köprüleme tedavisi verilmesinin uygun olacağı hasta grubu yüksek trombotik riske sahip olanlardır. Bu hasta grubu; son 6 ay içerisinde inme veya geçici iskemik atak geçirenler, AF ile birlikte romatizmal kalp kapak hastalığı olanlar, CHADS-2 skoru 5 veya 6 olanlar, son 3 ay içerisinde venöztromboemboli (VTE) öyküsü olanlar, antifosfolipid sendromu olanlar, ciddi kalıtsal trombofilisi olanlar ve antikoagülan tedaviye rağmen tekrarlayan VTE öyküsü olanlardan oluşmaktadır.

kamil-tuluce-tablo

YOAK’ların düşük kanama riski olan cerrahi işlemlerde 24 saat önce ve yüksek kanama riski olanlarda ise 48-96 saat önce kesilmesi önerilmektedir. Kesilme süreleri ilaçların farmakokinetik özelliklerine, diğer ilaçlarla olası etkileşimlerine, hastaların özellikle renal yetmezlik (KrKl: Kreatininklirensi) gibi komorbit durumlarına, cerrahi işlemin elektif veya acil oluşuna ve kanama riskine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

CHADS2-Vasc =1 Olan hastalarında OAK tercihiniz nedir?

Yeni Oral Antikoagülanların Varfarin’e üstünlüğü söz konusu mu?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla