Psikiyatri / Nöroloji


Depresyon inme geçirenlerde ölüm riskini 3 kat arttırıyor!

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin 65. Yıllık Toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, inme geçirdikten sonra depresyona giren kişilerde, inme veya depresyon yaşamamış kişilere göre erken ölüm riski üç kat daha yüksek ve inmeye bağlı ölüm riski ise dört kat daha yüksek.


Çocuğun ruhsal gelişimi ve psikiyatrik değerlendirme

Çocuğun ruhsal gelişimi ve psikiyatrik değerlendirme: İlk soru; başvuru nedeni nedir? İkinci soru; kim gelmek istedi; çocuk, anne ve/veya baba, öğretmen. Görüşme; tek tip görüşme yoktur, görüşme tipi hastanın gereksinimine göre değişir, ancak görüşme çocuk ve ailenin kendini ifade etmesine fırsat tanımalıdır.


Kronik ağrı tedavisinde kişiye özel yaklaşım dönemi

Nature Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, kronik ağrıyı etkileyen önemli bir gen keşfedildi. Bu genin, P2X7 adlı ağrı reseptörünü kodladığı ve kronik ağrıyı kontrol ettiği saptandı. Bulgular, kronik ağrı tedavisinde kişiye özel tedavi yaklaşımı için yeni bir imkanlar sunuyor.


AMATEM’den bağımlılıkla mücadele için işbirliği çağrısı

Alkol ve madde kullanımıyla mücadelede 29 yılı geride bırakan Amatem, bağımlılıkla mücadelede toplumsal işbirliğini önemine işaret ediyor. Merkezin Koordinatörü Doç. Dr. Evren, yaygınlaşan madde kullanımının tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir hastalık olduğunu belirtiyor.


Depresyon, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini 14 kat artırıyor!

Depresyonun kalp sağlığı açısından hipertansiyon, obezite ve diyabetten daha önemli bir risk olduğu saptandı. Archives of General Psychiatry’de yayımlanan çalışmaya göre, kadınlar, 40 yaşın altı bireylerde, depresyon iskemik kalp hastalığına bağlı ölüm riskinin 14 kat arttırıyor.


Hiperaktivite çoğunlukla yanlış tedavi ediliyor!

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun yanlış teşhisi ve tedavisinin çocuklarda IQ düşmesine neden olduğunu söyleyen Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli’nin bu konuda 21 çocuk üzerinde yaptığı araştırmanın önemli bulgular sunduğunu belirtti.


Kan testiyle depresyonda tedaviye yanıt öngörülebilir mi?

Depresyon hastalarda hangi antidepresanın işe yarayacağını öngören ilk testin geliştirildiği açıklandı. Kanda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) adılı proteine bakılarak yapılan testte VEGF düzeyleri yüksek olan hastaların %85’inin essitalopram tedavisine iyi yanıt verdiği bildirildi.


Alzheimer hastaları insülinden faydalanabilir mi?

Yeni bir çalışmaya göre, hafif düzeyde kognitif bozukluğu veya Alzheimer hastalığı olan kişiler, intranazal insülin tedavisinden fayda görüyor. Çalışmada, merkezi sinir sistemindeki insülin düzeyleri ve insülin aktivitesinin Alzheimer hastalığında azalmış olduğu saptandı.


Şizofreni tedavisinde işlevsellik ön plana çıkmalı

Şizofreni hastalarında işlevsellik yetisinin tedavinin ana hedefi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal Alptekin, “Bilişsel yetileri bozuk olan şizofreni hastaları daha çok hastaneye yatarak tedavi görüyor. İşlevsellik kapasitesinde bilişsel yetilerin önemli bir rolü var” dedi.


MS, Alzheimer gibi beyin hastalıklarında kan-beyin bariyeri aşıldı

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, yüz yıllık bilmeceyi çözerek, kan-beyin bariyerini güvenli bir şekilde aşarak, Alzheimer hastalığı, multipl skleroz ve merkezi sinir sistemi kanserlerinin tedavisinde ilaçların etkili bir şekilde tutulumlu bölgelere ulaşmasını sağladı.


