Psikiyatri / Nöroloji


Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Klinikte çalışan hekimler için depresyon tedavisi ve özellikle gebelikte depresyona yaklaşım önemli bir konudur. Araştırmalar depresyonun çoğunlukla gebelik, doğum, lohusalık gibi süreçlerde ve 18-44 yaş aralığındaki kadınlarda görüldüğünü belirtmektedir.


Down sendromu ve Alzheimer ilişkisi çözüldü

British Columbia Üniversitesi araştırmacıları, beyin hücrelerini öldüren genetik mekanizmanın Down sendromlu kişilerde Alzheimer hastalığından sorumlu olduğunu keşfetti. RCAN1 protein üretiminin, nöronları öldüren zincir reaksiyonun neden olduğu saptandı.


Ağrıyı görüntülemek mümkün mü?

Son araştırmalara göre Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) ile ağrı çeken kişinin beynindeki işlevler objektif olarak görüntüleniyor; kişinin ne kadar ağrı çektiği, tedaviye nasıl yanıt verdiği ve kişiler arası ağrı eşiği farklılıkları belgelenebiliyor.


Kadınla erkek arasındaki fiziksel mesafeyi oksitosin hormonu belirliyor

Bağlanma hormonu olarak bilinen oksitosin hormonu üzerine bir araştırma yapan Almanya Ruhr Üniversitesi’nin çalışmasına göre, burnuna oksitosin hormonu sıkılan erkekler flört esnasında partnerlerine daha fazla yaklaşıyor.


Erkeklerde Alzheimer, düşük IGF-1 hormon düzeyi ile ilişkilehdirildi

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’de yayımlanan bir çalışmada, düşük serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve insülin benzeri büyüme faktör bağlanma proteini-3 (IGFBP-3) erkeklerde Alzheimer hastalığı ile ilişkili olarak gösterildi.


Kadınlarda sürekli negatif ruh hali ile genler arasındaki ilişki

Bazı kadınların sürekli negatif konulara konsantre olması ve tartışma çıkarması nasıl açıklanabilir? Pittsburgh Üniversitesi’nin 550 kadınla yaptığı bir araştırmada bu soruya cevap arandı ve bu kadınların beynindeki serotonin hormonunun farklı olduğu tesbit edildi.


Demans Sendromları tanı ve tedavisi

Demans sendromları, kognitif işlevlerde azalma sonucu bellek, konuşma, algılama, hesaplama, yargılama, soyut düşünme ve problem çözme gibi işlevlerden en az ikisinde ilerleyici nitelikte bozukluk olması olarak tanımlanabilir. En sık görülen demans tipi olan Alzheimer 65 yaş civarında görülmektedir.


Depresyon, diyabetin hem sonucu hem de risk faktörü

Archives Internal Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, diyabet, depresyonun hem risk faktörü hem de sonucu olabilir. Araştırmanın sonucunda 7415 hastaya depresyon tanısı konulurken hastalarının %29’unda depresyon görüldü.


Depresyon yaşlanmayı hızlandırıyor ve hastalıkları arttırıyor

Molecular Psychiatry adlı dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, depresyon yaşlanmayı önemli oranda hızlandıran faktörler arasında. Araştırma sonuçları ciddi depresyon geçiren veya geçirmiş olanların hücrelerinin biyolojik olarak yaşlandığını gösterdi.


Depresyon dünya genelinde en önemli ikinci engellilik nedeni

PLOS Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre, depresyon, sırt ağrısından sonra dünya genelinde en önemli ikinci engellilik yaratan hastalık durumunda. Çalışma ayrıca depresyonun intihar ve iskemik kalp hastalığı yüküne önemli bir katkı yaptığını gösterdi.


Develer Alzheimer ile savaşa yardımcı olabilir

Develerde Kan-Beyin Bariyerini geçebilen yeni sınıf antikorlar keşfedildi. Bilim adamları beyne ilaç salınımını arttıracak yeni bir buluşun duyurusunu yaptılar. FASEB Journal’da yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar yeni sınıf bir antikor tanımladılar.


Beyin hastalıklarında ‘çığır açan’ yeni bir keşif yapıldı

Dejeneretif sinir sistemi hastalıklarında beyin dokusunun ölümünü engelleyen ilk kimyasal bileşimin keşfi, Alzheimer ve Parkinson tedavisi açısından tıp dünyasında heyecan yarattı. Tedavi için bir ilacın geliştirilmesi için ek araştırmaya ihtiyaç var.


Çocuklarda Antipsikotik ilaç kullanımı Tip 2 Diyabet riskini 3 kat artırıyor

JAMA Psychiatry’de yeni yayımlanan bir çalışmada, davranış problemleri veya duygu-durum bozuklukları olan çocuklara ‘atipik’ antipsikotik ilaç kullanımının onları gereksiz tip 2 diyabet riskine sokabildiği ve tip 2 diyabet riskini 3 kat arttırdığı gösterildi.


Yeni genetik biobelirteç Alzheimer teşhisinde devrim yaratabilir

Annals of Neurology’de yayımlanan yeni bir çalışma, Alzheimer’ın gelişme riski ile ilişkili en erken saptanabilen biyobelirteçlerin tanımlandığını ileri sürdü. Çalışmaya göre, bu genetik biyobelirteç, demansın belirtileri açığa çıkmadan on yıl önce beyin omurilik sıvısında bulunduğunu gösteriyor.


Ekonomik kriz Avrupa ve Amerika’da intihar oranlarını arttırdı

British Medical Journal’da yayımlanan çalışmada, ekonomik kriz nedeniyle Avrupa ve Amerika’da intihar oranlarında artış yaşandığı belirtildi. Analizde, 2008 yılında ABD’deki krizin tetiklediği mali sorunların küresel etkisi için 54 ülkenin verilerine bakıldı.


Alzheimer tanısında denen test %93’lük doğruluğa ulaştı

Alzheimer hastalığını teşhis edecek bir kan testi üzerinde çalışan Alman araştırmacılar, sonuca yakın olduklarını açıkladı. Genome Biology’de yayımlanan araştırmada 202 hastada denenen testte yüzde 93’lük doğruluk payına ulaşıldı.


Kişilik bozuklukları türleri ve tanımları

DSM IV tanımına göre kişilik bozukluğu; kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan sürekli davranış ve iç yaşantı örüntüsüdür. Bu örüntü şu 4 alanın en az ikisinde kendisini gösterir; biliş, duygulanım, kişiler arası işlevsellik, dürtü kontrolü.


Organik beyin sendromları tanı ve tedavileri

Organik beyin sendromları tipleri arasında demans, deliryum, amnestik sendrom, genel tıbbi duruma bağlı katatonik bozukluk, genel tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği gibi hastalıklar bulunur.


Psikiyatrların kutsal kitabı DSM hedef tahtasında

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin “Akıl Bozuklukları Teşhis ve İstatistik Elkitabı”nın beşinci basımı, kapsamı genişletilen ve yeni öne sürülen hastalık tanımlarıyla ilgili büyük bir tartışma başlattı. İlki 1952’de yayımlanan el kitabının 5. basımı tıp dünyasını ikiye böldü.


İntihar, beyin kimyasallarına müdahale ile önlenebilir mi?

Nöropsikofarmakoloji’de yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, beyinde glutamat isimli bir kimyasalın intihara eğilimli davranışlarla ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulundu. Elde edilen bulgularla intiharı önlemeye yönelik çabalar için yeni bir umut doğduğunu belirtiliyor.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla