Belgeler Liste

 • Avrupa Uyu§turucu Raporu - 2016
  Yükleyen: Uzm. Dr. Erol Aksüt, 16 Ağustos 2016.

  Avrupa Uyu§turucu Raporu - 2016 Yayınlandı
  Oldukça ilginç veriler içeriyor. Özellikle farklı uyuşturucu tiplerinin dağılımı ve kullanım yaşı dikkat çekici

 • Beyin - Senin Hikâyen - David EAGLEMAN
  Yükleyen: Psk. Dr. Derya Gündoğdu, 20 Haziran 2016.

  BEYİN-Senin Hikâyen (The Brain: The Story of You)
  David EAGLEMAN, harika bir yazı

 • Risk Altında ve Korunması Gereken Çocukların Madde Bağımlılığından Korunması
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 27 Şubat 2016.

  Prof. Dr. Recep AKDUR'un faydalı ve dikkate değer sunumu

 • AĞRI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR
  Yükleyen: Dr. Cemal Doğan, 27 Ekim 2015.

  Trakya Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İlhan ÖZTEKİN, tarafından hazırlanan AĞRI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR sunumunun bu konuyla ilgilenen arkadaşlar için faydalı olduğunu düşünüyorum

 • II. Adli Psikoloji Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
  Yükleyen: Dr. House, 09 Nisan 2015.

  Konuyla ilgilenen arkadaşların göz atmasını öneririm. Önemli tartışmaların olduğu bir etkinlik

 • Ankisiyete Bozukluklarına Genel Bir Bakış
  Yükleyen: Dr. Mehmet Adaoglu, 17 Ocak 2015.

  Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu, tarafından kaleme alınan oldukça değerli bir çalışma olan ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ, çalışmasına göz atmanızı öneririm

 • Depresyon ve anksiyete bozuklukları
  Yükleyen: Dr. Dilek Arslan, 16 Ocak 2015.

  Doç. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu ve Dr. Hüseyin Yumrukçal, tarafından hazırlanan ve Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni'nde yayımlan oldukça kapsamlı bir derleme. İlgilenen meslektaşlara şiddetle öneririm

 • ULUSAL BAKIŞ VE RUH SAĞLIĞI
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 28 Ekim 2014.

  PROF. DR. YILDIRIM B. DOĞAN, tarafından hazırlanmış değerli bir sunum. İncelenmesini şiddetle öneririm

 • Uyuşturucu Kullanımı ve Uyuşturucuya Bağlı Problemler - Avrupa Uyuşturucu Raporu 2014
  Yükleyen: Psk. Dr. Derya Gündoğdu, 23 Temmuz 2014.

  “Uyuşturucu kullanımı” terimi, tek seferlik deneysel kullanımdan alışkanlık ve bağımlılık içeren kullanıma kadar sıralanmış birçok farklı tüketim çeşidini içinde barındırmaktadır. Farklı tüketim şekilleri farklı seviyelerde risk ve zarar içermektedir. Genel olarak, bireyin uyuşturucu kullanıma bağlı olarak maruz kalacağı riskler, doz tüketimine, uyuşturucunun alım yoluna, diğer maddelerin ortak kullanımına, uyuşturucu kullanım dönemlerinin sayısına ve uzunluğuna ve bireyin kırılganlığına bağlı olarak değişmektedir.

  Uyuşturucu Kullanımını ve Uyuşturucuya Bağlı Problemlerin İzlenmesi
  EMCDDA’nın beş önemli epidemiyolojik göstergesi, Avrupa’da uyuşturucu kullanımının izlenmesinde ortak bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu veri setleri, kullanılan anketleri, problemli kullanım tahminlerini, uyuşturucuya bağlı ölümleri, bulaşıcı hastalıkları ve uyuşturucu tedavi yöntemlerini içermektedir. Bu göstergeler birlikte ele alındığında, EMCDDA’nın gidişat ve gelişim analizleri için önemli bir kaynak sağlamaktadırlar. Göstergelerle ilgili teknik bilgi çevrimiçi olarak Önemli Göstergeler Ağı ve Avrupa Uyuşturucu Raporu: Veri ve İstatistik olarak bulunabilmektedir.

 • Psikiyatri Servisinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta Taburculuğuna İlişkin Yaklaşımlarının belirlenmesi
  Yükleyen: Psk. Dr. Derya Gündoğdu, 23 Temmuz 2014.

  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Psikiyatri Servisinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta Taburculuğuna İlişkin Yaklaşımlarının belirlenmesi yüksek lisans tezi
  Songül DURAN - Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nermin GÜRHAN - ANKARA Ocak 2010

 • TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ KİŞİLERİN DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLARI, TRAVMA SONRASI STRES
  Yükleyen: Psk. Dr. Derya Gündoğdu, 20 Mayıs 2014.

  TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ KİŞİLERİN DÜNYAYA İLİŞKİN
  VARSAYIMLARI, TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE TRAVMA SONRASI GELİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ - SELEN TÜFEKÇİ tarafından hazırlanmış önemli bir çalışma - Mutlaka okunmalı
  ÖZET: Trafik kazalarının birçok kişinin yaralanması sonucunda yoğun tedavi gerektirmesi, uzun dönemli olası tıbbi sorunlara yol açması ve yaşamı tehdit etmesi, trafik kazalarının kişiler üzerinde oluşturabileceği travmatik etkiler üzerinde çalışılmasına neden olmuştur. Trafik kazalarının Türkiye’de yaşanmakta olan önemli bir sorun haline dönüşmesiyle birlikte, trafik kazası geçiren kişilerde oluşabilecek travma sonrası stres belirtileri, üzerinde çalışılması gereken bir konu haline gelmiştir. Trafik kazası geçiren kişilerin, geçirmiş oldukları kaza sonucunda dünyaya ilişkin varsayımları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Söz konusu kişiler hayatlarına olumsuz bir bakış açısıyla devam ederken, kendilerini ve çevrelerindeki diğer kişileri de psikolojik açıdan olumsuz etkileyebilirler. Tüm bunlara karşılık, trafik kazasının kendilerinde, kişilerarası ilişkilerinde ve yaşam felsefelerinde yol açtığı olumsuz etkileri zamanla eskisinden daha da olumlu bir hale dönüştürebilirler. Bu araştırmanın amacı, trafik kazası geçiren kişilerde travma sonrası stres belirtileri ile travma sonrası gelişimin çeşitli yordayıcı değişkenler yönünden incelenmesidir.
  Yordayıcı değişkenler olarak sosyodemografik değişkenler, diğer travmatik yaşantılar, trafik kazasına maruz kalma düzeyi; travma sonrası stres belirtileri için travma sonrası gelişim ve travma sonrası gelişim için ise travma sonrası stres belirtileri ele alınmıştır.
  Araştırmanın örneklemini 16 – 70 yaş arasındaki 206 trafik kazası geçirmiş ve 230 trafik kazası geçirmemiş olmak üzere toplam 436 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyo-demografik Bilgi Formu,
  Yaşantı Soru Listesi, Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği, Travma Sonrası Gelişim Ölçeği ve Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği kullanılmıştır.
  Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, trafik kazası geçiren kişilerde, Travma Sonrası Stres Belirtilerini yordayan değişkenler, yaş, gelir düzeyi, trafik kazasına maruz kalma düzeyi, şans, kendilik değeri, ilişki ve kendini anlama olarak bulunmuştur. Trafik kazası geçiren kişilerde Travma Sonrası Gelişim düzeylerini yordayan değişkenler ise trafik kazasına maruz kalma düzeyi, rastlantı, kontrol ve Travma Sonrası Stres Belirtileri olarak bulunmuştur. Yaş ve gelir düzeyi ile Dünyaya İlişkin varsayımlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki; Travma Sonrası Stres Belirtileri arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Travma Sonrası Gelişim ile hiçbir sosyodemografik değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Araç çubuğuna atla