Menenjit nedir? Belirtileri, nedenleri, tedavisi ve aşısı

27 Aralık 2014   |    10 Ağustos 2022    |   Kategori: Bebek Sağlığı, Enfeksiyonlar, Sağlık Sözlüğü Print

Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan, erken evrede tedavi edilmediğinde beyin hasarı ve ölüme neden olabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Yaygın olarak çocuklarda görülen menenjitin en önemli belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ense sertliği, kusma, parlak ışığa bakamama ve havale geçirme bulunur. Hastalığa yakalananların %95’i 5 yaş altındaki çocuklardır. Kalabalık ortamlarda bulunan çocuk ve erişkinler daha fazla risk taşırlar. Bazı virüs türleri de daha hafif bir menenjit tablosuna yol açabilir. Kafa travmaları da hastalığa neden olabilir ancak bakteriyel menenjit çok ağır seyreder. Menenjitten en önemli korunma yöntemi menenjit aşısı yaptırmaktır.

Menenjit nedir?

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen, meninks adılı ince zar dokusunun iltihaplanmasıdır. Yetişkinlerde ya da çocuklarda görülebilir. En yaygın olanı viral menenjittir. Viral menenjit daha az şiddetli olma eğilimindedir ve çoğu insan tedavi olmaksızın tamamen iyileşir. Bakteriyel menenjit daha nadirdir, ancak ölümcül olabilir. İnsanlar arasında yakın temas halinde yayılır. 

Fungal menenjit, hastalığın nadir görülen bir şeklidir.  Fungal menenjit türü genellikle bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda görülür.  Menejit genellikle soğuk algınlığı sonrası alınan bir enfeksiyon ile başlar. Felç, işitme kaybı ve beyin hasarına neden olabilir. Ayrıca diğer organlara da zarar verebilir.

Menenjit aşısı nedir? Ne zaman yapılmalı? Yan etkileri nelerdir?

Menenjit nedenleri

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve nadiren de mantar enfeksiyonları izler. Bakteriyel enfeksiyonlar yaşamı tehdit edici olabileceğinden, nedeni belirlemek önemlidir.

Bakteriyel menenjit

Kan dolaşımına giren ve beyin ve omuriliğe giden bakteriler, akut bakteriyel menenjite neden olur. Fakat bakteri doğrudan meninksleri istila ettiğinde de menenjit oluşabilir. Bazen, kulak ya da sinüs enfeksiyonu, kafatası kırığı sonrası ya da nadiren de olsa bazı ameliyatlardan sonra da menenjit ortaya çıkabilir. Akut menenjite neden olan bakteriler:

 • Streptococcus pneumoniae (pnömokok): Bu bakteri, bebeklerde, küçük çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen bakteriyel menenjit nedenidir. Daha yaygın olarak pnömoniye veya kulak ve sinüs enfeksiyonlarına neden olur. Bir aşı bu enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.
 • Neisseria meningitidis (meningokok): Bu bakteri, bakteriyel menenjitin önde gelen bir başka nedenidir. Bu bakteriler genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olurlar ancak kan dolaşımına girdiklerinde meningokokal menenjite neden olabilirler. Bu özellikle gençleri ve genç yetişkinleri etkileyen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Üniversite yurtlarında, yatılı okullarda ve askeri üslerde salgınlara neden olabilir. Bir aşı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir.

Menenjit belirtileri arasında halsizlik ve yüksek ateş bulunur

 • Haemophilus influenzae (hemofilus): Hemofilus influenza tip b (Hib) bakterisi, bir zamanlar çocuklarda bakteriyel menenjitin önde gelen nedeniydi. Ancak yeni Hib aşıları, bu tip menenjit vakalarının sayısını büyük ölçüde azaltmıştır.
 • Listeria monocytogenes (listeria): Bu bakteriler pastörize edilmemiş peynirler, sosisli sandviçler ve öğle yemeği etlerinde bulunabilir. Hamile kadınlar, yenidoğanlar, yaşlı yetişkinler ve zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler en hassas olanlardır. Bu bakteri, plasenta bariyerini geçebilir ve gebeliğin ilerleyen aylarında oluşan enfeksiyonlar bebek için ölümcül olabilir.

Çocuğuma meningokok menenjit aşısı yaptırmalı mıyım? Riskli mi?

Viral menenjit

Viral menenjit genellikle hafif seyreder ve kendi başına iyileşir. Vakaların çoğu, yaz sonu ve sonbahar başında en yaygın görülen enterovirüsler olarak bilinen bir grup virüsden kaynaklanmaktadır. Herpes simpleks virüsü, HIV, kabakulak, Batı Nil virüsü ve diğerleri gibi virüsler de viral menenjite neden olabilir.

Kronik menenjit

Yavaş büyüyen organizmalar (mantarlar ve Mycobacterium tuberculosis gibi) beyninizi çevreleyen membranları ve sıvıları istila eden kronik menenjite neden olur. Kronik menenjitin gelişmesi iki hafta veya daha fazla sürer. Kronik menenjitin baş ağrıları, ateş, kusma ve zihinsel bulanıklık gibi semptomları akut menenjitinkilere benzer.

Fungal menenjit

Fungal menenjit nispeten nadirdir ve kronik menenjite neden olur. Akut bakteriyel menenjiti taklit edebilir. Mantar iltihabı insandan insana bulaşıcı değildir. Kriptokokal menenjit, AIDS gibi bağışıklık yetersizliği olan kişileri etkileyen, hastalığın yaygın bir mantar şeklidir. Antifungal ilaçlarla tedavi edilmezse hayatı tehdit eder.

Mikropsuz menenjit

Mikroplar dışında başka hastalıklar da meninkslerde iltihap yapabilir. Bunların başında bağışıklık sistemi hastalıkları yer almaktadır. Bu hastalıklarda bağışıklık sistemi yanlış şekilde hastanın kendi dokusuna karşı reaksiyon oluşturmaktadır. Bunlar arasında sistemik lupus eritematosus, Behçet hastalığı, sjögren, sarkoidoz gibi hastalıklar sayılabilir. Beyin zarını tutan kanser hücreleri de menenjit yapabilmektedir. Buna karsinomatöz menenjit denmektedir ve seyri genellikle kötü olmaktadır.

Meningokal menenjit nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Menenjit Belirtileri

 • Baş ağrısı
 • Boyun tutulması
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Parlak ışığa bakmaktan kaçınma
 • Zihin bulanıklığı
 • Nöbet geçirme
 • Soğuk el ve ayaklar
 • Titreme
 • Çok hızlı soluk alıp verme
 • Eklem ve kas ağrıları

Yukarıdaki maddeler genel menenjit belirtileridir. Ancak türlerine göre menenjit belirtileri farklılık gösterebilir. Viral ve bakteriyel menenjit belirtileri başlangıçta benzer olabilir. Bununla birlikte, bakteriyel menenjit belirtileri genellikle daha şiddetlidir. Ayrıca belirtiler yaşınıza bağlı olarak da değişir. Aşağıda daha detaylı menenjit belirtilerini bulabilirsiniz:

Viral menenjit belirtileri

Bebeklerde viral menenjit belirtileri

 • Halsiz, uykulu ya da aşırı hassas olma
 • Kusma ya da az yemek yeme
 • Çok ağlama (inleme şeklinde ya da çok tiz)
 • Yüksek ateş, fakat soluk ve lekeli bir görünüm
 • Kafalarındaki yumuşak noktada (bıngıldak) bir şişlik olması
 • Kaskatı olma ya da nöbet geçirme

Bebek ve çocuklarda yüksek ateş nasıl düşürülür? Uyarılar ve öneriler

Yetişkinlerde viral menenjit belirtileri

 • Baş ağrısı
 • Ateş
 • Boyun tutulması
 • Nöbetler
 • Parlak ışığa duyarlılık
 • Uyuklama ve uyuşukluk hali
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştah azalması

Bakteriyel menenjit belirtileri

 • Zihinsel bulanıklığı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Işığa duyarlılık
 • Sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • Ateş ve titreme
 • Boyun Tutulması
 • Vücutta morluklar
 • Uyuklama ve uyuşukluk hali

Bu belirtilerle karşılaşırsanız derhal tıbbi yardım alın. Bakteriyel ve viral menenjit ölümcül olabilir. Sadece nasıl hissettiğinize bakarak bakteriyel veya viral menenjitiniz olup olmadığını bilemezsiniz. Bunun için test yapılması gerekecektir.

Fungal menenjit belirtileri

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Işığa duyarlılık
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Kafa karışıklığı ya da oryantasyon bozukluğu

Bronşiolit nedir, neden olur? Belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri

Menenjit tanısı

Aile hekiminiz veya çocuk doktorunuz, bir tıbbi öykü, fizik muayene ve belirli tanı testleri ile menenjiti teşhis edebilir. Muayene sırasında doktor, baş, kulaklar, boğaz ve omurga boyunca deri etrafında enfeksiyon belirtileri olup olmadığını kontrol edebilir. Menejit teşhisi için yapılması gereken testler:

 • Kan kültürleri: Kan kültürleri kandaki bakterileri tanımlar. Bakteriler kandan beyne gidebilirler.
 • Görüntüleme: Kafa tomografisi (BT) veya manyetik rezonans (MR) taramaları şişlik veya iltihaplanmayı belirlemekte yardımcı olabilir. Göğüs veya sinüslerin X ışınları veya BT taramaları da menenjitle ilişkili olabilecek diğer alanlarda enfeksiyon olup olmadığını gösterebilir.
 • Spinal musluk (lomber ponksiyon): Kesin bir menenjit teşhisi için, beyin omurilik sıvısı (BOS) almak gerekebilir. Bu test merkezi sinir sistemindeki artan basınca bakılabilmeyi sağlar. Omurilik sıvısında iltihap veya bakteri de bulunabilir. Ayrıca bu test yardımıyla tedavi için en uygun antibiyotiği belirlemek de mümkün olabilir.

Menenjit bulaşıcı mıdır?

Çeşitli menenjit türleri bulaşıcı değildir. Fungal, parazit kaynaklı ya da enfeksiyon kaynaklı olmayan menenjit bulaşıcı değildir.

Viral menenjit bulaşıcıdır. Bu, mukus, dışkı ve tükürük dahil olmak üzere vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılır. Enfekte sıvının damlacıkları yayılabilir ve hapşırma ve öksürme ile paylaşılabilir. Bu enfeksiyonu almak için enfekte bir kişi ile doğrudan temas halinde olmanız gerekmez.

Ancak virüs bulaştığı halde, menenjit komplikasyonlarını yaşamayabilirsiniz. Menenjite neden olan arbovirüsler sivrisinek ve keneler gibi böceklerle bulaşabilir. Enfeksiyonun yaz ve sonbaharda meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Menenjitin en ciddi formu olan bakteriyel menenjit de özellikle meningokokal menenjitse bulaşıcı olabilir.

Antibiyotik nedir, nasıl kullanılır? Faydaları, direnci ve zararları

Enfekte bir kişi ile uzun süreli temas yoluyla yayılır. Okullar, kreşler, askeri kışlalar, hastaneler ve kolej yurtları bu enfeksiyonu paylaşmak için en önemli yerlerdir. Bakteri ayrıca tükürük, balgam, öpüşmek, yemek kapları paylaşma, öksürme, hapşırma ve bakteri bulaşmış gıdalar aracılığı ile yayılabilir.

Menenjit risk faktörleri

 • Aşıların atlanması: Önerilen çocukluk veya yetişkin aşılama programını tamamlamamış herkes için risk artar.
 • Yaş:Çoğu viral menenjit vakası, 5 yaşından küçük çocuklarda görülür. Bakteriyel menenjit, 20 yaşın altındakilerde yaygındır.
 • Bir topluluk ortamında yaşamak: Yurtlarda yaşayan üniversite öğrencileri, askeri üslerde personel, yatılı okullardaki çocuklar ve çocuk bakım tesisleri meningokokal menenjit riski altındadır. Bunun sebebi bakterinin büyük gruplar içinde solunum yolu ile hızla yayılmasıdır.
 • Gebelik: Hamilelikte listeria bakterilerinin neden olduğu bir menenjit türü olan listeriosis daha çok görülür. Listeriosis, düşük doğum, ölü doğum ve erken doğum riskini artırır.
 • Bağışıklık sisteminin zayıflaması: AIDS, alkolizm, diyabet, immünsüpresan ilaçların kullanımı ve bağışıklık sisteminizi etkileyen diğer faktörler de menenjite daha duyarlı hale getirir. Dalağınızın alınması da riskinizi artırır ve dalaksız hastalar bu riski en aza indirmek için aşılanmalıdır.

