Belgeler Liste

 • Müzik ile Tedavi
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 07 Haziran 2018.

  Müzik ile Tedavi hakkında ilginç bir sunum
  Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Z Işıl Birkan Tarafından Kızılcahamam’da 27-29 Eylül 2013 tarihinde yapılan sunum

 • Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde ve Hasta Bakımında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 24 Şubat 2018.

  Özaydın Boylubay, tarafından hazırlanan ‘’Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde ve Hasta Bakımında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı’’ adlı bu yüksek lisans tezi özellikle sağlık yönetiminin geleceği ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çok önemli fikirler veriyor.

 • Çocuk Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Sıklığı
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 10 Ocak 2018.

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Sıklığı - Dr. İsmail BULUT, tarafından hazırlanmış ilginç ve faydalı bir bir uzmanlık tezi

 • Bel ve boyun fıtığı olan hastaların ameliyat öncesi ağrı gidermede kullandıkları tamamlayıcı yaklaşımlar
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 10 Ocak 2018.

  Bel ve boyun fıtığı olan hastaların ameliyat öncesi ağrı gidermede kullandıkları tamamlayıcı yaklaşımlar
  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Ayşe Çelik Yılmaz, tarafından hazırlanmış güzel bir yüksek lisans tezi

 • Bal Arısı Zehirinin Tamamlayıcı Tıptaki Güncel Yeri
  Yükleyen: MD Fatih Eroğlu, 23 Kasım 2016.

  Bal Arısı Zehirinin Tamamlayıcı Tıptaki Güncel Yeri
  İbrahim TEKEOĞLU, Mehmet AKDOĞAN
  Özet: Sakarya Bölgesinde 1000’den fazla arı kolonisi olmasına rağmen hiç arı zehiri üretilmemektedir. Tedavi amacıyla dışarıdan yüksek fiyatla satın alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemizde de arı zehirinin üretilmesi ve sağlık alanında kullanılmasına farkındalık oluşturmaktır. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığımız Apiterapi konusunda yönetmelik yayınlamıştır.

  Arı zehiri artrit tedavisinde ilk doğal tedavilerden kabul edilebilir. Arı zehirinin modern tedavide kullanımı Birinci Dünya Harbinden sonra Avrupa ve Amerika hekimlerinin çabasıyla başlamıştır. Apiterapi olarak bilinen arı zehiri tedavisi multipl skleroz, kronik inflamatuvar hastalıklar, infeksiyöz hastalıklar, kanser, cilt hastalığı ve kas-iskelet sistemi ağrıları gibi birçok hastalıkta kullanılmaktadır.

  Arı zehirinin tedavisel aktivitesi yapısındaki ana komponentler olan mellitin, mast hücre degranüle edici peptid, histamin deriveleri ve adolapine bağlanabilir. Mevcut verilerin ışığında arı zehiri ve komponentleri ülkemizde de üretilerek profilaksi ya da modern tıbba tamamlayıcı olarak kullanıma sunulabilir.

 • Bel ağrısında ilk seans akupunktur uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 24 Ekim 2016.

  Bel ağrısında ilk seans akupunktur uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
  Bel ağrısı nedenlerine dönük tedavi yaklaşımları güvenilir kanıtların toplanmasını kolaylaştıracaktır. Biz de bel ağrısı ile birlikte lateral bacak ağrısının olduğu hastaları çalışma kapsamına aldık. Bu çalışmada, bel ağrısı hastalarında uzak nokta akupunktur tedavisinin etkinliğinin akut sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Akupunkturun yardımcı üreme tekniklerinde rolü
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 24 Ekim 2016.

  Özet:
  Çalışmanın amacı, akupunkturun yardımcı üreme tekniklerinde rolüyle ilgili güvenilir kanıt sağlamak için sistematik derleme ve metaanalizdir. Çalışmaya manuel, elektrikli, lazer akupunktur (LA) dahil tüm akupunktur tekniklerinin klinik gebelik hızına (CPR), in vitro fertilizasyon (IVF) ile veya yapay inseminasyonla canlı doğum hızına (LBR) etkisini değerlendiren tüm randomize kontrollü çalışmalar dahil edildi.

  Sonuçlar esas olarak akupunkturun özellikle kontrollü over hiperstimulasyonu (COH) döneminde IVF yapılan kadınlarda gebelik sonuçlarını iyileştirdiğini gösterdi. Bireyselleştirilmiş akupunktur programıyla IVF’teki akupunkturun daha olumlu sonuçları izlenebilir.

 • Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı Ve Hijyen
  Yükleyen: Dr. Cemal Doğan, 19 Ekim 2016.

  Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı Ve Hijyen - Prof. Dr. Recep Akdur, tarafından hazırlanmış bir sunum

 • Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
  Yükleyen: Dr. Cemal Doğan, 19 Ekim 2016.

  Prof.Dr. Recep AKDUR, tarafından 18. Halk Sağlığı Kongresi'de (5-9 Ekim 2015 Konya) sunulan "AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ" çalışması oldukça değerli bilgiler içeriyor

 • GIDALARDA TAKLİT ve TAĞŞİŞ
  Yükleyen: Dr. Dilek Arslan, 09 Nisan 2016.

  Son yıllarda gıdalara katılan ek maddeler ve gıdaların değişen yapısı hakkında Prof. Dr. Nevzat ARTIK'ın kapsamlı yazısı. Yapılan hileler ve tespit testleri...

 • Mısır şurubu şerbeti
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 07 Nisan 2016.

  PROF. DR. NEVZAT ARTIK tarafından günümüzde oldukça yayğın kullanıma başlanan 'Mısır şurubu şerbeti' hakkında kapsamlı bir değerlendirme yazısı

 • Akupunkturun Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 24 Ekim 2015.

  HALK SAĞLIĞI BAKIŞIYLA AKUPUNKTURUN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANIMI - Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU

 • Biyoterozim ve Gıda Savunması
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 21 Mayıs 2014.

  Prof. Dr. Nevzat ARTIK tarafından hazırlanmış Gıda güvenliği ile Biyoterozim ve Gıda Savunması hakkında çok değerli bir çalışmayı paylaşmak istiyorum.

 • Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 07 Mayıs 2014.

  1. Ulusal Saglik Hukuku Kongresi'nde sunulan ilginç bir çalışma. 'Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı' Ahmet Gökdemir ve Can Demirel tarafından hazırlanmış. Okunmasını öneririm

Araç çubuğuna atla