Alzheimer’da plak oluşumunun artış nedeni saptandı!

Neuron dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, nöroinflamasyon ve beyindeki patolojik değişiklikler arasında ilişki saptandı. Çalışmada, Alzheimer tedavisi için yeni terapötik hedefler de keşfedildi. Bu gelişmenin hastalığın tedavisi için ümit verici olduğu belirtiliyor.


Kombine tedavilerin Alzheimer hastalığında yararı kanıtlandı

Alzheimer Disease dergisinin yayımlanan güncel bir çalışmanın verileri Alzheimer’da uzun süreli ilaç tedavisinin hastalığın ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlattığını gösterdi. Alzheimer ilaçların araştırıldığı ilk uzun dönemli bu çalışmaya göre kombine tedaviler ciddi yarar sağlıyor.


Kadınlarda depresyon ve inme riski arasında sıkı ilişki var!

JAHA dergisinde yeni bir çalışmaya göre, depresyonlu kadınların inme riski daha yüksek. Çalışma kapsamında 6 yıl boyunca takip edilen hastaları değerlendiren araştırmacılar, depresyon öyküsü olan hastaların total inme riskinin, %29 daha fazla olduğunu belirledi.


Türkiye’de intihar yaşı hızla yükseliyor!

Türkiye’de intihar girişiminde yaş ortalamasının yükselme eğiliminde olduğu, kadın/erkek oranının birbirine yaklaştığı ve daha önce pek görülmeyen 50 yaş üstü intiharların görülmeye başlandığı tespit edildi. Araştırma intihar nedeniyle yatan 474 hastanın verileriyle yapıldı.


Bellek sorunu yaşayanlarda inme riski 9 kat fazla!

63. Amerikan Nöroloji Akademisi Ulusal Toplantısında sunulan yeni bir araştırmaya göre, bellek sorunu yaşayan veya zihinsel becerilerinde düşüş olan 50 yaş üstü kişilerde inme riski 9 kat fazla görülüyor. Araştırma REGARDS çalışmasının bir alt kolu olarak yapıldı.


Antidepresanların etkisini inceleyen yeni bir teori

Serotonin geri alım inhibitörlerinin selektif çalışma şekline ilişkin teori, Vanderbilt Üniversitesi nörobilimcileri tarafından geliştirilen yeni bir fare modelinde test edildi. PNAS’ta yayımlanan teori, yeni bir antidepresan ilaç sınıfının geliştirilmesine olanak sağlayabilir.


Depresyon kalp ve diyabet hastalığı riskini ciddi şekilde arttırıyor

Depresyon yol açtığı yeti yitimleri nedeniyle ciddi bir toplum sağlığı sorunudur. Depresyon toplumlarda görülen en yaygın ruhsal bozukluktur. Depresyon, kalp ve diyabet riskinin yanında intihar oranlarını da %15 arttırmaktadır.


Artan Alzheimer prevelansı ve güncel tedavi seçenekleri

Günümüzde Alzheimer tedavileri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor olmasına rağmen kullanımda olan tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu belirten Prof. Dr. Görsev Yener, Türkiye’de nüfusun hızla yaşlandığını hatırlatarak artan hastalık yüküne dikkat çekti.


Alzheimera neden olan mekanizma çözülüyor

Alzheimer hastalığı ve tip 2 diyabet gibi plağın neden olduğu hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek yeni bir keşif yapıldı. Yapılan çalışmada, hücre mekanizmaları ile etkileşen toksik ajanlarda biriken plakların amiloid hastalıklara neden olduğunu saptandı.


Diyabetik nöropati erkekleri daha çok etkiliyor

Lilly İlaç tarafından ilki düzenlenen ‘Nörolojistanbul’ toplantısı, çok sayıda nöroloji uzmanını bir araya getirdi. Toplantıda depresyona nörologların bakış açısı, ağrılı semptomların depresyondaki yeri ve diyabetin en önemli komplikasyonlarından olan nöropati ile nöropatik ağrı konuları, tartışıldı.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla