Belgeler Liste

 • Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler
  Yükleyen: Dr. Yakup Gokhan DOĞRAMACI, 28 Ekim 2020.

  "Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler" başlıklı makalem Ülkemizin en eski ve ESCI dizininde yer alan tek hukuk dergisi olan İstanbul Hukuk Mecmuası tarafından COVID 19 Özel Sayısı (78/2) için kabul edilerek yayımlanmıştır.

  Ülkemizde teletıp, özellikle COVID 19 pandemisi ile yaygınlaşmaya başlamış ve önemi anlaşılmıştır. Ancak Ülkemizde teletıp konusunda özel tıbbi standartlar ve özel hukuki düzenlemeler bulunmamaktadır. Teletıp konusunda öğreti, uygulama ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeniyle makalede teletıp, sağlık turizmi ve diğer uzaktan sağlık hizmetleri incelenerek hukuki niteliği değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

  Tıp - Hukuk öğreti ve uygulamasına katkısı olması dileğimle..
  Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
  Hukukçu - Hekim - Sağlık Hukuku Uzmanı

  Açık erişimli makaleye
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812428
  adresinden ulaşabilirsiniz..

 • Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler
  Yükleyen: Dr. Yakup Gokhan DOĞRAMACI, 28 Ekim 2020.

  "Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler" başlıklı makalem Ülkemizin en eski ve ESCI dizininde yer alan tek hukuk dergisi olan İstanbul Hukuk Mecmuası tarafından COVID 19 Özel Sayısı (78/2) için kabul edilerek yayımlanmıştır.

  Ülkemizde teletıp, özellikle COVID 19 pandemisi ile yaygınlaşmaya başlamış ve önemi anlaşılmıştır. Ancak Ülkemizde teletıp konusunda özel tıbbi standartlar ve özel hukuki düzenlemeler bulunmamaktadır. Teletıp konusunda öğreti, uygulama ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeniyle makalede teletıp, sağlık turizmi ve diğer uzaktan sağlık hizmetleri incelenerek hukuki niteliği değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

  Tıp - Hukuk öğreti ve uygulamasına katkısı olması dileğimle..
  Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
  Hukukçu - Hekim - Sağlık Hukuku Uzmanı

  Açık erişimli makaleye
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812428
  adresinden ulaşabilirsiniz..

 • Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler
  Yükleyen: Dr. Yakup Gokhan DOĞRAMACI, 28 Ekim 2020.

  "Teletıp, Sağlık Turizmi ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri: Mesafeli Sözleşmeler" başlıklı makalem Ülkemizin en eski ve ESCI dizininde yer alan tek hukuk dergisi olan İstanbul Hukuk Mecmuası tarafından COVID 19 Özel Sayısı (78/2) için kabul edilerek yayımlanmıştır.

  Ülkemizde teletıp, özellikle COVID 19 pandemisi ile yaygınlaşmaya başlamış ve önemi anlaşılmıştır. Ancak Ülkemizde teletıp konusunda özel tıbbi standartlar ve özel hukuki düzenlemeler bulunmamaktadır. Teletıp konusunda öğreti, uygulama ve yasal düzenleme eksiklikleri nedeniyle makalede teletıp, sağlık turizmi ve diğer uzaktan sağlık hizmetleri incelenerek hukuki niteliği değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

  Tıp - Hukuk öğreti ve uygulamasına katkısı olması dileğimle..
  Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
  Hukukçu - Hekim - Sağlık Hukuku Uzmanı

  Açık erişimli makaleye
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812428
  adresinden ulaşabilirsiniz..

 • Tıbbi Sistemleri ve Cihazları Hedef Alan Siber Saldırılar
  Yükleyen: Dr. İsmail Demirci, 20 Haziran 2018.

  Adli Bilimler Dergisi'nin yeni sayısında yayınlanan ve İ. Hamit HANCI Hilal TOKGÖZ ve İshak YAPAR tarafından kaleme alınan '' Tıbbi Sistemleri ve Cihazları Hedef Alan Siber Saldırılar'' isimli çalışma bu alanda mutlaka okunması gereken dikkat çekici bir derleme

 • Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gereken Güncel Mevzuat Bilgileri
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 09 Kasım 2016.

  Dr. Yücel Katı, tarafından hazırlanan "Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Bilinmesi Gereken Güncel Mevzuat Bilgileri" isimli bu derlemenin tamamlayıcı tıp ile ilgili çalışma yürüten meslektaşlarıma önemli katkılar sunacağını düşünüyorum

 • Kadın Doğum Hekimliğinde Adli Tıp
  Yükleyen: Dr. Dilek Arslan, 25 Ekim 2016.

  Dr. Çetin Baydar, tarafından kaleme alınmış olan dikkat çekici bir çalışma, "Kadın Doğum Hekimliğinde Adli Tıp" okunmasını şiddetle öneririm

 • KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİ TEMELLERİ
  Yükleyen: MD Fatih Eroğlu, 28 Mayıs 2016.

  Av. Bilge Aydın hazırlanan 'KLİNİK ARAŞTIRMALAR
  ve HUKUKİ TEMELLERİ' adlı bu sunumun klinik araştırma yapmayı planlayanlara katkısı olacağını düşünüyorum

 • Psikiyatri Genetiğinin Ceza Hukuku Uygulamalarına Etkisi
  Yükleyen: Psk. Dr. Derya Gündoğdu, 20 Mayıs 2016.

  Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak, tarafından hazırlanan bu sunumun çok ilginç veriler içerdiğini düşünüyorum. Tüm meslektaşlarıma göz atmalarını öneririm

 • Toksikolojik Açıdan Erüsik Asit
  Yükleyen: MD Fatih Eroğlu, 20 Mayıs 2016.

  Toksikolojik Açıdan Erüsik Asit isimli çalışma! Dr. Bilge GEÇİOĞLU tarafından hazırlanmış!

 • Tıbbi Yaşam Desteği olarak Mekanik Ventilatörden Ayırma
  Yükleyen: Dr. Dilek Arslan, 20 Mayıs 2016.

  Dr. Abdülgaffar VURAL, tarafından hazırlanan bu sunum Yaşam Desteğinin "Ölüm ve İnsan Öldürme Suçu" boyutu ile ele alıyor. Oldukça aydalı bir çalışma

 • Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar
  Yükleyen: Dr. Fatma Karaman, 16 Mayıs 2016.

  23-25 Nisan 2016 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen 3. Sağlık Hukuku Kongresi'nde Dt. Evin Toker, tarafından sunulan oldukça kapsamlı bir sunum

 • Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 16 Mayıs 2016.

  Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi - Örnek Davalar
  23-25 Nisan 2016 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen 3. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi'nde Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN tarafından sunulan oldukça faydalı bir çalışma. Tüm meslektaşlarımın incelemesini öneririm

 • Hepatit Hastalığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi
  Yükleyen: Dr. Cemal Doğan, 11 Nisan 2016.

  Hepatit B'ni ülkemizde taşıyıcılık oranı %3 ile %7 arasındadır. Hepatit hastalığının iş sözleşmesinin feshinde haklı sebep oluşturup oluşturmayacağı meselesini, Yargıtay kararları ışığında ele alınması... Müjdat ŞAKAR'ın yazısı

 • Defansif Tıp
  Yükleyen: Dr. Deniz Türkoğlu, 25 Mart 2016.

  Defansif tıp ve yarattığı sorunlar ile ilgili Dr. Mehmet SELÇUK tarafından hazırlanmış çok kapsamlı ve faydalı bir tez

 • MAĞDURA YAKLAŞIM KILAVUZU
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 24 Mart 2016.

  Çok kapsamlı bir çalışma, Adli tıp ve sağlık hukuku ile ilgilenenlerin mutlaka göz atması gereken bir dosya

 • Anesteziyologlarda defansif tıp uygulamalarının araştırılması
  Yükleyen: Dr. Mehmet Adaoglu, 14 Şubat 2016.

  Anestezi Dergisi’nde yayımlanan ilginç bir araştırma, farklı branşlarında okuyabileceği bir araştırma

 • Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargı Süreci, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 03 Nisan 2015.

  Av. Sercan ARAN ve Av. Selcen BAYÜN, tarafından hazırlanmış, sağlık hukuku konusunda yol gösterici ve faydalı bir makale, tüm hekim arkadaşlara öneririm

 • ZORUNLU ASI HAKKINDA KARAR
  Yükleyen: Dr. Cemal Doğan, 21 Haziran 2014.

  Av. Ümit Erdem'in Zorunlu aşı hakkında paylaştığı yazı ve mahkeme kararı
  " Çocuk hakimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı itiraz edilebilir. İtiraz, en yakın çocuk mahkemesine yapılır. Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, tedbir kararları görevli aile veya asliye hukuk mahkemelerince alınır. Mahkemelerde alınan tedbir kararları itiraza değil temyize tabidir. Aile Mahkemesince verilen tedbire karşı yapılan İtirazın, temyize tabi olduğu açıklanarak incelenmeksizin reddi gerekir.

  Sağlık bakım tedbirine ilişkin istem, küçüğün yasal temsilcisine dava dilekçesi tebliğ edilmeden, haber verilmeden evrak üzerinde yapılan inceleme ile kabul edilmiştir. Bir müdahaleye muvafakat verme yeteneği olmayan bir küçüğe sadece yasal temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen bir kişi veya makam ve kuruluşun izni ile müdahalede bulunulabilir. Küçüğün yasal temsilcisi olan ana ve babasına husumetin yöneltilmesi, dinlenilmeleri, göstermeleri halinde delillerinin toplanması gerekir. "

 • İŞYERİNDE MOBBİNG VE PSİKOLOJİK TACİZ
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 10 Haziran 2014.

  Av. Gülnur ERDOĞAN tarafından Mobbing ile ilgili hazırlanmış harika bir çalışma. Mobbingin pek çok boyutu oldukça kapsamlı şekilde incelenmiş. Tüm meslektaşlarıma şiddetle öneririm

 • İŞYERİNDE MOBBİNG
  Yükleyen: Dr. Ali Akdeniz, 10 Haziran 2014.

  Elisabeth Reichert tarafından yazılan ve Emine Özmete tarafından Türkçeye kazandırılan “İşyerinde mobbing, sosyal hizmet mesleği için yeni bir öncelik alanı” isimli çalışmayı meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Okunmasını şiddetle tavsiye ederim

Araç çubuğuna atla