Menenjit Tedavisi

Bakteri­lerle oluşan menenjitlerde hastalığın olası gidişi tanının zamanlamasına ve tanı ile tedavi arasında geçen süreye bağlıdır. Geçen saatlerin bile büyük önem taşıdığı bu süreçte yüksek ateş, baş ağrısı, zihinsel bozukluklar gibi be­lirtiler karşısında kalan hekim, birkaç saat içinde hastalık tanısını koyup teda­viye başlamalıdır.

Boğmaca aşısı nedir? Ne zaman yapılmalı? Yan etkileri nelerdir?

Uygun antibiyotik seçimi için gerekli olan laboratuvar testle­rinin hemen sonuç vermemesi nedeniy­le, menenjitlerin büyük çoğunlukla meningokok ve pnömokok kaynaklı oldu­ğu kabul edilir. İlaç ve antibiyotik seçiminde şunlara dikkat edilmeli:

 • Hastalık etkeninin ilaca duyarlılığı
 • İlacın hem kana, hem de beyin-omurilik sıvısına geçme düzeyi

Menenjitli hastalar, içinde bulun­dukları tehlikeli durumdan ötürü yoğun bakım birimlerinde tedavi altına alın­malıdırlar. Burada dolaşım ve solunum sistemleri sürekli denetim altında tutu­larak yabancı cisim yutma, şok, beyin ödemi gibi tehlikelere karşı önlem alınabilir.

Meningokoklara bağlı menen­jitte hastanın yanı sıra aile bireyleri ve önlem almadan hastaya yaklaşan kişi­ler de incelenmelidirler. Bu kişilere ko­ruyucu önlem olarak iki gün boyunca her 14 saatte bir ağızdan 600 miligram rifampisin verilir. Bir yaşın altındaki çocuklarda vücut ağırlığının her kilo­gramı için 5 mg, 1-12 yaş arasın­da ise 10 mg rifampisin, iki gün süreyle 12 saatte bir verilir. Antibiyotik tedavisine başladıktan 24 saat sonra meningokok menenjiti bulaşıcı özelli­ğini yitirir.

Menenjitten korunma yolları

Menenjite neden olabilen yaygın bakteriler veya virüsler öksürme, hapşırma, öpüşme veya yemek aletlerini, diş fırçasını veya sigarayı paylaşarak yayılabilir. Bu adımlar menenjiti önlemeye yardımcı olabilir:

 • Ellerinizi yıkayın: Dikkatli el yıkama mikropları önlemeye yardımcı olur. Çocuklara, özellikle yemeklerden önce ve tuvalete girdikten sonra, kalabalık bir yerde veya evcil hayvanlarla vakit geçirdikten sonra ellerini sık sık yıkamayı öğretin. Onlara ellerini iyice yıkamayı ve durulamayı gösterin.
 • Hijyene dikkat edin: İçecekleri, yiyecekleri, yemek kaplarını, dudak kremlerini veya diş fırçalarını başkalarıyla paylaşmayın. Ve bu konuda çocukları ve gençleri de eğitin.
 • Sağlığınıza dikkat edin: Yeterince dinlenerek, düzenli egzersiz yaparak ve bol miktarda taze meyve, sebze ve kepekli tahıllar ile sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi koruyun.
 • Ağzınızı kapatın: Öksürmeniz veya hapşırmanız gerektiğinde, ağzınızı ve burnunuzu mutlaka kapatın.
 • Hamileyseniz, yediklerinize dikkat edin: Sosisli sandviç ve şarküteri etleri dahil etleri iyice pişirerek listeriosis riskinizi azaltın. Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynirlerden kaçının. Pastörize süt ile yapılmış ve etiketlenmiş peynirleri tercih edin.

Zatürre (pnömoni) nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Menenjit sonrası kalıcı hasarlar

Çoğu kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma gelirler. Fakat tedavi edilmezse menenjit bazı kişilerde kalıcı hasarlara neden olabilir. Menenjitin neden olduğu sakatlıklar: sağırlık, davranış bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, hareket kısıtlılığı. Bazı şikayetler zamanla düzelse de, bazıları kalıcıdır. Sağırlık ömür boyu sürebilir.

Menenjit kişinin yaşamını tamamıyla değiştirebilir. Mesela çocuklarda menenjitten sonra aşırı hareketlilik, öğrenme problemleri görülebilir. Erişkinler sosyal yaşamlarını ve iş yaşantılarını etkileyen problemlerle karşılaşabilirler. Bazı kişiler ise hastalıktan önceki işlerini eski düzeylerinde yürütemezler. Kalıcı şikayetler oluşması halinde uzmanların yardımına mümkün olduğu kadar çabuk başvurmanın önemi büyüktür.

Menenjit Aşısı

Menenjit aşısı, çocukların aşı takviminde tek başına yer almayan, genellikle karma aşılar içinde uygulanan bir aşı türüdür. Rutin aşı programında 2. aydan itibaren uygulanan zatürre ( pnömokok) aşısı ve karma aşı içinde yer alan menenjit (Hemophilus İnfluenza) aşısı ile diğer önemli iki menenjit etkenine karşı bebeklerde koruma sağlanmaktadır.

Fakat bu iki aşı meningokok menenjitine karşı koruma sağlayamamaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi sorunu olan (HIV vs.) insanların bu mikroba karşı hemen aşılanması gerekmektedir. Enfeksiyonun sık görüldüğü ülkelere (Afrika, Hindistan vs.) seyahat etmesi gereken insanların da aşılanmaları büyük önem arz eder. Bu sebeple meningokok aşısı üretilmektedir. Ülkemizde ruhsatlı olan 2 çeşit meningokok aşısı vardır. Bunlar:

 • Konjüge meningokok aşısı (MCV4): 2 yaş ve üzeri için
 • Polisakkarid meningokok aşısı (MPSV4): 55 yaş üstü kişiler için (hacı adaylarına yapılan aşı). Kullanılacak aşının adı “Menactra” olup ve 60 milyon doz kullanılmıştır.

Aşılar sayesinde menenjitsiz bir dünya hayali gerçek olabilir

Menenjit aşısı kimlere uygulanabilir?

Bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş ve bu ağır hastalığa en açık konumda olanlar bebeklerdir. Aşının, bebeklere de uygulanması mümkündür. 9-  23 aylık bebeklerde, 3 ay ara ile 2 kez uygulanmakta; 2-11 yaş arasında ise bir kez uygulanmaktadır. Genç ve erişkinler için tekrar dozu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Aşının koruyuculuğu %90-100 arasında seyretmekte, yani son derece iyi bir koruma sağlamaktadır.

Menenjit aşısı dikkat edilmesi gerekenler

 • Aşı yapılacak kişinin, aşı içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjisi varsa,
 • Enjektörde bulunan latekse karşı alerjisi varsa,
 • Kişi, bağışıklık sistemini zayıflatan veya yüksek ateşli bir hastalık geçiriyorsa
 • Kişinin hastalık geçmişinde Guillain-Barre Sendromu (GBS) adında sinirsel bir hastalığı mevcutsa, aşı uygulanamamaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

2 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
değirmenci
değirmenci
8 yıl önce

menenjit tanısı koymak için bir veya birden fazla major belirti olması gerekir.
ayrıca doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

zeyno
zeyno
8 yıl önce

kızım 5 yaşında kanında wbc oranı 28.0 çıktı bu 2 ay içinde ikinci yükselişi dr. antibiyotik iğne verdi ve bir şey söylemedi acaba menenjit olabilir mi?

Araç çubuğuna atla