İburamin Cold nedir? Ne işe yarar? Kullanımı ve yan etkileri

21 Eylül 2022   |    25 Eylül 2022    |   Kategori: İlaçlar Print

İburamin Cold, ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İbuprofen, psödoefedrin ve klorfeniramin ilacın etkin maddeleridir. İbuprofen, ağrı ve inflamasyon tedavisinde, psödoefedrin burun tıkanıklığında, klorfeniramin alerji semptomlarında etkilidir. Kısa süreli kullanıma uygun bir ilaçtır ve semptomları tedavi eden en düşük dozda kullanmak gerekir. İburamin Cold eczanelerde kapsül, tablet ve şurup formlarında bulunur. Mide ve barsak rahatsızlıkları, ishal ya da kabızlık, baş ağrısı, sersemlik hissi yaygın  görülen yan etkilerinden bazılarıdır.

İburamin Cold nedir?

İburamin Cold, üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 3 farklı etkin madde içerir ve her etkin maddenin ayrı bir görevi vardır. Etkin maddelerden biri ibuprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçtır; vücutta ağrı ve inflamasyonu azaltır. Diğer etkin madde psödoefedrin, burun içindeki kan damarlarını büzerek burun tıkanıklığını rahatlatır. Son etkin madde klorfeniramin ise antihistaminik bir ilaçtır. Hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burun akıntısına neden olan histamini engeller. İburamin Cold eczanelerde kapsül, tablet ve şurup formlarında bulunur.

İburamin Cold ne işe yarar?

İburamin Cold, grip, sinüzit ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomların tedavisinde etkilidir.

İbuprofen nedir? Ne işe yarar? Kullanımı, dozu ve yan etkileri

İburamin Cold nasıl kullanılır?

 • İlacınızı mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda kullanın.
 • İburamin Cold’u portakal suyu ve kola ile birlikte içmeyin. Ya bu içeceklerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra alın.
 • İlaç düşünce ve refleksleri etkileyebilir. Araç ya da makine kullanacaksanız mutlaka dikkatli olun.
 • Eğer bir dozu almayı unutursanız hatırlayınca alın ya da aradan çok zaman geçtiyse bir sonraki dozdan devam edin. Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayın.
 • İburamin Cold kısa süreli kullanım için uygundur. Uzun süreli kullanım mide ve bağırsaklarınıza zarar verebilir. Tedavi en fazla 5 gün devam etmelidir. Belirtiler kaybolunca ilacı bırakın. Eğer 5 günün sonunda belirtileriniz düzelmezse mutlaka doktorunuza bilgi verin.
 • İburamin Cold 60 yaş üstünde ise mide kanaması riskini arttırabilir.

İburamin Cold kullanım dozu

Tablet dozu

Doktorunuz aksini belirtmediği sürece önerilen doz her 4-6 saatte 1-2 film kaplı tablettir. 24 saatte kullanılabilecek maksimum doz 6 tablettir. Doz ayarlaması yapılırken semptomları tedavi edebilecek en düşük doz hesaplanır. 12 yaş altı çocuklarda kullanıma uygun değildir. 60 yaş üstünde ise mide kanaması riskini arttırabilir.

Kapsül dozu

Önerilen doz her 4-6 saatte 1-2 kapsüldür. 24 saatte kullanılabilecek maksimum doz 6 kapsüldür. Yetişkinlerde ibuprofenin maksimum dozu 800 mg, günlük maksimum dozu 3200 mg’dır. Doz ayarlaması yapılırken semptomları tedavi edebilecek en düşük doz hesaplanır. 12 yaş altı çocuklarda kullanıma uygun değildir.

Sinüzit neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Şurup dozu

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. Doz genelde çocuğun yaşına ve ateşin yüksekliğine göre belirlenir. Ateş 39.2 °C veya daha düşükse 5 mg/kg’lık doz uygulanır. Eğer daha yüksekse bu doz 10mg/kg’a çıkarılabilir. Yaşlara ve ateşin yüksekliğine göre önerilen doz şöyledir:

 • 6-8 yaş: Eğer ateş 39.2 °C ya da daha düşükse 125 mg (1+1/4 ölçek), ateş daha yüksekse 250 mg (2+1/2 ölçek)
 • 9-10 yaş: Eğer ateş 39.2 °C ya da daha düşükse 150 mg (1+1/2 ölçek), ateş daha yüksekse 300 mg (3 ölçek)
 • 11-12 yaş: Eğer ateş 39.2 °C ya da daha düşükse 200 mg (2 ölçek), ateş daha yüksekse 400 mg (4 ölçek)

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlere önerilen doz genellikle günde 3 – 4 kez 1 – 2 ölçektir. İlacın ateş düşürücü etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder ve daha yüksek doz kullanmak bu süreyi uzatmaz.

İburamin Cold doz aşımı

Eğer kullanmanız gerekenden fazla İburamin Cold kullandıysanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Akut aşırı doz aşımının ise santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde çok ciddi yan etkilere neden olabilir.

İltihap neden olur? Belirtileri, tedavisi ve kurutan diyetler

İburamin Cold hangi ilaçlarla kullanılmaz?

İburamin Cold aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşime girerek ilaçların etkilerinde değişikliğe neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız tedaviye başlamadan önce doktorunuza bilgi verin.

 • Gentamisin, kanamisin, streptomisin gibi aminoglikozit sınıfı ve siprofloksasin gibi kinolon sınıfı antibiyotikler
 • Hipertansiyon ilaçları
 • ADE inhibitörleri, beta-blokerler
 • Kolestiramin (safra asidi atılımını kolaylaştıran bir ilaç)
 • Sülfonilüre (bir tür tip2 diyabet ilacı)
 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu)
 • Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • Aspirin, dipiridamol, klopidogrel gibi (antitrombotik) ilaçlar
 • Fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin gibi selektif serotonin geri-alım inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılırlar)
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • Furosemid gibi idrar söktürücüler
 • Digoksin, digitoksin gibi kalp yetmezliği ilaçları
 • Diğer ağrı kesiciler; Kortizon grubu ilaçlar
 • Ruhsal hastalıklarda kullanılan Lityum tuzları
 • Metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılır)
 • Siklosporin, Takrolimus, Tiklopidin ve Zidovudin
 • Yatıştırıcı etkili antihistaminikler
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçları,
 • Anksiyete (kaygı, endişe) ilaçları
 • Uyku düzenleyici ilaçlar
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar,
 • Ergotamin ve metiserjit gibi migren ilaçları
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin

İburamin Cold içtikten sonra alkol alınır mı?

Mide kanaması riskini arttırabileceği için İburamin Cold alırken alkol kullanmayın.

Mide kanaması nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

İburamin Cold kimler kullanamaz?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz İburamin Cold’u kullanmayın:

 • İlacın etken maddeleri ibuprofen, psödoefedrin, klorfeniramine veya içerdiği diğer bileşenlere karşı alerji
 • Hamileliğin son üç ayı,
 • Şiddetli karaciğer hastalığı,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği,
 • Koroner arter hastalığı,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’ler nedeniyle geçirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması
 • Şiddetli kalp yetmezliği
 • Kanama eğilimi
 • Koroner arter bypass cerrahisi öncesi veya sonrası

İburamin Cold kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz İburamin Cold’u dikkatli kullanın:

 • Yüksek tansiyon, kalp veya damar hastalıkları, yüksek kolesterol
 • İnme geçmişi
 • Kalp ritmi bozukluğu
 • Diyabet,
 • Fazla çalışan tiroid,
 • Glokom,
 • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör)
 • Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu,
 • Uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğuna neden olan bir durum) ve Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)
 • 60 yaş üzerinde olma,
 • Astım
 • Mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları,
 • Böbrek hastalığı,
 • Karaciğer hastalığı,
 • Epilepsi (sara)

Dikkat: NSAİİ’ler uzun süreli kullanımda ölümcül olabilecek kardiyovasküler trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Ayrıca özellikle yaşlı hastalarda kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi gastrointestinal sistemde ölümcül olabilecek ciddi yan etkilere neden olabilir.

Kaşıntı neden olur? Ne iyi gelir? Türleri ve tedavi yöntemleri

Hamilelikte ve emzirirken İburamin Cold kullanımı

İburamin Cold’un hamilelikte, özellikle son 3 ayda kullanılması sakıncalıdır, bebeğe zarar verebilir. Doktorunuz önermedikçe kullanmayın. İlacı kullanırken hamile kaldığınızı fark ederseniz hemen doktorunuza danışın. Ayrıca İburamin Cold anne sütüne geçtiği için bebeğinizin zarar görmemesi için emzirirken de kullanmayın.

İburamin Cold eşdeğer (muadili) ilaçlar

İburamin Cold ile benzer etkilere sahip ilaçlardan bazıları; Ad-Cold, A-ferin Forte, Apireks Cold&Flu, Ase-Cold, Benical, Bikaramin Cold, Bronkar-A, Brufen Cold&Flu, Cetaflu Fort, Coldaway Cold&Flu, Coldeks, Coldfen, Corsal, Deflu Fort, Dolorin Cold, Dolven Cold&Flu, Dristan, Droflu Cold, Fenabrin Cold, İbucold Plus.

İburamin Cold formları ve türleri

 • Kapsül (Her bir kapsül 200 mg ibuprofen + 30 mg psödoefedrin hidroklorür + 2 mg klorfeniramin maleat içerir)
 • Şurup (5 ml’lik her bir ölçek 100 mg ibuprofen + 15 mg psödoefedrin hidroklorür + 1 mg klorfeniramin maleat içerir)
 • Tablet (Her bir tablet 200 mg ibuprofen + 30 mg psödoefedrin hidroklorür + 2 mg klorfeniramin maleat içerir)

Aferin ilaç (parasetamol) nedir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

İburamin Cold yan etkileri ve zararları nelerdir?

Yaygın görülen yan etkiler

 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı, sindirim bozukluğu
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans), ishal veya kabızlık
 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Döküntü

İburamin Cold reçete / prospektüs

İlaçla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kullanma talimatını okumak için linke tıklayın>>>

İburamin Cold fiyatı 2022

 • Kapsül: 36.05 TL
 • Şurup: 31.46 TL
 • Tablet: 38.23 TL

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla